Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2115z3b din data:07/04/2021

Inapoi

Actualizarea 2115z3b

1. LEGE 61 06/04/2021
 LEGE nr. 61 din 6 aprilie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

2. DECRET 269 06/04/2021
 DECRET nr. 269 din 6 aprilie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

3. LEGE 62 06/04/2021
 LEGE nr. 62 din 6 aprilie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

4. DECRET 270 06/04/2021
 DECRET nr. 270 din 6 aprilie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

5. LEGE 63 06/04/2021
 LEGE nr. 63 din 6 aprilie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

6. DECRET 271 06/04/2021
 DECRET nr. 271 din 6 aprilie 2021
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

7. COMUNICAT 06/04/2021
 COMUNICAT din 6 aprilie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 aprilie 2021

8. HOTĂRÂRE 387 31/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 387 din 31 martie 2021
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de incendiul produs în judeţul Harghita

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 7 aprilie 2021

9. HOTĂRÂRE 389 31/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 389 din 31 martie 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 7 aprilie 2021

10. HOTĂRÂRE 390 31/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 390 din 31 martie 2021
privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al judeţului Vrancea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

11. ORDIN 73 29/03/2021
 ORDIN nr. 73 din 29 martie 2021
privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

12. HOTĂRÂRE 143 26/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 143 din 26 martie 2021
privind aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19" (NI-ASR-07-X/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

13. NORMĂ 26/03/2021
 NORMĂ din 26 martie 2021
"Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19" (NI-ASR-07-X/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

14. ORDIN 49 24/03/2021
 ORDIN nr. 49 din 24 martie 2021
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 7 aprilie 2021

15. ORDIN 505 23/03/2021
 ORDIN nr. 505 din 23 martie 2021
privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia castor (Castor fiber)

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 7 aprilie 2021

16. DECIZIE 112 23/02/2021
 DECIZIA nr. 112 din 23 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

17. DECIZIE 12 18/02/2021
 DECIZIA nr. 12 din 18 februarie 2021
referitoare la interpretarea art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 din Codul penal sau la art. 248 din Codul penal din 1969 şi prin raportare la prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 7 aprilie 2021

18. ORDIN 149 25/01/2021
 ORDIN nr. 149 din 25 ianuarie 2021
privind aprobarea Procedurii de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import

EMITENT: Autoritatea Naţională Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 7 aprilie 2021

19. PROCEDURĂ 25/01/2021
 PROCEDURĂ din 25 ianuarie 2021
de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import

EMITENT: Autoritatea Naţională Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 7 aprilie 2021

20. DECIZIE 840 17/11/2020
 DECIZIA nr. 840 din 17 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) partea introductivă şi alin. (3) teza finală şi ale art. 11 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2) teza a doua prin raportare la sintagma "data luării la cunoştinţă" din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 7 aprilie 2021

21. DECIZIE 788 04/11/2020
 DECIZIA nr. 788 din 4 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 7 aprilie 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty