Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2035z2b din data:25/08/2020

Inapoi

Actualizarea 2035z2b

1. ORD DE URGENŢĂ 143 24/08/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 24 august 2020
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 25 august 2020

2. ORD DE URGENŢĂ 144 24/08/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 24 august 2020
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 25 august 2020

3. HOTĂRÂRE 704 24/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 704 din 24 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către doamna Dobre Doina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 25 august 2020

4. HOTĂRÂRE 705 24/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 705 din 24 august 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către doamna Dobre Doina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 25 august 2020

5. HOTĂRÂRE 47 24/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 47 din 24 august 2020
privind interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (1)-(4) şi (18) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 25 august 2020

6. HOTĂRÂRE 86 21/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 86 din 21 august 2020
pentru aprobarea Normelor privind depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 25 august 2020

7. NORMĂ 21/08/2020
 NORME din 21 august 2020
privind depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 25 august 2020

8. ORDIN 1595 21/08/2020
 ORDIN nr. 1.595 din 21 august 2020
pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 25 august 2020

9. INSTRUCŢIUNI 21/08/2020
 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE din 21 august 2020
a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 25 august 2020

10. ORDIN 2609 20/08/2020
 ORDIN nr. 2.609 din 20 august 2020
pentru modificarea şi completarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 90/2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 25 august 2020

11. HOTĂRÂRE 689 19/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 689 din 19 august 2020
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3B - Tunel rutier cu profil de autostradă în zona Meseş, situat pe teritoriul localităţii Românaşi, din judeţul Sălaj", din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 25 august 2020

12. HOTĂRÂRE 691 19/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 691 din 19 august 2020
pentru aprobarea Normelor metodologice de identificare a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulaţie asupra cărora există suspiciuni de depăşire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 25 august 2020

13. NORMĂ 19/08/2020
 NORME METODOLOGICE din 19 august 2020
de identificare a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulaţie asupra cărora există suspiciuni de depăşire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 25 august 2020

14. HOTĂRÂRE 693 19/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 693 din 19 august 2020
privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 25 august 2020

15. HOTĂRÂRE 694 19/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 694 din 19 august 2020
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru acordarea de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni de burse de studiu elevilor etnici români înscrişi în clasa I, a II-a şi a III-a în anul şcolar 2019-2020, care studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă din Ucraina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 25 august 2020

16. HOTĂRÂRE 687 19/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 687 din 19 august 2020
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile planificate cu ocazia exercitării preşedinţiei Grupului director al Batalionului multinaţional de geniu, organizate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 9-11 septembrie 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 25 august 2020

17. REGULAMENT 8 19/08/2020
 REGULAMENT nr. 8 din 19 august 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 25 august 2020

18. HOTĂRÂRE 679 14/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 679 din 14 august 2020
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală necarbogazoasă din perimetrul Şeştina, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 25 august 2020

19. HOTĂRÂRE 680 14/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 680 din 14 august 2020
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de gnais din perimetrul Sibiu-Valea Rece, judeţul Sibiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 25 august 2020

20. HOTĂRÂRE 681 14/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 681 din 14 august 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 25 august 2020

21. REGULAMENT 18 06/08/2020
 REGULAMENT nr. 18 din 6 august 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 25 august 2020

22. ORDIN 4813 30/07/2020
 ORDIN nr. 4.813 din 30 iulie 2020
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 25 august 2020

23. REGULAMENT 30/07/2020
 REGULAMENT-CADRU din 30 iulie 2020
privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 25 august 2020

24. DECIZIE 393 18/06/2020
 DECIZIA nr. 393 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 773 din 25 august 2020

25. DECIZIE 267 04/06/2020
 DECIZIA nr. 267 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei coroborate cu ale art. 108^4 şi art. 108^5 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 25 august 2020

26. DECIZIE 273 04/06/2020
 DECIZIA nr. 273 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 1 lit. b) şi ale art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 774 din 25 august 2020

27. DECIZIE 225 02/06/2020
 DECIZIA nr. 225 din 2 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii“, cuprinsă în art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 25 august 2020

28. DECIZIE 202 28/05/2020
 DECIZIA nr. 202 din 28 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 25 august 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty