Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2010z4 din data:05/03/2020

Inapoi

Actualizarea 2010z4

1. ORDIN 614 03/03/2020
 ORDIN nr. 614 din 3 martie 2020
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 181 din 5 martie 2020

2. ORDIN 697 28/02/2020
 ORDIN nr. 697 din 28 februarie 2020
privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 179 din 4 martie 2020

3. HOTĂRÂRE 157 27/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 157 din 27 februarie 2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 178 din 4 martie 2020

4. HOTĂRÂRE 158 27/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 158 din 27 februarie 2020
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 178 din 4 martie 2020

5. DECIZIE 6 27/02/2020
 DECIZIE nr. 6 din 27 februarie 2020
privind anularea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.486/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Turulung, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea BECHINGER - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2002

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 178 din 4 martie 2020

6. HOTĂRÂRE 152 27/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 152 din 27 februarie 2020
privind aprobarea stemei comunei Sărăţeni, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 181 din 5 martie 2020

7. DECIZIE 203 25/02/2020
 DECIZIE nr. 203 din 25 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 179 din 4 martie 2020

8. ORDIN 310 24/02/2020
 ORDIN nr. 310 din 24 februarie 2020
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 179 din 4 martie 2020

9. ORDIN 3310 21/02/2020
 ORDIN nr. 3.310 din 21 februarie 2020
privind aprobarea programelor de Limba română - curs de iniţiere pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe şi Limba română - curs de iniţiere pentru copiii străini care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 178 din 4 martie 2020

10. HOTĂRÂRE 188 20/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 188 din 20 februarie 2020
pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 179 din 4 martie 2020

11. REGULAMENT 20/02/2020
 REGULAMENT din 20 februarie 2020
privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 179 din 4 martie 2020

12. ORDIN 43 11/02/2020
 ORDIN nr. 43 din 11 februarie 2020
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 179 din 4 martie 2020

13. DECIZIE 2 20/01/2020
 DECIZIA nr. 2 din 20 ianuarie 2020
referitoare la interpretarea art. 57 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 30 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 178 din 4 martie 2020

14. DECIZIE 3 20/01/2020
 DECIZIA nr. 3 din 20 ianuarie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 181 din 5 martie 2020

15. DECIZIE 812 05/12/2019
 DECIZIA nr. 812 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 178 din 4 martie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty