Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2012z3a din data:18/03/2020

Inapoi

Actualizarea 2012z3a

1. LEGE 20 17/03/2020
 LEGE nr. 20 din 17 martie 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 218 din 17 martie 2020

2. DECRET 196 17/03/2020
 DECRET nr. 196 din 17 martie 2020
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 218 din 17 martie 2020

3. DECRET 197 17/03/2020
 DECRET nr. 197 din 17 martie 2020
pentru numirea în funcţia de procuror-şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 218 din 17 martie 2020

4. DECRET 198 17/03/2020
 DECRET nr. 198 din 17 martie 2020
pentru numirea în funcţia de procuror-şef al Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 218 din 17 martie 2020

5. CIRCULARĂ 7 13/03/2020
 CIRCULARĂ nr. 7 din 13 martie 2020
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2020

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020

6. ORDIN 705 11/03/2020
 ORDIN nr. 705 din 11 martie 2020
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020

7. ORDIN 706 11/03/2020
 ORDIN nr. 706 din 11 martie 2020
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020

8. ORDIN 1 11/03/2020
 ORDIN nr. 1 din 11 martie 2020
privind deschiderea în evidenţele Băncii Naţionale a României a contului în euro pe numele Fondului de garantare a depozitelor bancare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020

9. HOTĂRÂRE 179 10/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 179 din 10 martie 2020
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Bacău"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020

10. ORDIN 1719 10/03/2020
 ORDIN NR. 1.719 din 10 martie 2020
pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 17 martie 2020

11. HOTĂRÂRE 181 10/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 181 din 10 martie 2020
pentru aprobarea continuării finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 17 martie 2020

12. HOTĂRÂRE 184 10/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 184 din 10 martie 2020
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 17 martie 2020

13. ORDIN 1263 09/03/2020
 ORDIN nr. 1.263 din 9 martie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020

14. HOTĂRÂRE 21 09/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 21 din 9 martie 2020
privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020

15. METODOLOGIE 09/03/2020
 METODOLOGIE din 9 martie 2020
pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020

16. HOTĂRÂRE 22 09/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 22 din 9 martie 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut şi pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 17 martie 2020

17. ORDIN 401 06/03/2020
 ORDIN nr. 401 din 6 martie 2020
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020

18. ORDIN 2738 05/03/2020
 ORDIN nr. 2.738 din 5 martie 2020
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/ de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020

19. NORMĂ 05/03/2020
 NORME METODOLOGICE din 5 martie 2020
privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/ de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020

20. ORDIN 392 05/03/2020
 ORDIN nr. 392 din 5 martie 2020
privind Normele aferente tipului, frecvenţei şi formatului informaţiilor referitoare la evenimentele de neconformare pentru instalaţiile medii de ardere

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 17 martie 2020

21. NORMĂ 05/03/2020
 NORME din 5 martie 2020
aferente tipului, frecvenţei şi formatului informaţiilor referitoare la evenimentele de neconformare pentru instalaţiile medii de ardere

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 17 martie 2020

22. ORDIN 744 05/03/2020
 ORDIN nr. 744 din 5 martie 2020
pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranţă pentru supravegherea de către autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 17 martie 2020

23. DECIZIE 6 29/02/2020
 DECIZIE nr. 6/2CN din 29 februarie 2020
privind modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020

24. DECIZIE 4 29/02/2020
 DECIZIE nr. 4/1AGN din 29 februarie 2020
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 17 martie 2020

25. ORDIN 302 21/02/2020
 ORDIN nr. 302 din 21 februarie 2020
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020

26. ORDIN 1145 21/02/2020
 ORDIN NR. 1.145 din 21 februarie 2020
pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 17 martie 2020

27. DECIZIE 5 21/02/2020
 DECIZIE nr. 5/2CN din 21 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 25/2CN/2019 privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 17 martie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty