Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2026z5b din data:26/06/2020

Inapoi

Actualizarea 2026z5b

1. HOTĂRÂRE 1 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 25 iunie 2020
privind modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 26 iunie 2020

2. ORDIN 1165 24/06/2020
 ORDIN nr. 1.165 din 24 iunie 2020
pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 26 iunie 2020

3. ORDIN 133 24/06/2020
 ORDIN nr. 133 din 24 iunie 2020
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2020, a bugetului acţiunilor multianuale finanţate din fonduri proprii, a bugetului acţiunilor multianuale finanţate din Programul Fondul Social European (FSE), precum şi a bugetului rectificat al proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 26 iunie 2020

4. ORDIN 1445 22/06/2020
 ORDIN nr. 1.445 din 22 iunie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 26 iunie 2020

5. ORDIN 4567 18/06/2020
 ORDIN nr. 4.567 din 18 iunie 2020
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 26 iunie 2020

6. ORDIN 4540 16/06/2020
 ORDIN nr. 4.540 din 16 iunie 2020
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", filieră "vocaţională", profilul "sportiv", specializarea "instructor sportiv" (disciplinele sportive "fotbal", "handbal", "baschet", "volei", "tenis de masă") din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 26 iunie 2020

7. ORDIN 4510 11/06/2020
 ORDIN nr. 4.510 din 11 iunie 2020
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", filieră "vocaţională", profilul "sportiv", specializarea "instructor sportiv (disciplina sportivă rugby)" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 26 iunie 2020

8. ORDIN 4511 11/06/2020
 ORDIN nr. 4.511 din 11 iunie 2020
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", filieră "vocaţională", profilul "sportiv", specializările "instructor sportiv (disciplina sportivă fotbal)" şi "instructor sportiv (disciplina sportivă handbal)" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini din oraşul Mioveni

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 26 iunie 2020

9. ORDIN 1056 10/06/2020
 ORDIN nr. 1.056 din 10 iunie 2020
pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.442(99) prin Documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 20 noiembrie 2019

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 25 iunie 2020

10. ORDIN 654 09/06/2020
 ORDIN nr. 654 din 9 iunie 2020
pentru punerea în aplicare a Regulamentului de stabilire a procedurii şi a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 26 iunie 2020

11. REGULAMENT 09/06/2020
 REGULAMENT din 9 iunie 2020
de stabilire a procedurii şi a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 26 iunie 2020

12. ORDIN 4474 09/06/2020
 ORDIN nr. 4.474 din 9 iunie 2020
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist" şi "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 26 iunie 2020

13. DECIZIE 12 28/04/2020
 DECIZIA nr. 12 din 28 aprilie 2020
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 269 şi art. 270 din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 26 iunie 2020

14. DECIZIE 35 27/04/2020
 DECIZIA nr. 35 din 27 aprilie 2020
referitoare la interpretarea prevederilor art. 28 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020

15. DECIZIE 34 27/04/2020
 DECIZIA nr. 34 din 27 aprilie 2020
referitoare la interpretarea art. 75 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 26 iunie 2020

16. DECIZIE 32 30/03/2020
 DECIZIA nr. 32 din 30 martie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, respectiv art. 190, art. 199 şi art. 201 alin. (3) şi alin. (9) din Legea nr. 95/2006

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 26 iunie 2020

17. ORDIN 722 23/03/2020
 ORDIN nr. 722 din 23 martie 2020
privind aprobarea Normelor de confidenţialitate a datelor statistice

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 26 iunie 2020

18. NORMĂ 23/03/2020
 NORME din 23 martie 2020
de confidenţialitate a datelor statistice

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 26 iunie 2020

19. DECIZIE 143 12/03/2020
 DECIZIA nr. 143 din 12 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, în redactarea anterioară Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, şi ale art. 1^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 26 iunie 2020

20. DECIZIE 120 10/03/2020
 DECIZIA nr. 120 din 10 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 26 iunie 2020

21. DECIZIE 131 10/03/2020
 DECIZIA nr. 131 din 10 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 69 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 26 iunie 2020

22. DECIZIE 47 04/02/2020
 DECIZIA nr. 47 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1), art. 97 alin. (3) şi ale art. 114 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 26 iunie 2020

23. DECIZIE 755 21/11/2019
 DECIZIA nr. 755 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 26 iunie 2020

24. DOCUMENT 99 20/11/2019
 DOCUMENT MSC 99/22/Add.1/Corr.2 din 20 noiembrie 2019
privind rectificările aduse Rezoluţiei MSC.442(99)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 25 iunie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty