Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2002z5 din data:10/01/2020

Inapoi

Actualizarea 2002z5

1. ORDIN 13 09/01/2020
 ORDIN nr. 13 din 9 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 9 ianuarie 2020

2. DECRET 14 09/01/2020
 DECRET nr. 14 din 9 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 10 ianuarie 2020

3. DECRET 15 09/01/2020
 DECRET nr. 15 din 9 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 10 ianuarie 2020

4. DECRET 16 09/01/2020
 DECRET nr. 16 din 9 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 10 ianuarie 2020

5. HOTĂRÂRE 8 06/01/2020
 HOTĂRÂRE nr. 8 din 6 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 9 ianuarie 2020

6. ORDIN 1 06/01/2020
 ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 9 ianuarie 2020

7. HOTĂRÂRE 6 06/01/2020
 HOTĂRÂRE nr. 6 din 6 ianuarie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Institutul de Studii pentru Ordine Publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 10 ianuarie 2020

8. HOTĂRÂRE 1002 30/12/2019
 HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 30 decembrie 2019
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 9 ianuarie 2020

9. ORDIN 2023 30/12/2019
 ORDIN nr. 2.023 din 30 decembrie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 9 ianuarie 2020

10. ORDIN 5664 30/12/2019
 ORDIN nr. 5.664 din 30 decembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 10 ianuarie 2020

11. ORDIN 116 19/12/2019
 ORDIN nr. 116 din 19 decembrie 2019
privind modificarea şi completarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008

EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 10 ianuarie 2020

12. ORDIN 5543 12/12/2019
 ORDIN nr. 5.543 din 12 decembrie 2019
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 10 ianuarie 2020

13. DECIZIE 556 26/09/2019
 DECIZIA nr. 556 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Decretului nr. 176/1948 pentru trecerea în proprietatea Statului a Bunurilor bisericilor congregaţiilor, comunităţilor sau particularilor, ce au servit pentru funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ general, tehnic sau profesional

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 9 ianuarie 2020

14. HOTĂRÂRE 1 21/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 21 iunie 2019
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, adoptat prin Hotărârea Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali nr. 1/2012

EMITENT: Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 9 ianuarie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty