Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2042z2b din data:13/10/2020

Inapoi

Actualizarea 2042z2b

1. HOTĂRÂRE 37 13/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 37 din 13 octombrie 2020
privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 13 octombrie 2020

2. HOTĂRÂRE 38 13/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 38 din 13 octombrie 2020
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 13 octombrie 2020

3. HOTĂRÂRE 39 13/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 39 din 13 octombrie 2020
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 13 octombrie 2020

4. HOTĂRÂRE 40 13/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 40 din 13 octombrie 2020
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 13 octombrie 2020

5. HOTĂRÂRE 41 13/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 41 din 13 octombrie 2020
privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 13 octombrie 2020

6. HOTĂRÂRE 28 13/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 28 din 13 octombrie 2020
privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 13 octombrie 2020

7. HOTĂRÂRE 42 13/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 42 din 13 octombrie 2020
privind validarea unui mandat de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 13 octombrie 2020

8. DECIZIE 344 13/10/2020
 DECIZIE nr. 344 din 13 octombrie 2020
privind încetarea raportului de serviciu al domnului Ladanyi Laszlo-Zsolt, secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, prin acordul părţilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 13 octombrie 2020

9. LISTĂ 23487 13/10/2020
 LISTA nr. 23.487 din 13 octombrie 2020
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 13 octombrie 2020

10. LISTĂ 23303 12/10/2020
 LISTA nr. 23.303 din 12 octombrie 2020
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 13 octombrie 2020

11. HOTĂRÂRE 847 08/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 847 din 8 octombrie 2020
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020

12. HOTĂRÂRE 855 08/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 855 din 8 octombrie 2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 13 octombrie 2020

13. ORDIN 1886 08/10/2020
 ORDIN nr. 1.886 din 8 octombrie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 13 octombrie 2020

14. ORDIN 3666 07/10/2020
 ORDIN nr. 3.666 din 7 octombrie 2020
privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020

15. ORDIN 1875 06/10/2020
 ORDIN nr. 1.875 din 6 octombrie 2020
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 767/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-HA "Hărţi aeronautice", ediţia 3/2015

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 13 octombrie 2020

16. LISTĂ 30/09/2020
 LISTA din 30 septembrie 2020
universităţilor de prestigiu din alte state

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 916 bis din 8 octombrie 2020

17. ORDIN 1764 24/09/2020
 ORDIN nr. 1.764 din 24 septembrie 2020
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0357 Porumbeni

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 13 octombrie 2020

18. DECIZIE 590 14/07/2020
 DECIZIA nr. 590 din 14 iulie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 3 [cu referire la art. XVIII] din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 13 octombrie 2020

19. DECIZIE 549 07/07/2020
 DECIZIA nr. 549 din 7 iulie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 teza finală a părţii introductive din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020

20. DECIZIE 540 02/07/2020
 DECIZIA nr. 540 din 2 iulie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ale art. 519 şi ale art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 13 octombrie 2020

21. DECIZIE 465 25/06/2020
 DECIZIA nr. 465 din 25 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) şi ale art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 13 octombrie 2020

22. DECIZIE 469 25/06/2020
 DECIZIA nr. 469 din 25 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 936 din 13 octombrie 2020

23. DECIZIE 468 25/06/2020
 DECIZIA nr. 468 din 25 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020

24. DECIZIE 420 23/06/2020
 DECIZIA nr. 420 din 23 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020

25. DECIZIE 373 18/06/2020
 DECIZIA nr. 373 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5^1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 13 octombrie 2020

26. DECIZIE 375 18/06/2020
 DECIZIA nr. 375 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 937 din 13 octombrie 2020

27. DECIZIE 380 18/06/2020
 DECIZIA nr. 380 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty