Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2041z3c din data:07/10/2020

Inapoi

Actualizarea 2041z3c

1. LISTĂ 22662 07/10/2020
 LISTA nr. 22.662 din 7 octombrie 2020
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 913 din 7 octombrie 2020

2. HOTĂRÂRE 31 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 31 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM(2020)93

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

3. HOTĂRÂRE 32 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 32 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pe termen lung pentru o mai bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind piaţa unică - COM(2020)94

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

4. HOTĂRÂRE 33 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic după 2020 - Consolidarea rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi - JOIN(2020)7

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

5. HOTĂRÂRE 34 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou Plan de acţiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai curată şi mai competitivă - COM (2020)98

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

6. HOTĂRÂRE 35 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie industrială pentru Europa - COM(2020)102

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

7. HOTĂRÂRE 36 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 36 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi digitală - COM(2020)103

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

8. LISTĂ 22516 06/10/2020
 LISTA nr. 22.516 din 6 octombrie 2020
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2020

9. LISTĂ 22550 06/10/2020
 LISTA nr. 22.550 din 6 octombrie 2020
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2020

10. LISTĂ 22566 06/10/2020
 LISTA nr. 22.566 din 6 octombrie 2020
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2020

11. LISTĂ 22590 06/10/2020
 LISTA nr. 22.590 din 6 octombrie 2020
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2020

12. HOTĂRÂRE 47 05/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 47 din 5 octombrie 2020
privind aprobarea listei ţărilor/zonelor de risc epidemiologie pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 5 octombrie 2020

13. ORDIN 1144 02/10/2020
 ORDIN nr. 1.144 din 2 octombrie 2020
pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

14. ORDIN 2575 02/10/2020
 ORDIN nr. 2.575 din 2 octombrie 2020
pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020

EMITENT: Autoritatea pentru Digitalizarea României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

15. ORDIN 1145 02/10/2020
 ORDIN nr. 1.445 din 2 octombrie 2020
privind modificarea art. 11 din Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.092/2.083/2020

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2020

16. ORDIN 2576 02/10/2020
 ORDIN nr. 2.576 din 2 octombrie 2020
privind modificarea art. 11 din Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.092/2.083/2020

EMITENT: Autoritatea pentru Digitalizarea României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2020

17. HOTĂRÂRE 822 01/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 822 din 1 octombrie 2020
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

18. RAPORT 22087 01/10/2020
 RAPORT nr. 22.087 din 1 octombrie 2020
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Uniunea Salvaţi România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 7 octombrie 2020

19. ORDIN 148 30/09/2020
 ORDIN nr. 148 din 30 septembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind managementul activităţilor de intervenţie pentru asanarea terenurilor de muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate şi executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 135/2015

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 7 octombrie 2020

20. ORDIN 2990 30/09/2020
 ORDIN nr. 2.990 din 30 septembrie 2020
privind aprobarea Procedurii de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 7 octombrie 2020

21. PROCEDURĂ 30/09/2020
 PROCEDURĂ din 30 septembrie 2020
de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 7 octombrie 2020

22. HOTĂRÂRE 104 30/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 104 din 30 septembrie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru o piaţă feroviară durabilă, în contextul pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 260 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 913 din 7 octombrie 2020

23. HOTĂRÂRE 105 30/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 105 din 30 septembrie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind efectuarea de studii clinice şi furnizarea de medicamente de uz uman care conţin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic şi care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 - COM (2020) 261 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 913 din 7 octombrie 2020

24. HOTĂRÂRE 106 30/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 106 din 30 septembrie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului InvestEU - COM (2020) 403 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 913 din 7 octombrie 2020

25. ORDIN 3862 29/09/2020
 ORDIN nr. 3.862/C din 29 septembrie 2020
pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 7 octombrie 2020

26. ORDIN 973 28/09/2020
 ORDIN nr. 973 din 28 septembrie 2020
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali şi încheierea contractelor de management, situaţiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 7 octombrie 2020

27. HOTĂRÂRE 812 24/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 812 din 24 septembrie 2020
privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice, adresei şi anului dobândirii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 913 din 7 octombrie 2020

28. HOTĂRÂRE 102 21/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 102 din 21 septembrie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare şi examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind iniţiativa cetăţenească europeană având în vedere pandemia de COVID-19 - COM (2020) 221 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

29. HOTĂRÂRE 103 21/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 103 din 21 septembrie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu - Informaţii financiare cu privire la Fondul european de dezvoltare (FED): previziuni privind angajamentele, plăţile şi contribuţiile - COM (2020) 235 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

30. DECIZIE 378 18/06/2020
 DECIZIA nr. 378 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (4) şi ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

31. DECIZIE 407 18/06/2020
 DECIZIA nr. 407 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty