Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2026z5c din data:26/06/2020

Inapoi

Actualizarea 2026z5c

1. DECIZIE 263 26/06/2020
 DECIZIE nr. 263 din 26 iunie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tiberiu Horaţiu Gorun a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 26 iunie 2020

2. LEGE 95 26/06/2020
 LEGE nr. 95 din 26 iunie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 26 iunie 2020

3. DECRET 332 26/06/2020
 DECRET nr. 332 din 26 iunie 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 26 iunie 2020

4. LEGE 96 26/06/2020
 LEGE nr. 96 din 26 iunie 2020
pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 26 iunie 2020

5. DECRET 333 26/06/2020
 DECRET nr. 333 din 26 iunie 2020
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 26 iunie 2020

6. LEGE 97 26/06/2020
 LEGE nr. 97 din 26 iunie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 26 iunie 2020

7. DECRET 334 26/06/2020
 DECRET nr. 334 din 26 iunie 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 26 iunie 2020

8. ORD DE URGENŢĂ 100 25/06/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 25 iunie 2020
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 26 iunie 2020

9. HOTĂRÂRE 481 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 481 din 25 iunie 2020
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţii în cursul anului 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 26 iunie 2020

10. HOTĂRÂRE 482 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 482 din 25 iunie 2020
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 26 iunie 2020

11. ORD DE URGENŢĂ 101 25/06/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 iunie 2020
privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 26 iunie 2020

12. HOTĂRÂRE 483 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 483 din 25 iunie 2020
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

13. ORDIN 1449 23/06/2020
 ORDIN nr. 1.449 din 23 iunie 2020
privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 26 iunie 2020

14. HOTĂRÂRE 50 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 50 din 23 iunie 2020
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în vederea soluţionării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru depunerea şi schimbul de informaţii în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 197 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

15. HOTĂRÂRE 51 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 51 din 23 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM (2020) 93 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

16. HOTĂRÂRE 52 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 52 din 23 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pe termen lung pentru o mai bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind piaţa unică - COM (2020) 94 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

17. HOTĂRÂRE 53 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 53 din 23 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind identitatea administratorului de active pentru fondul comun de provizionare, în conformitate cu art. 212 din Regulamentul financiar 2018/1.046 - COM (2020) 130 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

18. HOTĂRÂRE 54 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 54 din 23 iunie 2020
referitoare la Addendumul la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Adriatice şi a Mării Ionice - COM (2020) 132 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

19. HOTĂRÂRE 55 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 55 din 23 iunie 2020
referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a directivelor (UE) 2017/2.455 şi (UE) 2019/1.995 în ceea ce priveşte datele de transpunere şi aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 198 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

20. HOTĂRÂRE 56 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 56 din 23 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament de punere în aplicare al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.026 în ceea ce priveşte datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 199 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

21. HOTĂRÂRE 57 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 57 din 23 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.454 în ceea ce priveşte datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 201 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

22. HOTĂRÂRE 58 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 58 din 23 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice de acordare a unui sprijin temporar excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 186 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

23. HOTĂRÂRE 59 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 59 din 23 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului referitoare la adoptarea unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile 2018/0178 (COD) şi de modificare a Regulamentului 2019/2.088 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare - COM (2020) 155 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

24. ORDIN 144 22/06/2020
 ORDIN nr. 144 din 22 iunie 2020
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RAPIDA LOANS IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 26 iunie 2020

25. ANEXĂ 15/06/2020
 ANEXĂ din 15 iunie 2020
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 bis din 23 iunie 2020

26. DECIZIE 287 09/06/2020
 DECIZIA nr. 287 din 9 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11) şi (12) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 26 iunie 2020

27. DECIZIE 73 18/02/2020
 DECIZIA nr. 73 din 18 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor sintagmei "nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. c)", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 94 pct. 1 lit. c) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 26 iunie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty