Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2008z4a din data:20/02/2020

Inapoi

Actualizarea 2008z4a

1. DECIZIE 122 19/02/2020
 DECIZIE nr. 122 din 19 februarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ioan-Sorin Mălinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2020

2. DECIZIE 121 19/02/2020
 DECIZIE nr. 121 din 19 februarie 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Remulus Emilian Birjaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2020

3. DECIZIE 123 19/02/2020
 DECIZIE nr. 123 din 19 februarie 2020
privind numirea domnului Tony-Avramescu-Gruia Romani în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2020

4. DECIZIE 124 19/02/2020
 DECIZIE nr. 124 din 19 februarie 2020
privind numirea domnului Vlad-Adrian Ţone în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2020

5. DECIZIE 125 19/02/2020
 DECIZIE nr. 125 din 19 februarie 2020
pentru eliberarea doamnei Ioana-Felicia Constantin, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2020

6. DECIZIE 126 19/02/2020
 DECIZIE nr. 126 din 19 februarie 2020
privind constatarea încetării calităţii de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României pentru domnul Gheorghe Sârbu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2020

7. DECRET 122 19/02/2020
 DECRET nr. 122 din 19 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

8. DECRET 123 19/02/2020
 DECRET nr. 123 din 19 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

9. DECRET 124 19/02/2020
 DECRET nr. 124 din 19 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

10. DECRET 125 19/02/2020
 DECRET nr. 125 din 19 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

11. DECRET 126 19/02/2020
 DECRET nr. 126 din 19 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

12. DECRET 127 19/02/2020
 DECRET nr. 127 din 19 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

13. DECRET 128 19/02/2020
 DECRET nr. 128 din 19 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

14. DECRET 129 19/02/2020
 DECRET nr. 129 din 19 februarie 2020
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

15. HOTĂRÂRE 128 13/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 128 din 13 februarie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2020

16. HOTĂRÂRE 129 13/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 129 din 13 februarie 2020
privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Babadag, judeţul Tulcea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a imobilului 2645 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2020

17. ORDIN 25 13/02/2020
 ORDIN nr. M.25 din 13 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.20/2010

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

18. ORDIN 352 11/02/2020
 ORDIN nr. 352 din 11 februarie 2020
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2020

19. ORDIN 3200 07/02/2020
 ORDIN nr. 3.200 din 7 februarie 2020
privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2020

20. METODOLOGIE 07/02/2020
 METODOLOGIE din 7 februarie 2020
de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2020

21. ORDIN 2589 06/02/2020
 ORDIN nr. 2.589 din 6 februarie 2020
pentru reacreditarea Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2020

22. ORDIN 3166 03/02/2020
 ORDIN nr. 3.166 din 3 februarie 2020
pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă, Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator şi Curriculumului de pregătire în specialitatea neonatologie din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2020

23. ORDIN 3131 30/01/2020
 ORDIN nr. 3.131 din 30 ianuarie 2020
pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea oncologie medicală din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 134 din 20 februarie 2020

24. DECIZIE 5 20/01/2020
 DECIZIA nr. 5 din 20 ianuarie 2020
referitoare la interpretarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2020

25. ORDIN 4 08/01/2020
 ORDIN nr. 4 din 8 ianuarie 2020
pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă, Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator şi Curriculumului de pregătire în specialitatea neonatologie din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2020

26. ORDIN 3 08/01/2020
 ORDIN nr. 3 din 8 ianuarie 2020
pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea oncologie medicală din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 134 din 20 februarie 2020

27. DECIZIE 752 21/11/2019
 DECIZIA nr. 752 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 254 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu referire la dispoziţiile art. 6 şi art. 7 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2020

28. DECIZIE 734 21/11/2019
 DECIZIA nr. 734 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. e) şi ale art. 56^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

29. DECIZIE 31 11/11/2019
 DECIZIA nr. 31 din 11 noiembrie 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 131 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty