Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2035z5b din data:28/08/2020

Inapoi

Actualizarea 2035z5b

1. DECIZIE 317 28/08/2020
 DECIZIE nr. 317 din 28 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura Ignat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 28 august 2020

2. DECIZIE 318 28/08/2020
 DECIZIE nr. 318 din 28 august 2020
privind numirea domnului Iuliu Gogescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 28 august 2020

3. HOTĂRÂRE 43 27/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 43 din 27 august 2020
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 27 august 2020

4. ORDIN 154 27/08/2020
 ORDIN nr. 154 din 27 august 2020
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 28 august 2020

5. ORDIN 255 27/08/2020
 ORDIN nr. 255 din 27 august 2020
privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.404/2018 pentru aprobarea modelului documentelor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 28 august 2020

6. ORDIN 153 27/08/2020
 ORDIN nr. 153 din 27 august 2020
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 28 august 2020

7. RECTIFICARE 5 27/08/2020
 RECTIFICARE nr. 5 din 27 august 2020
referitoare la Decizia preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 5/2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 28 august 2020

8. DECIZIE (A) 5 27/08/2020
 DECIZIE nr. 5 din 27 august 2020
pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 27 august 2020

9. REGULAMENT 20 26/08/2020
 REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum şi pentru abrogarea alin. (11) şi (12) ale art. 45 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 28 august 2020

10. ANEXĂ 25/08/2020
 ANEXĂ din 25 august 2020
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.333/2020 pentru aplicarea art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 bis din 27 august 2020

11. ORDIN 1456 25/08/2020
 ORDIN nr. 1.456 din 25 august 2020
pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 28 august 2020

12. NORMĂ 25/08/2020
 NORME DE IGIENĂ din 25 august 2020
din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 28 august 2020

13. HOTĂRÂRE 707 24/08/2020
 HOTĂRÂRE nr. 707 din 24 august 2020
privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru bunul imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare pentru o parte din acesta

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 28 august 2020

14. ORDIN 162 24/08/2020
 ORDIN nr. M.162 din 24 august 2020
pentru modificarea art. 7 din Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.103/2020

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 28 august 2020

15. ORDIN 247 21/08/2020
 ORDIN nr. 247 din 21 august 2020
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 28 august 2020

16. SISTEM 20/08/2020
 SISTEM din 20 august 2020
de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 bis din 26 august 2020

17. ORDIN 204 19/08/2020
 ORDIN nr. 204 din 19 august 2020
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii IDEA FINANCE IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 28 august 2020

18. ORDIN 240 19/08/2020
 ORDIN nr. 240 din 19 august 2020
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 28 august 2020

19. NORMĂ 19/08/2020
 NORME METODOLOGICE din 19 august 2020
privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 28 august 2020

20. ORDIN 3258 18/08/2020
 ORDIN nr. 3.258/C din 18 august 2020
pentru modificarea art. 9 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 28 august 2020

21. ORDIN 3501 28/07/2020
 ORDIN nr. 3.501 din 28 iulie 2020
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 28 august 2020

22. NORMĂ 28/07/2020
 NORME METODOLOGICE din 28 iulie 2020
privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 28 august 2020

23. ORDIN 2409 17/07/2020
 ORDIN nr. 2.409 din 17 iulie 2020
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 28 august 2020

24. NORMĂ 17/07/2020
 NORME METODOLOGICE din 17 iulie 2020
privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 28 august 2020

25. DECIZIE 390 18/06/2020
 DECIZIA nr. 390 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 692 alin. (5) teza finală din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 28 august 2020

26. DECIZIE 263 04/06/2020
 DECIZIA nr. 263 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 28 august 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty