Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2003z5a din data:17/01/2020

Inapoi

Actualizarea 2003z5a

1. DECIZIE 51 16/01/2020
 DECIZIE nr. 51 din 16 ianuarie 2020
privind numirea doamnei Ana Guţu în funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

2. DECIZIE 52 16/01/2020
 DECIZIE nr. 52 din 16 ianuarie 2020
privind numirea domnului Răzvan-Codruţ Pop în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 30 din 16 ianuarie 2020

3. DECIZIE 53 16/01/2020
 DECIZIE nr. 53 din 16 ianuarie 2020
privind numirea doamnei Alexandra Toader în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 16 ianuarie 2020

4. ORD DE URGENŢĂ 2 16/01/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2020
pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 16 ianuarie 2020

5. LEGE 15 15/01/2020
 LEGE nr. 15 din 15 ianuarie 2020
pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

6. DECRET 32 15/01/2020
 DECRET nr. 32 din 15 ianuarie 2020
privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

7. DECRET 33 15/01/2020
 DECRET nr. 33 din 15 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

8. DECRET 34 15/01/2020
 DECRET nr. 34 din 15 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

9. DECRET 35 15/01/2020
 DECRET nr. 35 din 15 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

10. DECRET 36 15/01/2020
 DECRET nr. 36 din 15 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

11. DECRET 37 15/01/2020
 DECRET nr. 37 din 15 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

12. DECRET 38 15/01/2020
 DECRET nr. 38 din 15 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

13. LEGE (A) 14 14/01/2020
 LEGE nr. 14 din 14 ianuarie 2020
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 14 ianuarie 2020

14. ORDIN 56 13/01/2020
 ORDIN nr. 56 din 13 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 30 din 16 ianuarie 2020

15. ORDIN 46 10/01/2020
 ORDIN nr. 46 din 10 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

16. ORDIN 62 10/01/2020
 ORDIN nr. 62/C din 10 ianuarie 2020
privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

17. ORDIN 29 07/01/2020
 ORDIN nr. 29/C din 7 ianuarie 2020
pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 16 ianuarie 2020

18. PROCEDURĂ 07/01/2020
 PROCEDURĂ din 7 ianuarie 2020
îndreptării erorilor materiale din culpa operatorului/agentului conţinute în avizele de înscriere

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 16 ianuarie 2020

19. PROCEDURĂ 07/01/2020
 PROCEDURĂ din 7 ianuarie 2020
reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 16 ianuarie 2020

20. PROCEDURĂ 07/01/2020
 PROCEDURĂ din 7 ianuarie 2020
eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori şi agenţii împuterniciţi ai operatorilor

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 16 ianuarie 2020

21. PROCEDURĂ 07/01/2020
 PROCEDURĂ din 7 ianuarie 2020
eliberării copiilor şi/sau copierii informaţiilor conţinute în înscrierile efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeţei publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta şi de a tipări în mod liber informaţiile disponibile în interfaţa publică

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 16 ianuarie 2020

22. ORDIN 2590 23/12/2019
 ORDIN nr. 2.590 din 23 decembrie 2019
privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv "Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

23. DECIZIE 696 31/10/2019
 DECIZIA nr. 696 din 31 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 16 ianuarie 2020

24. DECIZIE 536 24/09/2019
 DECIZIA nr. 536 din 24 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 16 alin. (1) şi (4), art. 18 şi ale art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 29 din 16 ianuarie 2020

25. DECIZIE 523 24/09/2019
 DECIZIA nr. 523 din 24 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi ale art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 30 din 16 ianuarie 2020

26. DECIZIE 477 17/09/2019
 DECIZIA nr. 477 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 30 din 16 ianuarie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty