Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2031z5c din data:31/07/2020

Inapoi

Actualizarea 2031z5c

1. DECRET 433 31/07/2020
 DECRET nr. 433 din 31 iulie 2020
privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

2. DECRET 434 31/07/2020
 DECRET nr. 434 din 31 iulie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

3. DECRET 435 31/07/2020
 DECRET nr. 435 din 31 iulie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

4. DECRET 436 31/07/2020
 DECRET nr. 436 din 31 iulie 2020
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

5. DECRET 437 31/07/2020
 DECRET nr. 437 din 31 iulie 2020
privind eliberarea din funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

6. DECRET 438 31/07/2020
 DECRET nr. 438 din 31 iulie 2020
privind numirea în funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

7. DECIZIE 291 31/07/2020
 DECIZIE nr. 291 din 31 iulie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Toma-Bogdan Costreie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

8. DECIZIE 292 31/07/2020
 DECIZIE nr. 292 din 31 iulie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor Narcis Godeanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

9. DECIZIE 293 31/07/2020
 DECIZIE nr. 293 din 31 iulie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ioan-Sorin Mălinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

10. ORDIN 1468 31/07/2020
 ORDIN nr. 1.468 din 31 iulie 2020
pentru aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 31 iulie 2020

11. ORD DE URGENŢĂ 123 31/07/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 31 iulie 2020
pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

12. HOTĂRÂRE 588 31/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 588 din 31 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

13. HOTĂRÂRE 589 31/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 589 din 31 iulie 2020
pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

14. ORDIN 1355 31/07/2020
 ORDIN nr. 1.355 din 31 iulie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.765/2006 privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

15. ORDIN 1356 31/07/2020
 ORDIN nr. 1.356 din 31 iulie 2020
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

16. ORDIN 1357 31/07/2020
 ORDIN nr. 1.357 din 31 iulie 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

17. ORDIN 1362 31/07/2020
 ORDIN nr. 1.362 din 31 iulie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 739/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând unităţile de primiri urgenţe (UPU) şi UPU/compartimentele de primiri urgenţe (CPU) aparţinând spitalelor de copii care formează unităţi funcţionale regionale de urgenţă sau care fac parte din componenta de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă" din Programul operaţional regional 2014-2020, operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

18. ORDIN 2232 31/07/2020
 ORDIN nr. 2.232 din 31 iulie 2020
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

19. ORDIN 1354 30/07/2020
 ORDIN nr. 1.354 din 30 iulie 2020
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

20. ORDIN 1353 30/07/2020
 ORDIN nr. 1.353 din 30 iulie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 31 iulie 2020

21. ORD DE URGENŢĂ 122 29/07/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 29 iulie 2020
privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

22. HOTĂRÂRE 569 16/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 569 din 16 iulie 2020
privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

23. DECIZIE 361 16/06/2020
 DECIZIA nr. 361 din 16 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

24. DECIZIE 249 04/06/2020
 DECIZIA nr. 249 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

25. DECIZIE 269 04/06/2020
 DECIZIA nr. 269 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty