Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2037z3b din data:09/09/2020

Inapoi

Actualizarea 2037z3b

1. DECRET 499 09/09/2020
 DECRET nr. 499 din 9 septembrie 2020
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Program de bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 9 septembrie 2020

2. LEGE 198 08/09/2020
 LEGE nr. 198 din 8 septembrie 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

3. DECRET 497 08/09/2020
 DECRET nr. 497 din 8 septembrie 2020
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

4. LEGE 199 08/09/2020
 LEGE nr. 199 din 8 septembrie 2020
privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

5. DECRET 498 08/09/2020
 DECRET nr. 498 din 8 septembrie 2020
pentru promulgarea Legii privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

6. HOTĂRÂRE 22 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 22 din 8 septembrie 2020
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

7. HOTĂRÂRE 23 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 23 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Foaie de parcurs pentru un acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027, Contribuţia Comisiei Europene la Reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie 2019 - COM (2019) 295

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

8. HOTĂRÂRE 24 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 24 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport referitor la progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia - COM (2019) 481

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

9. HOTĂRÂRE 25 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 25 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Strategia anuală pentru 2020 privind creşterea durabilă - COM (2019) 650

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

10. HOTĂRÂRE 26 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 26 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului de aderare - O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest - COM (2020) 57

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

11. HOTĂRÂRE 27 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 27 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană privind datele - COM (2020) 66

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

12. HOTĂRÂRE 28 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 28 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă - Inteligenţa artificială - O abordare europeană axată pe excelenţă şi încredere - COM (2020) 65

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

13. HOTĂRÂRE 29 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 29 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei - COM (2020) 67

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

14. DECIZIE 331 08/09/2020
 DECIZIE nr. 331 din 8 septembrie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

15. HOTĂRÂRE 99 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 99 din 8 septembrie 2020
privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2019

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 9 septembrie 2020

16. HOTĂRÂRE 100 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 100 din 8 septembrie 2020
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 9 septembrie 2020

17. ORDIN 1744 08/09/2020
 ORDIN nr. 1.744 din 8 septembrie 2020
privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare - tabelul 3.1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate"

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 9 septembrie 2020

18. HOTĂRÂRE 752 03/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 752 din 3 septembrie 2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 929/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

19. ORDIN 5447 31/08/2020
 ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 827 din 9 septembrie 2020

20. REGULAMENT 31/08/2020
 REGULAMENT-CADRU din 31 august 2020
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 827 din 9 septembrie 2020

21. DECIZIE 391 18/06/2020
 DECIZIA nr. 391 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.201 din Codul civil din 1864 şi ale art. 431 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty