Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2027z2b din data:30/06/2020

Inapoi

Actualizarea 2027z2b

1. ORDIN 134 29/06/2020
 ORDIN nr. 134 din 29 iunie 2020
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă CEZ Vânzare - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

2. ORDIN 135 29/06/2020
 ORDIN nr. 135 din 29 iunie 2020
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Enel Energie - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

3. ORDIN 136 29/06/2020
 ORDIN nr. 136 din 29 iunie 2020
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Enel Energie Muntenia - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

4. ORDIN 137 29/06/2020
 ORDIN nr. 137 din 29 iunie 2020
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă E.ON Energie România - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

5. ORDIN 138 29/06/2020
 ORDIN nr. 138 din 29 iunie 2020
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Electrica Furnizare - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

6. ORDIN 139 29/06/2020
 ORDIN nr. 139 din 29 iunie 2020
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Engie România - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

7. ORDIN 140 29/06/2020
 ORDIN nr. 140 din 29 iunie 2020
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Tinmar Energy - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

8. ORDIN 141 29/06/2020
 ORDIN nr. 141 din 29 iunie 2020
pentru aprobarea tarifelor generice pentru energie electrică aplicate începând cu data de 1 iulie 2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

9. ORDIN 142 29/06/2020
 ORDIN nr. 142 din 29 iunie 2020
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

10. ORDIN 2071 29/06/2020
 ORDIN nr. 2.071 din 29 iunie 2020
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020

11. ORDIN 4635 26/06/2020
 ORDIN nr. 4.635 din 26 iunie 2020
privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020

12. ORDIN 2056 25/06/2020
 ORDIN nr. 2.056 din 25 iunie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.121/2015

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

13. HOTĂRÂRE 490 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 490 din 25 iunie 2020
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020

14. HOTĂRÂRE 491 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 491 din 25 iunie 2020
privind plata contribuţiei anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020

15. HOTĂRÂRE 492 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 492 din 25 iunie 2020
privind acordarea cetăţeniei române domnului L. Y.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020

16. HOTĂRÂRE 493 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 493 din 25 iunie 2020
privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE, precum şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020

17. HOTĂRÂRE 495 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 495 din 25 iunie 2020
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020

18. ORDIN 491 25/06/2020
 ORDIN nr. 491 din 25 iunie 2020
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020

19. ANEXĂ 24/06/2020
 ANEXĂ din 24 iunie 2020
privind preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 bis din 26 iunie 2020

20. ANEXĂ 24/06/2020
 ANEXĂ din 24 iunie 2020
privind preţul de referinţă generic (PRG) pentru medicamente generice/biosimilare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 bis din 26 iunie 2020

21. ANEXĂ 24/06/2020
 ANEXĂ din 24 iunie 2020
privind preţurile de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 bis din 26 iunie 2020

22. ORDIN 132 24/06/2020
 ORDIN nr. 132 din 24 iunie 2020
privind modificarea şi completarea Normei tehnice "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 30 iunie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty