Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2013z2a din data:24/03/2020

Inapoi

Actualizarea 2013z2a

1. ORDIN 468 20/03/2020
 ORDIN nr. 468 din 20 martie 2020
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 23 martie 2020

2. ORDIN 474 20/03/2020
 ORDIN nr. 474 din din 20 martie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 23 martie 2020

3. CIRCULARĂ 8 20/03/2020
 CIRCULARĂ nr. 8 din 20 martie 2020
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 23 martie 2020

4. HOTĂRÂRE 203 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 203 din 18 martie 2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 23 martie 2020

5. HOTĂRÂRE 209 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 209 din 18 martie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", trecerea unei părţi din acesta constituite din construcţii din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 23 martie 2020

6. HOTĂRÂRE 214 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 214 din 18 martie 2020
privind acordarea cetăţeniei române domnului O. A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 23 martie 2020

7. HOTĂRÂRE 215 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 215 din 18 martie 2020
privind acordarea cetăţeniei române doamnei T. A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 23 martie 2020

8. HOTĂRÂRE 216 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 216 din 18 martie 2020
privind acordarea cetăţeniei române doamnei C. E.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 23 martie 2020

9. NORMĂ 12 16/03/2020
 NORMĂ nr. 12 din 16 martie 2020
privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 23 martie 2020

10. ORDIN 402 13/03/2020
 ORDIN nr. 402 din din 13 martie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 23 martie 2020

11. ORDIN 403 13/03/2020
 ORDIN nr. 403 din 13 martie 2020
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 23 martie 2020

12. ORDIN 398 11/03/2020
 ORDIN nr. 398 din 11 martie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 23 martie 2020

13. ORDIN 3455 06/03/2020
 ORDIN nr. 3.455 din 6 martie 2020
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 23 martie 2020

14. ORDIN 3454 06/03/2020
 ORDIN nr. 3.454 din 6 martie 2020
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Don Castor" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 23 martie 2020

15. ORDIN 296 21/02/2020
 ORDIN nr. 296 din 21 februarie 2020
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Piatra Craiului şi al Sitului Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 23 martie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty