Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2039z2a din data:22/09/2020

Inapoi

Actualizarea 2039z2a

1. HOTĂRÂRE 111 21/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 111 din 21 septembrie 2020
privind interpretarea unitară a prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 22 septembrie 2020

2. HOTĂRÂRE 2 19/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 19 septembrie 2020
privind alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 22 septembrie 2020

3. NORMĂ 38 14/09/2020
 NORMĂ nr. 38 din 14 septembrie 2020
pentru modificarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2012, şi a Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 22 septembrie 2020

4. ORDIN 5562 14/09/2020
 ORDIN nr. 5.562 din 14 septembrie 2020
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 22 septembrie 2020

5. REGULAMENT 14/09/2020
 REGULAMENT din 14 septembrie 2020
de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 22 septembrie 2020

6. ORDIN 1715 11/09/2020
 ORDIN nr. 1.715 din 11 septembrie 2020
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

7. ORDIN 1716 11/09/2020
 ORDIN nr. 1.716 din 11 septembrie 2020
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

8. ORDIN 1717 11/09/2020
 ORDIN nr. 1.717 din 11 septembrie 2020
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

9. ORDIN 1718 11/09/2020
 ORDIN nr. 1.718 din 11 septembrie 2020
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

10. HOTĂRÂRE 769 10/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 769 din 10 septembrie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

11. HOTĂRÂRE 772 10/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 772 din 10 septembrie 2020
privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

12. HOTĂRÂRE 779 10/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 779 din 10 septembrie 2020
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Hunedoara, Argeş, Covasna, Braşov, Ilfov şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

13. HOTĂRÂRE 780 10/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 780 din 10 septembrie 2020
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 22 septembrie 2020

14. ORDIN 1688 25/08/2020
 ORDIN nr. 1.688 din 25 august 2020
privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.318(74) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2019 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.460(101) a Comitetului de siguranţă maritimă din 14 iunie 2019

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 863 din 22 septembrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty