Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2015z4b din data:09/04/2020

Inapoi

Actualizarea 2015z4b

1. COMUNICAT 08/04/2020
 COMUNICAT din 8 aprilie 2020
privind actul de procedură, depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare ori trimis prin fax sau e-mail raportat la Decizia ICCJ nr. 34/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 aprilie 2020

2. ORDIN 4020 07/04/2020
 ORDIN nr. 4.020 din 7 aprilie 2020
privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 9 aprilie 2020

3. NORMĂ 24 03/04/2020
 NORMĂ nr. 24 din 3 aprilie 2020
privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 9 aprilie 2020

4. HOTĂRÂRE 264 02/04/2020
 HOTĂRÂRE nr. 264 din 2 aprilie 2020
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2017 pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020

5. HOTĂRÂRE 272 02/04/2020
 HOTĂRÂRE nr. 272 din 2 aprilie 2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020

6. HOTĂRÂRE 273 02/04/2020
 HOTĂRÂRE nr. 273 din 2 aprilie 2020
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020

7. ORDIN 933 02/04/2020
 ORDIN nr. 933 din 2 aprilie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020

8. RECTIFICARE 224 01/04/2020
 RECTIFICARE nr. 224 din 1 aprilie 2020
referitoare la Decretul nr. 224/2020 privind retragerea unei decoraţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 9 aprilie 2020

9. ORDIN 2800 30/03/2020
 ORDIN nr. 2.800 din 30 martie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020

10. DECIZIE 46 26/03/2020
 DECIZIE nr. 46 din 26 martie 2020
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole şi festivaluri, încheiat între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, şi Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte şi Evenimente Culturale (AROC), ASOCIAŢIA FAPTE, ARTEXIM şi ARCUB, S.C. UNTOLD - S.R.L., S.C. EMAGIC LIVE - S.R.L. şi S.C. FESTIVALTICKETS MANAGEMENT - S.R.L. (ELECTRIC-CASTLE), pe de altă parte

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020

11. ORDIN 424 09/03/2020
 ORDIN nr. 424 din 9 martie 2020
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020

12. ORDIN 661 17/02/2020
 ORDIN nr. 661 din 17 februarie 2020
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020

13. PROTOCOL 11/02/2020
 PROTOCOL din 11 februarie 2020
prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole şi festivaluri, încheiat între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, şi Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte şi Evenimente Culturale (AROC), ASOCIAŢIA FAPTE, ARTEXIM şi ARCUB, S.C. UNTOLD - S.R.L., S.C. EMAGIC LIVE - S.R.L. şi S.C. FESTIVALTICKETS MANAGEMENT - S.R.L. (ELECTRIC-CASTLE), pe de altă parte

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020

14. METODOLOGIE 11/02/2020
 METODOLOGIE din 11 februarie 2020
privind comunicarea publică a operelor în spectacole şi festivaluri

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020

15. DECIZIE 10 10/02/2020
 DECIZIA nr. 10 din 10 februarie 2020
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 9 aprilie 2020

16. DECIZIE 2 14/01/2020
 DECIZIA nr. 2 din 14 ianuarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 39 din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 9 aprilie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty