Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2123z4b din data:03/06/2021

Inapoi

Actualizarea 2123z4b

1. COMUNICAT 02/06/2021
 COMUNICAT din 2 iunie 2021
privind dreptul la indemnizaţie al copilului unei persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iunie 2021

2. COMUNICAT 02/06/2021
 COMUNICAT din 2 iunie 2021
privind aplicarea dobânzilor şi penalităţilor la prejudiciul produs prin comiterea faptei, în cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iunie 2021

3. HOTĂRÂRE 584 27/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 584 din 27 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

4. HOTĂRÂRE 588 27/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 588 din 27 mai 2021
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Completare de la 3 la 4 benzi de circulaţie a sectorului de pe DN1 km 95 + 100-95 + 400, în localitatea Cornu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

5. HOTĂRÂRE 589 27/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 589 din 27 mai 2021
pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 991/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Brăila-Galaţi", precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 991/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

6. HOTĂRÂRE 69 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 69 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienţei consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM(2020) 696

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

7. HOTĂRÂRE 70 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 70 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 - COM(2020) 698 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

8. HOTĂRÂRE 71 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 71 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană şi Curtea de Conturi privind examinarea Uniunii Europene prevăzută de mecanismul de examinare a punerii în aplicare a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (UNCAC) - COM(2020) 793 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

9. HOTĂRÂRE 72 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 72 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Recomandări adresate statelor membre cu privire la planurile lor strategice pentru Politica Agricolă Comună - COM(2020) 846

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

10. HOTĂRÂRE 73 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 73 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a potenţialului inovator al UE - Un plan de acţiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea şi rezilienţa UE - COM(2020) 760 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

11. HOTĂRÂRE 74 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 74 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul european de combatere a cancerului - COM(2021) 44 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

12. HOTĂRÂRE 75 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 75 din 25 mai 2021
referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea populaţiei. Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii - COM(2021) 50 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

13. HOTĂRÂRE 76 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 76 din 25 mai 2021
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare, şi a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare, al azilului şi al migraţiei şi de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, (UE) 2018/1.862 şi (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanţii ţărilor terţe la frontierele externe - COM(2021) 96 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

14. HOTĂRÂRE 77 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 77 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE pentru Egalitatea de Gen (Gap) III - O agendă ambiţioasă pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor în acţiunile externe ale UE - JOIN(2020) 17 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

15. STRATEGIE 19/05/2021
 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 19 mai 2021
pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 bis din 31 mai 2021

16. PLAN 19/05/2021
 PLAN DE ACŢIUNI din 19 mai 2021
pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 bis din 31 mai 2021

17. DECIZIE 94 16/02/2021
 DECIZIA nr. 94 din 16 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 152/2019

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

JURISPRUDENTA
18. SENTINTA 1777 25/09/2019
 SENTINTA nr. 1777 din 25 septembrie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA TECUCI


19. DECIZIE 346 09/10/2019
 DECIZIE nr. 346 din 09 octombrie 2019
revendicare imobiliara
CURTEA DE APEL SUCEAVA


20. SENTINTA 13660 10/12/2019
 SENTINTA nr. 13660 din 10 decembrie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA CONSTANTA


21. SENTINTA 1162 03/12/2019
 SENTINTA nr. 1162 din 03 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA AIUD


22. SENTINTA 4592 04/12/2019
 SENTINTA nr. 4592 din 04 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGOVISTE


23. SENTINTA 6078 12/09/2019
 SENTINTA nr. 6078 din 12 septembrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


24. SENTINTA 5509 02/10/2019
 SENTINTA nr. 5509 din 02 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


25. SENTINTA 7051 16/10/2019
 SENTINTA nr. 7051 din 16 octombrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


26. SENTINTA 8185 10/12/2019
 SENTINTA nr. 8185 din 10 decembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


27. SENTINTA 841 12/12/2019
 SENTINTA nr. 841 din 12 decembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA DETA


28. SENTINTA 1444 20/11/2019
 SENTINTA nr. 1444 din 20 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MURES


29. SENTINTA 316 23/01/2019
 SENTINTA nr. 316 din 23 ianuarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


30. SENTINTA 13 15/01/2020
 SENTINTA nr. 13 din 15 ianuarie 2020
încuviintare executare silita
JUDECATORIA COSTESTI


31. SENTINTA 1103 31/10/2019
 SENTINTA nr. 1103 din 31 octombrie 2019
fond funciar
JUDECATORIA GHERLA


32. DECIZIE 1471 18/12/2019
 DECIZIE nr. 1471 din 18 decembrie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL HUNEDOARA


33. SENTINTA 8 22/01/2020
 SENTINTA nr. 8 din 22 ianuarie 2020
succesiune
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD


34. SENTINTA 20 15/01/2020
 SENTINTA nr. 20 din 15 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA STREHAIA


35. SENTINTA 63 04/02/2020
 SENTINTA nr. 63 din 04 februarie 2020
fond funciar
JUDECATORIA HARLAU


36. DECIZIE 103 31/01/2020
 DECIZIE nr. 103 din 31 ianuarie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL CLUJ


37. SENTINTA 98 20/01/2020
 SENTINTA nr. 98 din 20 ianuarie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


38. SENTINTA 1029 24/02/2020
 SENTINTA nr. 1029 din 24 februarie 2020
pretentii
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


39. DECIZIE 88 10/03/2020
 DECIZIE nr. 88 din 10 martie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BOTOSANI


40. SENTINTA 1205 10/12/2019
 SENTINTA nr. 1205 din 10 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA HUEDIN


41. SENTINTA 1595 26/03/2020
 SENTINTA nr. 1595 din 26 martie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI


42. DECIZIE 499 24/09/2019
 DECIZIE nr. 499 din 24 septembrie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI


43. SENTINTA 59 04/02/2020
 SENTINTA nr. 59 din 04 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA GHERLA


44. SENTINTA 2761 16/04/2019
 SENTINTA nr. 2761 din 16 aprilie 2019
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI


45. SENTINTA 569 04/05/2020
 SENTINTA nr. 569 din 04 mai 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA GHERLA


46. SENTINTA 1625 27/05/2020
 SENTINTA nr. 1625 din 27 mai 2020
încuviintare executare silita
JUDECATORIA BACAU


47. SENTINTA 649 28/05/2020
 SENTINTA nr. 649 din 28 mai 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


48. SENTINTA 1385 15/07/2020
 SENTINTA nr. 1385 din 15 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPULUNG


49. SENTINTA 769 22/07/2020
 SENTINTA nr. 769 din 22 iulie 2020
alte cereri
JUDECATORIA FAGARAS


50. SENTINTA 11 20/08/2020
 SENTINTA nr. 11 din 20 august 2020
contestatie la legea electorala
TRIBUNALUL BUCURESTI


51. SENTINTA 1078 13/08/2020
 SENTINTA nr. 1078 din 13 august 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ADJUD


52. SENTINTA 1743 04/09/2020
 SENTINTA nr. 1743 din 04 septembrie 2020
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


53. SENTINTA 2788 17/09/2020
 SENTINTA nr. 2788 din 17 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SUCEAVA


54. SENTINTA 2227 14/10/2020
 SENTINTA nr. 2227 din 14 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA VASLUI


55. SENTINTA 8723 16/10/2020
 SENTINTA nr. 8723 din 16 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA


56. SENTINTA 798 02/11/2020
 SENTINTA nr. 798 din 02 noiembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA LUDUS


57. SENTINTA 9754 10/11/2020
 SENTINTA nr. 9754 din 10 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI


58. SENTINTA 1159 13/10/2020
 SENTINTA nr. 1159 din 13 octombrie 2020
succesiune
JUDECATORIA TARGU NEAMT


59. SENTINTA 5337 27/10/2020
 SENTINTA nr. 5337 din 27 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRAILA


60. DECIZIE 918 04/11/2020
 DECIZIE nr. 918 din 04 noiembrie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
CURTEA DE APEL CONSTANTA


61. DECIZIE 46 11/11/2020
 DECIZIE nr. 46 din 11 noiembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL VASLUI


62. SENTINTA 483 18/11/2020
 SENTINTA nr. 483 din 18 noiembrie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013
JUDECATORIA SLOBOZIA


63. DECIZIE 996 15/10/2020
 DECIZIE nr. 996 din 15 octombrie 2020
drepturi salariale ale personalului din justitie
TRIBUNALUL TIMIS


64. SENTINTA 6931 18/09/2020
 SENTINTA nr. 6931 din 18 septembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA CRAIOVA


65. SENTINTA 541 02/11/2020
 SENTINTA nr. 541 din 02 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA POGOANELE


66. DECIZIE 1090 20/11/2020
 DECIZIE nr. 1090 din 20 noiembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL PITESTI


67. DECIZIE 1033 12/10/2020
 DECIZIE nr. 1033 din 12 octombrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL OLT


68. SENTINTA 11520 25/11/2020
 SENTINTA nr. 11520 din 25 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


69. SENTINTA 2583 11/12/2020
 SENTINTA nr. 2583 din 11 decembrie 2020
uzucapiune
JUDECATORIA PETROSANI


70. SENTINTA 1055 03/12/2020
 SENTINTA nr. 1055 din 03 decembrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL MURES


71. SENTINTA 11471 11/12/2020
 SENTINTA nr. 11471 din 11 decembrie 2020
ordin de protectie
JUDECATORIA IASI


72. SENTINTA 1254 19/11/2020
 SENTINTA nr. 1254 din 19 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA MOINESTI


73. SENTINTA 1456 24/11/2020
 SENTINTA nr. 1456 din 24 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA TARGU NEAMT


74. SENTINTA 8266 18/12/2020
 SENTINTA nr. 8266 din 18 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI


75. SENTINTA 2493 09/10/2020
 SENTINTA nr. 2493 din 09 octombrie 2020
anulare act
JUDECATORIA RADAUTI


76. SENTINTA 1388 10/12/2020
 SENTINTA nr. 1388 din 10 decembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA MOINESTI


77. SENTINTA 155 21/01/2021
 SENTINTA nr. 155 din 21 ianuarie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL CLUJ


78. SENTINTA 92 29/01/2021
 SENTINTA nr. 92 din 29 ianuarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GHERLA


79. DECIZIE 43 26/01/2021
 DECIZIE nr. 43 din 26 ianuarie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL BRASOV


80. SENTINTA 410 03/02/2021
 SENTINTA nr. 410 din 03 februarie 2021
actiune în constatare
JUDECATORIA BRAILA


81. DECIZIE 98 08/02/2021
 DECIZIE nr. 98 din 08 februarie 2021
contestatie la executare
CURTEA DE APEL BRASOV


82. DECIZIE 145 02/02/2021
 DECIZIE nr. 145 din 02 februarie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL TIMISOARA


83. DECIZIE 100 28/01/2021
 DECIZIE nr. 100 din 28 ianuarie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL BOTOSANI


84. SENTINTA 85 28/01/2021
 SENTINTA nr. 85 din 28 ianuarie 2021
contestatie
TRIBUNALUL TIMIS


85. SENTINTA 60 15/03/2021
 SENTINTA nr. 60 din 15 martie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA RAMNICU SARAT


86. SENTINTA 397 27/01/2021
 SENTINTA nr. 397 din 27 ianuarie 2021
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI


87. SENTINTA 145 28/01/2021
 SENTINTA nr. 145 din 28 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BUZAU


88. SENTINTA 117 17/03/2021
 SENTINTA nr. 117 din 17 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA LUDUS


89. SENTINTA 1507 02/03/2021
 SENTINTA nr. 1507 din 02 martie 2021
contestatie decizie de concediere
TRIBUNALUL BUCURESTI


90. SENTINTA 2567 26/03/2021
 SENTINTA nr. 2567 din 26 martie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA PLOIESTI


91. SENTINTA 453 07/04/2021
 SENTINTA nr. 453 din 07 aprilie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC


92. DECIZIE 124 08/03/2021
 DECIZIE nr. 124 din 08 martie 2021
reconstituire vechime
TRIBUNALUL GIURGIU


93. SENTINTA 1361 14/04/2021
 SENTINTA nr. 1361 din 14 aprilie 2021
partaj judiciar
JUDECATORIA SATU MARE


94. SENTINTA 539 04/03/2021
 SENTINTA nr. 539 din 04 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA VASLUI


95. SENTINTA 781 27/04/2021
 SENTINTA nr. 781 din 27 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI


96. DECIZIE 306 25/03/2021
 DECIZIE nr. 306 din 25 martie 2021
pretentii
TRIBUNALUL PRAHOVA


97. DECIZIE 179 04/05/2021
 DECIZIE nr. 179 din 04 mai 2021
restabilirea echilibrului contractual
CURTEA DE APEL BRASOV


98. SENTINTA 1967 05/05/2021
 SENTINTA nr. 1967 din 05 mai 2021
pretentii
TRIBUNALUL ARGES


99. DECIZIE 281 06/04/2021
 DECIZIE nr. 281 din 06 aprilie 2021
legea 10/2001
CURTEA DE APEL SUCEAVA


100. SENTINTA 774 17/05/2021
 SENTINTA nr. 774 din 17 mai 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA PLOIESTI


101. SENTINTA 121 16/09/2019
 SENTINTA nr. 121 din 16 septembrie 2019
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)
TRIBUNALUL BIHOR


102. SENTINTA 523 12/05/2021
 SENTINTA nr. 523 din 12 mai 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL MARAMURES


103. SENTINTA 126 09/01/2019
 SENTINTA nr. 126 din 09 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CRAIOVA


104. SENTINTA 1013 24/04/2019
 SENTINTA nr. 1013 din 24 aprilie 2019
pretentii
JUDECATORIA ONESTI


105. SENTINTA 1523 31/05/2019
 SENTINTA nr. 1523 din 31 mai 2019
rectificare carte funciara
JUDECATORIA TULCEA


106. DECIZIE 701 26/02/2019
 DECIZIE nr. 701 din 26 februarie 2019
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL BUCURESTI


107. SENTINTA 4458 25/04/2019
 SENTINTA nr. 4458 din 25 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


108. SENTINTA 476 25/04/2019
 SENTINTA nr. 476 din 25 aprilie 2019
contestatie act administrativ fiscal
TRIBUNALUL DAMBOVITA


109. SENTINTA 2149 12/04/2019
 SENTINTA nr. 2149 din 12 aprilie 2019
alte cereri privind executarea silita
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


110. SENTINTA 542 12/03/2019
 SENTINTA nr. 542 din 12 martie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA MEDGIDIA


111. SENTINTA 521 12/06/2019
 SENTINTA nr. 521 din 12 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA RUPEA


112. DECIZIE 513 13/06/2019
 DECIZIE nr. 513 din 13 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD


113. DECIZIE 1363 05/07/2019
 DECIZIE nr. 1363 din 05 iulie 2019
partaj judiciar
TRIBUNALUL DOLJ


114. SENTINTA 856 22/08/2019
 SENTINTA nr. 856 din 22 august 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA RUPEA


115. SENTINTA 1222 26/08/2019
 SENTINTA nr. 1222 din 26 august 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA HUNEDOARA


116. DECIZIE 172 05/02/2019
 DECIZIE nr. 172 din 05 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MURES


117. SENTINTA 2926 19/06/2019
 SENTINTA nr. 2926 din 19 iunie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA SUCEAVA


118. SENTINTA 190 08/04/2019
 SENTINTA nr. 190 din 08 aprilie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA HATEG


119. SENTINTA 168 25/09/2019
 SENTINTA nr. 168 din 25 septembrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA FETESTI


120. SENTINTA 1220 20/09/2019
 SENTINTA nr. 1220 din 20 septembrie 2019
suspendare executare act administrativ
TRIBUNALUL CONSTANTA


121. DECIZIE 1326 16/09/2019
 DECIZIE nr. 1326 din 16 septembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
CURTEA DE APEL BUCURESTI


122. SENTINTA 617 16/09/2019
 SENTINTA nr. 617 din 16 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MOINESTI


123. SENTINTA 616 12/09/2019
 SENTINTA nr. 616 din 12 septembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA LEHLIU-GARA


124. SENTINTA 1060 17/07/2019
 SENTINTA nr. 1060 din 17 iulie 2019
fond funciar
JUDECATORIA RAMNICU SARAT


125. SENTINTA 9458 17/07/2019
 SENTINTA nr. 9458 din 17 iulie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


126. SENTINTA 8878 09/07/2019
 SENTINTA nr. 8878 din 09 iulie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA TIMISOARA


127. SENTINTA 6691 07/06/2019
 SENTINTA nr. 6691 din 07 iunie 2019
validare poprire
JUDECATORIA IASI


128. SENTINTA 2303 23/05/2019
 SENTINTA nr. 2303 din 23 mai 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA GIURGIU


129. DECIZIE 821 22/05/2019
 DECIZIE nr. 821 din 22 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CLUJ


130. SENTINTA 1959 02/05/2019
 SENTINTA nr. 1959 din 02 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SUCEAVA


131. SENTINTA 636 16/04/2019
 SENTINTA nr. 636 din 16 aprilie 2019
pretentii
JUDECATORIA HUNEDOARA


132. DECIZIE 377 16/04/2019
 DECIZIE nr. 377 din 16 aprilie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL IASI


133. SENTINTA 2965 09/04/2019
 SENTINTA nr. 2965 din 09 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PLOIESTI


134. SENTINTA 289 09/04/2019
 SENTINTA nr. 289 din 09 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BECLEAN


135. DECIZIE 411 04/04/2019
 DECIZIE nr. 411 din 04 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BOTOSANI


136. SENTINTA 916 02/04/2019
 SENTINTA nr. 916 din 02 aprilie 2019
uzucapiune
JUDECATORIA FAGARAS


137. SENTINTA 1135 19/03/2019
 SENTINTA nr. 1135 din 19 martie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RAMNICU VALCEA


138. DECIZIE 220 13/03/2019
 DECIZIE nr. 220 din 13 martie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL BACAU


139. SENTINTA 498 26/02/2019
 SENTINTA nr. 498 din 26 februarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPINA


140. SENTINTA 1005 07/02/2019
 SENTINTA nr. 1005 din 07 februarie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI


141. DECIZIE 45 21/01/2019
 DECIZIE nr. 45 din 21 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BACAU


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty