Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2008z1a din data:17/02/2020

Inapoi

Actualizarea 2008z1a

1. DECIZIE 4 14/02/2020
 DECIZIE nr. 4 din 14 februarie 2020
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2020

2. DECRET 103 14/02/2020
 DECRET nr. 103 din 14 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

3. DECRET 104 14/02/2020
 DECRET nr. 104 din 14 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

4. DECRET 105 14/02/2020
 DECRET nr. 105 din 14 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

5. DECRET 106 14/02/2020
 DECRET nr. 106 din 14 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

6. DECRET 107 14/02/2020
 DECRET nr. 107 din 14 februarie 2020
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

7. DECRET 108 14/02/2020
 DECRET nr. 108 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

8. DECRET 109 14/02/2020
 DECRET nr. 109 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

9. DECRET 110 14/02/2020
 DECRET nr. 110 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

10. DECRET 111 14/02/2020
 DECRET nr. 111 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

11. DECRET 112 14/02/2020
 DECRET nr. 112 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

12. DECRET 113 14/02/2020
 DECRET nr. 113 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

13. HOTĂRÂRE 123 13/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 123 din 13 februarie 2020
privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 14 februarie 2020

14. HOTĂRÂRE 124 13/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 124 din 13 februarie 2020
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 14 februarie 2020

15. HOTĂRÂRE 125 13/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 125 din 13 februarie 2020
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 14 februarie 2020

16. HOTĂRÂRE 126 13/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 126 din 13 februarie 2020
privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 14 februarie 2020

17. ORDIN 44 12/02/2020
 ORDIN nr. 44 din 12 februarie 2020
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 - "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor şi pentru aprobarea modelului de notificare privind cerinţele specifice aferente subpachetului 3b)

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 118 din 14 februarie 2020

18. CIRCULARĂ 3 11/02/2020
 CIRCULARĂ nr. 3 din 11 februarie 2020
privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

19. CIRCULARĂ 4 11/02/2020
 CIRCULARĂ nr. 4 din 11 februarie 2020
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2020

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

20. NORMĂ 4 06/02/2020
 NORMĂ nr. 4 din 6 februarie 2020
pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2020

21. HOTĂRÂRE 116 04/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 116 din 4 februarie 2020
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de CO_2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi şi a Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO_2 pentru autoturismele noi şi pentru vehiculele utilitare uşoare noi şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 şi (UE) nr. 510/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 14 februarie 2020

22. HOTĂRÂRE 117 04/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 117 din 4 februarie 2020
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. pe teritoriul României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 14 februarie 2020

23. ORD DE URGENŢĂ 26 04/02/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 4 februarie 2020
privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 118 din 14 februarie 2020

24. REGULAMENT 2 30/01/2020
 REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2020
privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 14 februarie 2020

25. ORDIN 3069 20/01/2020
 ORDIN nr. 3.069 din 20 ianuarie 2020
pentru modificarea "Curriculumului de pregătire în specialitatea obstetrică-ginecologie" din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 14 februarie 2020

26. ORDIN 1850 11/12/2019
 ORDIN nr. 1.850 din 11 decembrie 2019
pentru modificarea "Curriculumului de pregătire în specialitatea obstetrică-ginecologie" din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 14 februarie 2020

27. DECIZIE 787 03/12/2019
 DECIZIA nr. 787 din 3 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 57 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2020

28. DECIZIE 665 29/10/2019
 DECIZIA nr. 665 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (5) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 14 februarie 2020

29. DECIZIE 669 29/10/2019
 DECIZIA nr. 669 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 14 februarie 2020

30. DECIZIE 646 17/10/2019
 DECIZIA nr. 646 din 17 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2020

31. DECIZIE 40 14/10/2019
 DECIZIA nr. 40 din 14 octombrie 2019
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) raportat la art. 84 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 14 februarie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty