Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2018z3a din data:29/04/2020

Inapoi

Actualizarea 2018z3a

1. DECRET 244 28/04/2020
 DECRET nr. 244 din 28 aprilie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020

2. DECRET 245 28/04/2020
 DECRET nr. 245 din 28 aprilie 2020
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020

3. DECRET 246 28/04/2020
 DECRET nr. 246 din 28 aprilie 2020
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020

4. DECRET 247 28/04/2020
 DECRET nr. 247 din 28 aprilie 2020
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020

5. DECRET 248 28/04/2020
 DECRET nr. 248 din 28 aprilie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020

6. ORDIN 116 28/04/2020
 ORDIN nr. 116 din 28 aprilie 2020
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2019-31 decembrie 2019, determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020

7. HOTĂRÂRE 324 23/04/2020
 HOTĂRÂRE nr. 324 din 23 aprilie 2020
pentru suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti", precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 29 aprilie 2020

8. HOTĂRÂRE 325 23/04/2020
 HOTĂRÂRE nr. 325 din 23 aprilie 2020
pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 29 aprilie 2020

9. HOTĂRÂRE 327 23/04/2020
 HOTĂRÂRE nr. 327 din 23 aprilie 2020
privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2020-2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 29 aprilie 2020

10. HOTĂRÂRE 330 23/04/2020
 HOTĂRÂRE nr. 330 din 23 aprilie 2020
privind transmiterea unei părţi din imobilul 1125 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 29 aprilie 2020

11. ORDIN 893 21/04/2020
 ORDIN nr. 893 din 21 aprilie 2020
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 2/2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 29 aprilie 2020

12. REGLEMENTĂRI 21/04/2020
 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 21 aprilie 2020
privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 2/2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 29 aprilie 2020

13. ORDIN 70 15/04/2020
 ORDIN nr. 70 din 15 aprilie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020

14. RECTIFICARE 52 15/04/2020
 RECTIFICARE nr. 52 din 15 aprilie 2020
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020

15. RECTIFICARE 64 31/03/2020
 RECTIFICARE nr. 64 din 31 martie 2020
referitoare la Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020

16. DECIZIE 491 17/09/2019
 DECIZIA nr. 491 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020

17. DECIZIE 482 17/09/2019
 DECIZIA nr. 482 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (3) teza finală şi alin. (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 29 aprilie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty