Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2010z3a din data:04/03/2020

Inapoi

Actualizarea 2010z3a

1. DECIZIE 144 03/03/2020
 DECIZIE nr. 144 din 3 martie 2020
privind eliberarea domnului Dumitru Enache din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 3 martie 2020

2. DECIZIE 145 03/03/2020
 DECIZIE nr. 145 din 3 martie 2020
privind numirea domnului Alin-Bogdan Drăgulin în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 3 martie 2020

3. DECIZIE 146 03/03/2020
 DECIZIE nr. 146 din 3 martie 2020
privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului, pe probleme de administraţie publică locală, domnului Ionel Chiriţă

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 3 martie 2020

4. HOTĂRÂRE 9 02/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 9 din 2 martie 2020
privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 3 martie 2020

5. HOTĂRÂRE 10 02/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 10 din 2 martie 2020
privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 3 martie 2020

6. HOTĂRÂRE 11 02/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 11 din 2 martie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor 2019 COM (2019) 406 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 3 martie 2020

7. HOTĂRÂRE 12 02/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 12 din 2 martie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind proiectele de planuri bugetare pentru 2020: evaluare globală COM (2019) 900 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 3 martie 2020

8. ORDIN 67 28/02/2020
 ORDIN nr. 67 din 28 februarie 2020
pentru modificarea art. 21 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 174 din 3 martie 2020

9. ORDIN 323 27/02/2020
 ORDIN nr. 323 din 27 februarie 2020
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 174 din 3 martie 2020

10. GHID 27/02/2020
 GHID DE FINANŢARE din 27 februarie 2020
a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 174 din 3 martie 2020

11. HOTĂRÂRE 155 27/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 155 din 27 februarie 2020
privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Nicolae Iorga" al Judeţului Botoşani a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 3 martie 2020

12. HOTĂRÂRE 156 27/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 156 din 27 februarie 2020
pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2019-30 iunie 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 3 martie 2020

13. ORDIN 543 21/02/2020
 ORDIN nr. 543 din 21 februarie 2020
pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 174 din 3 martie 2020

14. ORDIN 3201 07/02/2020
 ORDIN nr. 3.201 din 7 februarie 2020
pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 174 din 3 martie 2020

15. DECIZIE 6 20/01/2020
 DECIZIA nr. 6 din 20 ianuarie 2020
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Sintagma "atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru" din cuprinsul dispoziţiilor art. 27 pct. 11 din Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la ipoteza utilizării dispozitivelor sau instalaţiilor montate pe autovehicul în sine ca utilaje sau instalaţii de lucru sau se referă la ipoteza utilizării autovehiculului pe care sunt montate acestea ca utilaj sau instalaţie de lucru în ansamblul său?

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 176 din 3 martie 2020

16. DECIZIE 820 12/12/2019
 DECIZIA nr. 820 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (4) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 175 din 3 martie 2020

17. DECIZIE 763 28/11/2019
 DECIZIA nr. 763 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) şi (3) şi ale art. 115 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 175 din 3 martie 2020

18. DECIZIE 735 21/11/2019
 DECIZIA nr. 735 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 255 şi art. 258 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 174 din 3 martie 2020

19. DECIZIE 718 05/11/2019
 DECIZIA nr. 718 din 5 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 174 din 3 martie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty