Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1941z3a din data:09/10/2019

Inapoi

Actualizarea 1941z3a

1. DECIZIE 256 08/10/2019
 DECIZIE nr. 256 din 8 octombrie 2019
privind numirea domnului Raul-Cristian Petrescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

2. ORDIN 3231 04/10/2019
 ORDIN nr. 3.231 din 4 octombrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

3. HOTĂRÂRE 47 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 47 din 2 octombrie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind situaţia actuală a politicii comune în domeniul pescuitului şi consultarea referitoare la posibilităţile de pescuit pentru 2020 - COM (2019) 274 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

4. HOTĂRÂRE 48 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 48 din 2 octombrie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE - COM (2019) 260 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

5. HOTĂRÂRE 49 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 49 din 2 octombrie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Avizul Comisiei privind cererea Bosniei şi Herţegovinei de aderare la Uniunea Europeană - COM (2019) 261 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

6. HOTĂRÂRE 50 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 50 din 2 octombrie 2019
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului şi a capacităţii de inovare a Europei - COM (2019) 330 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

7. HOTĂRÂRE 51 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 51 din 2 octombrie 2019
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Institutul European de Inovare şi Tehnologie (reformare) - COM (2019) 331 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

8. HOTĂRÂRE 52 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 52 din 2 octombrie 2019
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a Planului de acţiune împotriva dezinformării - JOIN (2019) 12 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

9. ORDIN 3195 30/09/2019
 ORDIN nr. 3.195 din 30 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

10. ORDIN 3197 30/09/2019
 ORDIN nr. 3.197 din 30 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

11. ORDIN 1352 30/09/2019
 ORDIN nr. 1.352 din 30 septembrie 2019
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

12. ORDIN 1109 24/09/2019
 ORDIN nr. 1.109 din 24 septembrie 2019
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BEST-CAR LEASING IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

13. ORDIN 1424 24/09/2019
 ORDIN nr. 1.424 din 24 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

14. DECIZIE 22 21/09/2019
 DECIZIE nr. 22/2CN din 21 septembrie 2019
privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2019-2023

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

15. ORDIN 1406 20/09/2019
 ORDIN nr. 1.406 din 20 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

16. ORDIN 1407 20/09/2019
 ORDIN nr. 1.407 din 20 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

17. ORDIN 1184 17/09/2019
 ORDIN nr. 1.184 din 17 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

18. ORDIN 1181 17/09/2019
 ORDIN nr. 1.181 din 17 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

19. ORDIN 1178 17/09/2019
 ORDIN nr. 1.178 din 17 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

20. ORDIN 591 29/08/2019
 ORDIN nr. 591 din 29 august 2019
privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

21. ORDIN 838 22/08/2019
 ORDIN nr. 838 din 22 august 2019
privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

22. DECIZIE 424 04/07/2019
 DECIZIA nr. 424 din 4 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 prin raportare la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, precum şi a sintagmei "în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă" din cuprinsul art. 4 alin. (1) al aceluiaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

23. HOTĂRÂRE 26/02/2019
 HOTĂRÂREA din 26 februarie 2019
în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty