Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 1949z2 din data:03/12/2019

Inapoi

Actualizarea 1949z2

1. ORDIN 143 29/11/2019
 ORDIN nr. 143 din 29 noiembrie 2019
pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 2 decembrie 2019

2. COMUNICAT 29/11/2019
 COMUNICAT din 29 noiembrie 2019
privind sesiile, ca instituţii juridice specifice dreptului civil din Transilvania, raportate la calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 noiembrie 2019

3. COMUNICAT 29/11/2019
 COMUNICAT din 29 noiembrie 2019
privind dreptul de regres al societăţii de asigurare în situaţia plăţii indemnizaţiei către propriul asigurat CASCO

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 noiembrie 2019

4. COMUNICAT 29/11/2019
 COMUNICAT din 29 noiembrie 2019
privind întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanţare nerambursabilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 noiembrie 2019

5. ANEXĂ 29/11/2019
 ANEXĂ din 29 noiembrie 2019
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 964 bis din 29 noiembrie 2019

6. HOTĂRÂRE 822 28/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 822 din 28 noiembrie 2019
privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2007-2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 2 decembrie 2019

7. HOTĂRÂRE 823 28/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 823 din 28 noiembrie 2019
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 224/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 2 decembrie 2019

8. HOTĂRÂRE 824 28/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 824 din 28 noiembrie 2019
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 2 decembrie 2019

9. HOTĂRÂRE 825 28/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 825 din 28 noiembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparaţii capitale şi modernizare clădire corp C2 - etajele 4, 5, 6 aflată în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iaşi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 2 decembrie 2019

10. ORDIN 219 28/11/2019
 ORDIN nr. 219 din 28 noiembrie 2019
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 2 decembrie 2019

11. NORMĂ 28/11/2019
 NORME METODOLOGICE din 28 noiembrie 2019
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 2 decembrie 2019

12. HOTĂRÂRE 827 28/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 827 din 28 noiembrie 2019
privind rechemarea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

13. HOTĂRÂRE 829 28/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 829 din 28 noiembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

14. HOTĂRÂRE 826 28/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 826 din 28 noiembrie 2019
pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Achiziţie sistem integrat pentru controlul de securitate"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 3 decembrie 2019

15. HOTĂRÂRE 828 28/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 828 din 28 noiembrie 2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 privind numirea guvernatorului şi a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, a Hotărârii Guvernului nr. 921/2018 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaţionale de Investiţii şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 110/2019 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 3 decembrie 2019

16. ORDIN 555 27/11/2019
 ORDIN nr. 555 din 27 noiembrie 2019
pentru aprobarea valorii schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, pentru cantitatea de lână comercializată în anul 2019

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 2 decembrie 2019

17. HOTĂRÂRE 62 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 62 din 27 noiembrie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană - Aprofundarea uniunii economice şi monetare a Europei: o evaluare a situaţiei la patru ani de la Raportul celor cinci preşedinţi - Contribuţia Comisiei Europene la summitul zonei euro din 21 iunie 2019 - COM (2019) 279 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

18. HOTĂRÂRE 63 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 63 din 27 noiembrie 2019
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 şi a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce priveşte perioadele lor de aplicare - COM (2019) 396 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

19. HOTĂRÂRE 64 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 64 din 27 noiembrie 2019
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) - COM (2019) 397 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

20. HOTĂRÂRE 65 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 65 din 27 noiembrie 2019
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile de ocupare a forţei de muncă (SPOFM) - COM (2019) 620 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

21. HOTĂRÂRE 66 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 66 din 27 noiembrie 2019
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistenţă financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord - COM (2019) 399 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

22. HOTĂRÂRE 67 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 67 din 27 noiembrie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Intensificarea acţiunii UE pentru protejarea şi refacerea pădurilor la nivel mondial - COM (2019) 352 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

23. HOTĂRÂRE 68 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 27 noiembrie 2019
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei noi asistenţe macrofinanciare pentru Regatul Haşemit al Iordaniei - COM (2019) 411 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

24. ORDIN 409 27/11/2019
 ORDIN nr. 409 din 27 noiembrie 2019
pentru suspendarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

25. ORDIN 404 26/11/2019
 ORDIN nr. 404 din 26 noiembrie 2019
privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 3 decembrie 2019

26. ORDIN 1031 25/11/2019
 ORDIN nr. 1.031 din 25 noiembrie 2019
pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 3 decembrie 2019

27. ORDIN 1700 22/11/2019
 ORDIN nr. 1.700 din 22 noiembrie 2019
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 2 decembrie 2019

28. NORMĂ 22/11/2019
 NORME METODOLOGICE din 22 noiembrie 2019
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 2 decembrie 2019

29. ORDIN 4887 22/11/2019
 ORDIN nr. 4.887/C din 22 noiembrie 2019
pentru modificarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

30. ORDIN 209 20/11/2019
 ORDIN nr. 209 din 20 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 3 decembrie 2019

31. DECIZIE 1428 19/11/2019
 DECIZIE nr. 1.428 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 3 decembrie 2019

32. DECIZIE 1429 19/11/2019
 DECIZIE nr. 1.429 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii D EXPERT BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 3 decembrie 2019

33. DECIZIE 1402 19/11/2019
 DECIZIE nr. 1.402 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 3 decembrie 2019

34. DECIZIE 1403 19/11/2019
 DECIZIE nr. 1.403 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 3 decembrie 2019

35. DECIZIE 1404 19/11/2019
 DECIZIE nr. 1.404 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SL - TEAM ASIG - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 3 decembrie 2019

36. DECIZIE 1405 19/11/2019
 DECIZIE nr. 1.405 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SAVULESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 3 decembrie 2019

37. ORDIN 16647 15/11/2019
 ORDIN nr. 16.647 din 15 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 14.409/2019

EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

38. DECIZIE 552 26/09/2019
 DECIZIA nr. 552 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28, art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30, art. 108 şi art. 109 alin. (6) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

39. DECIZIE 555 26/09/2019
 DECIZIA nr. 555 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 3 decembrie 2019

40. DECIZIE 503 17/09/2019
 DECIZIA nr. 503 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) teza finală din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 3 decembrie 2019

41. DECIZIE 450 11/07/2019
 DECIZIA nr. 450 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) şi (2) raportate la cele ale art. 339 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 3 decembrie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty