Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1925z1a din data:18/06/2019

Inapoi

Actualizarea 1925z1a

1. DECIZIE 121 14/06/2019
 DECIZIE nr. 121 din 14 iunie 2019
privind numirea prin mobilitate a domnului Bangu Corvin-Laurenţiu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

2. DECIZIE 122 14/06/2019
 DECIZIE nr. 122 din 14 iunie 2019
pentru revocarea domnului Mălin-Matei Muşetescu din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

3. DECIZIE 123 14/06/2019
 DECIZIE nr. 123 din 14 iunie 2019
pentru numirea domnului Cătălin Ţibuleac în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

4. DECIZIE 124 14/06/2019
 DECIZIE nr. 124 din 14 iunie 2019
pentru eliberarea domnului Iulian Robert Tudorache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

5. DECIZIE 125 14/06/2019
 DECIZIE nr. 125 din 14 iunie 2019
pentru numirea domnului Marius Dumitraşcu în funcţia secretar de stat la Ministerul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

6. DECIZIE 126 14/06/2019
 DECIZIE nr. 126 din 14 iunie 2019
privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

7. DECIZIE 128 14/06/2019
 DECIZIE nr. 128 din 14 iunie 2019
pentru eliberarea domnului Octav-Dan Paxino din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

8. DECIZIE 127 14/06/2019
 DECIZIE nr. 127 din 14 iunie 2019
privind numirea domnului Iulian Octavian Stana în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

9. DECIZIE 129 14/06/2019
 DECIZIE nr. 129 din 14 iunie 2019
pentru numirea domnului Cezar Caleap în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

10. COMUNICAT 14/06/2019
 COMUNICAT din 14 iunie 2019
privind executarea silită individuală în cadrul procedurii colective a insolvenţei şi cauzele asupra cărora s-a deschis procedura în condiţiile Legii nr. 85/2006

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 iunie 2019

11. COMUNICAT 14/06/2019
 COMUNICAT din 14 iunie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) şi art. 154-158 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă raportat la dispoziţiile art. 249 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 iunie 2019

12. DECRET 514 14/06/2019
 DECRET nr. 514 din 14 iunie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 14 iunie 2019

13. HOTĂRÂRE 382 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 382 din 12 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 14 iunie 2019

14. HOTĂRÂRE 386 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 386 din 12 iunie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti", lucrare de utilitate publică de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 14 iunie 2019

15. HOTĂRÂRE 391 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 391 din 12 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 14 iunie 2019

16. HOTĂRÂRE 392 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 392 din 12 iunie 2019
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti - Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 14 iunie 2019

17. HOTĂRÂRE 393 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 393 din 12 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 14 iunie 2019

18. HOTĂRÂRE 404 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 404 din 12 iunie 2019
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 14 iunie 2019

19. HOTĂRÂRE 376 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 376 din 12 iunie 2019
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bangu Corvin-Laurenţiu din funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea în funcţia publică de inspector guvernamental

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

20. HOTĂRÂRE 380 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 380 din 12 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIŢA - S.A. ŞTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

21. ORDIN 344 12/06/2019
 ORDIN nr. 344 din 12 iunie 2019
privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 14 iunie 2019

22. NORMĂ 12/06/2019
 NORME TEHNICE din 12 iunie 2019
pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 14 iunie 2019

23. ORDIN 574 12/06/2019
 ORDIN nr. 574 din 12 iunie 2019
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 14 iunie 2019

24. ORDIN 338 06/06/2019
 ORDIN nr. 338 din 6 iunie 2019
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind restituirea garanţiilor depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 14 iunie 2019

25. INSTRUCŢIUNI 06/06/2019
 INSTRUCŢIUNI din 6 iunie 2019
privind restituirea garanţiilor depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 14 iunie 2019

26. ORDIN 924 06/06/2019
 ORDIN nr. 924 din 6 iunie 2019
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

27. ORDIN 918 05/06/2019
 ORDIN nr. 918 din 5 iunie 2019
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

28. HOTĂRÂRE 357 30/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 357 din 30 mai 2019
pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Bacău", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 14 iunie 2019

29. HOTĂRÂRE 361 30/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 361 din 30 mai 2019
privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 14 iunie 2019

30. DECIZIE 252 23/04/2019
 DECIZIA nr. 252 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

31. DECIZIE 856 18/12/2018
 DECIZIA nr. 856 din 18 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 14 iunie 2019

32. DECIZIE 773 29/11/2018
 DECIZIA nr. 773 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 14 iunie 2019

33. DECIZIE 712 20/11/2018
 DECIZIA nr. 712 din 20 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1)-(3), art. 6-8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 14 iunie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty