Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2027z2a din data:30/06/2020

Inapoi

Actualizarea 2027z2a

1. DECIZIE 264 29/06/2020
 DECIZIE nr. 264 din 29 iunie 2020
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tomiţă Murgoci din funcţia publică de secretar general la Casa Naţională de Pensii Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 29 iunie 2020

2. DECIZIE 265 29/06/2020
 DECIZIE nr. 265 din 29 iunie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Dina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 29 iunie 2020

3. DECIZIE 5 29/06/2020
 DECIZIE nr. 5 din 29 iunie 2020
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

4. DECRET 335 29/06/2020
 DECRET nr. 335 din 29 iunie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

5. DECRET 338 29/06/2020
 DECRET nr. 338 din 29 iunie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

6. DECRET 339 29/06/2020
 DECRET nr. 339 din 29 iunie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

7. DECRET 340 29/06/2020
 DECRET nr. 340 din 29 iunie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

8. DECRET 341 29/06/2020
 DECRET nr. 341 din 29 iunie 2020
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

9. DECIZIE 266 29/06/2020
 DECIZIE nr. 266 din 29 iunie 2020
privind înfiinţarea Grupului de lucru interministerial pentru coordonarea şi monitorizarea instituţiilor cu atribuţii în derularea fondurilor destinate asistenţei tehnice, în vederea elaborării Foii de parcurs/Roadmapului pentru întărirea capacităţii administrative a instituţiilor din România şi asigurarea unei prioritizări optime a fondurilor europene de asistenţă tehnică alocate României pentru perioada 2021-2027

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

10. HOTĂRÂRE 485 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 485 din 25 iunie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 29 iunie 2020

11. HOTĂRÂRE 486 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 486 din 25 iunie 2020
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 29 iunie 2020

12. ORD DE URGENŢĂ 102 25/06/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 25 iunie 2020
privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţii aflate în subordinea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

13. ORD DE URGENŢĂ 103 25/06/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 25 iunie 2020
pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

14. ORDIN 2778 24/06/2020
 ORDIN nr. 2.778 din 24 iunie 2020
privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

15. ORDIN 4621 23/06/2020
 ORDIN nr. 4.621 din 23 iunie 2020
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 29 iunie 2020

16. REGULAMENT 23/06/2020
 REGULAMENT din 23 iunie 2020
de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 29 iunie 2020

17. ORDIN 748 23/06/2020
 ORDIN nr. 748 din 23 iunie 2020
privind completarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

18. DECIZIE 146 12/03/2020
 DECIZIA nr. 146 din 12 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 592 alin. (1) raportat la art. 589 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 29 iunie 2020

19. DECIZIE 147 12/03/2020
 DECIZIA nr. 147 din 12 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 29 iunie 2020

20. DECIZIE 116 10/03/2020
 DECIZIA nr. 116 din 10 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, raportat la art. 10 din aceeaşi lege

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 29 iunie 2020

21. DECIZIE 69 18/02/2020
 DECIZIA nr. 69 din 18 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 29 iunie 2020

22. DECIZIE 818 05/12/2019
 DECIZIA nr. 818 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi daune sănătăţii propriei persoane" din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 29 iunie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty