Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1820z2 din data:15/05/2018

Inapoi

Actualizarea 1820z2

1. DECIZIE 198 14/05/2018
 DECIZIE nr. 198 din 14 mai 2018
pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 14 mai 2018

2. DECIZIE 199 14/05/2018
 DECIZIE nr. 199 din 14 mai 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 14 mai 2018

3. DECIZIE 200 14/05/2018
 DECIZIE nr. 200 din 14 mai 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Mădălina Minciunescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 14 mai 2018

4. DECIZIE 201 14/05/2018
 DECIZIE nr. 201 din 14 mai 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacşa

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 14 mai 2018

5. DECIZIE 202 14/05/2018
 DECIZIE nr. 202 din 14 mai 2018
privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar general al Secţiunii Române pentru Expoziţia mondială 2020 "Connecting Minds, Creating the Future", Dubai, Emiratele Arabe Unite

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 14 mai 2018

6. ORDIN 46 11/05/2018
 ORDIN nr. 46 din 11 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

7. ORD DE URGENŢĂ 38 10/05/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 10 mai 2018
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

8. HOTĂRÂRE 310 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 310 din 10 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

9. HOTĂRÂRE 311 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 311 din 10 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

10. HOTĂRÂRE 325 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 325 din 10 mai 2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

11. REGULAMENT 10/05/2018
 REGULAMENT-CADRU din 10 mai 2018
privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

12. HOTĂRÂRE 312 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 312 din 10 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 14 mai 2018

13. HOTĂRÂRE 316 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 316 din 10 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi a altor acte normative în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

14. HOTĂRÂRE 318 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 318 din 10 mai 2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

15. HOTĂRÂRE 319 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 319 din 10 mai 2018
privind darea în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum şi pentru modificarea şi actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

16. HOTĂRÂRE 320 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 320 din 10 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

17. HOTĂRÂRE 326 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 326 din 10 mai 2018
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

18. HOTĂRÂRE 327 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 327 din 10 mai 2018
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

19. DECIZIE 299 03/05/2018
 DECIZIA nr. 299 din 3 mai 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

20. HOTĂRÂRE 296 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 296 din 3 mai 2018
privind transmiterea imobilului 2689 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Şimian, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

21. HOTĂRÂRE 297 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 297 din 3 mai 2018
pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

22. HOTĂRÂRE 298 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 298 din 3 mai 2018
privind înscrierea unui imobil - teren arabil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

23. HOTĂRÂRE 299 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 299 din 3 mai 2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Mihăileşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

24. HOTĂRÂRE 300 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 300 din 3 mai 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7 + 573-km 19 + 220", precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

25. HOTĂRÂRE 301 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 301 din 3 mai 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

26. HOTĂRÂRE 292 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 292 din 3 mai 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

27. HOTĂRÂRE 303 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 303 din 3 mai 2018
privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca şi Crăciuneşti, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

28. HOTĂRÂRE 304 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 304 din 3 mai 2018
privind aprobarea stemei oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

29. HOTĂRÂRE 305 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 305 din 3 mai 2018
privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur şi Vama, judeţul Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

30. DECIZIE 441 02/05/2018
 DECIZIE nr. 441 din 2 mai 2018
privind modificarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 581/2016 pentru înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul RO23 "Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate", finanţat de Mecanismul financiar norvegian 2009-2014

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

31. ORDIN 1618 02/05/2018
 ORDIN nr. 1.618 din 2 mai 2018
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

32. ORDIN 1619 02/05/2018
 ORDIN nr. 1.619 din 2 mai 2018
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

33. ORDIN 1907 25/04/2018
 ORDIN nr. 1.907 din 25 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

34. ORDIN 72 25/04/2018
 ORDIN nr. 72 din 25 aprilie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

35. CONDITII 25/04/2018
 CONDIŢII-CADRU din 25 aprilie 2018
de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

36. HOTĂRÂRE 1 21/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 21 aprilie 2018
privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 14 mai 2018

37. ORDIN 286 04/04/2018
 ORDIN nr. 286 din 4 aprilie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

38. ORDIN 4587 02/04/2018
 ORDIN nr. 4.587 din 2 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

39. ORDIN 128 06/02/2018
 ORDIN nr. 128 din 6 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vădastra, judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty