Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2039z5a din data:25/09/2020

Inapoi

Actualizarea 2039z5a

1. COMUNICAT 24/09/2020
 COMUNICAT din 24 septembrie 2020
privind posibilitatea foştilor auditori publici externi care, la data îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare, aveau o altă ocupaţie, precum şi a foştilor auditori publici externi care, la data solicitării, erau pensionari pentru limită de vârstă, de a beneficia de pensia de serviciu

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 septembrie 2020

2. ORDIN 5618 23/09/2020
 ORDIN nr. 5.618 din 23 septembrie 2020
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 25 septembrie 2020

3. ORDIN 5619 23/09/2020
 ORDIN nr. 5.619 din 23 septembrie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 25 septembrie 2020

4. HOTĂRÂRE 104 23/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 104 din 23 septembrie 2020
privind alegerea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020

5. ORDIN 168 23/09/2020
 ORDIN nr. 168 din 23 septembrie 2020
privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020

6. ORDIN 169 23/09/2020
 ORDIN nr. 169 din 23 septembrie 2020
privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020

7. ORDIN 170 23/09/2020
 ORDIN nr. 170 din 23 septembrie 2020
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de vânzare a energiei electrice livrate clienţilor racordaţi într-un sistem electroenergetic izolat

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020

8. METODOLOGIE 23/09/2020
 METODOLOGIE din 23 septembrie 2020
de stabilire a preţului de vânzare a energiei electrice livrate clienţilor racordaţi într-un sistem electroenergetic izolat

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020

9. ORDIN 171 23/09/2020
 ORDIN nr. 171 din 23 septembrie 2020
pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020

10. CONDITII 23/09/2020
 CONDIŢII din 23 septembrie 2020
de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020

11. ORDIN 281 22/09/2020
 ORDIN nr. 281 din 22 septembrie 2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 25 septembrie 2020

12. ORDIN 2721 04/09/2020
 ORDIN nr. 2.721 din 4 septembrie 2020
privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 25 septembrie 2020

13. ORDIN 3504 04/09/2020
 ORDIN nr. 3.504/C din 4 septembrie 2020
privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 25 septembrie 2020

14. ORDIN 261 02/09/2020
 ORDIN nr. 261 din 2 septembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 568/2019 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor fitosanitare din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare şi din domeniul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020

15. ORDIN 5460 31/08/2020
 ORDIN nr. 5.460 din 31 august 2020
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 25 septembrie 2020

16. METODOLOGIE 31/08/2020
 METODOLOGIE din 31 august 2020
de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 25 septembrie 2020

17. DECIZIE 19 22/06/2020
 DECIZIA nr. 19 din 22 iunie 2020
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "dacă noţiunea de poliţist prevăzută de art. 257 alin. (4) din Codul penal are un sens restrâns şi se referă doar la poliţiştii a căror activitate şi statut sunt reglementate de Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sau are un sens larg, general, care cuprinde şi poliţiştii locali a căror activitate şi statut sunt reglementate de Legea poliţiei locale nr. 155/2010 şi Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 874 din 24 septembrie 2020

18. DECIZIE 14 22/06/2020
 DECIZIA nr. 14 din 22 iunie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 472 şi art. 491 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 25 septembrie 2020

19. DECIZIE 408 18/06/2020
 DECIZIA nr. 408 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty