Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1841z5b din data:12/10/2018

Inapoi

Actualizarea 1841z5b

1. ORDIN 1414 10/10/2018
 ORDIN nr. 1.414 din 10 octombrie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Taiţa Satu Nou din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 11 octombrie 2018

2. LEGE 238 10/10/2018
 LEGE nr. 238 din 10 octombrie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

3. DECRET 820 10/10/2018
 DECRET nr. 820 din 10 octombrie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

4. HOTĂRÂRE 62 10/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 62 din 10 octombrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) COM (2018) 303

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

5. HOTĂRÂRE 63 10/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 63 din 10 octombrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiei aferente "Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor" JOIN (2018) 17

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

6. HOTĂRÂRE 798 10/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 798 din 10 octombrie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

7. HOTĂRÂRE 799 10/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 799 din 10 octombrie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

8. HOTĂRÂRE 800 10/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 800 din 10 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

9. HOTĂRÂRE 801 10/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 801 din 10 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

10. HOTĂRÂRE 804 10/10/2018
 HOTĂRÂRE nr. 804 din 10 octombrie 2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a evenimentului "Centenarul Marii Uniri - o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană", ce va avea loc la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

11. ORDIN 177 10/10/2018
 ORDIN nr. 177 din 10 octombrie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 12 octombrie 2018

12. CONDITII 10/10/2018
 CONDIŢII-CADRU din 10 octombrie 2018
pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 12 octombrie 2018

13. ORDIN 175 03/10/2018
 ORDIN nr. 175 din 3 octombrie 2018
pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

14. ORDIN 110 03/10/2018
 ORDIN nr. 110 din 3 octombrie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 12 octombrie 2018

15. HOTĂRÂRE 29 28/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 29 din 28 septembrie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 11 octombrie 2018

16. METODOLOGIE 28/09/2018
 METODOLOGIE din 28 septembrie 2018
privind activităţile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 11 octombrie 2018

17. ORDIN 1081 27/09/2018
 ORDIN nr. 1.081 din 27 septembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Gornet-Cricov, judeţul Prahova

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 866 din 12 octombrie 2018

18. ORDIN 2004 09/08/2018
 ORDIN nr. 2.004 din 9 august 2018
privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de internship, precum şi al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty