Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2043z3b din data:21/10/2020

Inapoi

Actualizarea 2043z3b

1. ORDIN 1794 20/10/2020
 ORDIN nr. 1.794 din 20 octombrie 2020
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 21 octombrie 2020

2. HOTĂRÂRE 29 20/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 29 din 20 octombrie 2020
privind numirea domnului Florin Iordache în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 21 octombrie 2020

3. HOTĂRÂRE 30 20/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 30 din 20 octombrie 2020
privind numirea domnului George-Edward Dircă în funcţia de preşedinte al Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare a Consiliului Legislativ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 21 octombrie 2020

4. PROCEDURĂ 19/10/2020
 PROCEDURĂ din 19 octombrie 2020
de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 bis din 20 octombrie 2020

5. ORDIN 180 16/10/2020
 ORDIN nr. 180 din 16 octombrie 2020
privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2021

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 21 octombrie 2020

6. ORDIN 151 15/10/2020
 ORDIN nr. 151 din 15 octombrie 2020
pentru dobândirea personalităţii juridice de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 21 octombrie 2020

7. RAPORT 23827 15/10/2020
 RAPORT nr. 23.827 din 15 octombrie 2020
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Social Democrat în anul 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 21 octombrie 2020

8. HOTĂRÂRE 866 14/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 866 din 14 octombrie 2020
privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 21 octombrie 2020

9. HOTĂRÂRE 867 14/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 867 din 14 octombrie 2020
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Iaşi şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 21 octombrie 2020

10. HOTĂRÂRE 868 14/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 868 din 14 octombrie 2020
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Timişoara şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv a scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 21 octombrie 2020

11. ORDIN 1775 14/10/2020
 ORDIN nr. 1.775 din 14 octombrie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 21 octombrie 2020

12. ORDIN 1908 14/10/2020
 ORDIN nr. 1.908 din 14 octombrie 2020
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 21 octombrie 2020

13. ORDIN 5736 13/10/2020
 ORDIN nr. 5.736 din 13 octombrie 2020
privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 21 octombrie 2020

14. ORDIN 5737 13/10/2020
 ORDIN nr. 5.737 din 13 octombrie 2020
privind subvenţionarea unor cheltuieli prin derogare de la prevederile art. 3 şi 4 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru instituţiile de învăţământ superior de stat din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 21 octombrie 2020

15. RAPORT 22469 06/10/2020
 RAPORT nr. 22.469 din 6 octombrie 2020
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Naţional Liberal în anul 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 21 octombrie 2020

16. ORDIN 1819 05/10/2020
 ORDIN nr. 1.819 din 5 octombrie 2020
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0283 Cheile Doftanei

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 21 octombrie 2020

17. HOTĂRÂRE 1 24/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 24 septembrie 2020
pentru modificarea Statutului Academiei Române

EMITENT: Academia Română
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 21 octombrie 2020

18. DECIZIE 55 21/09/2020
 DECIZIA nr. 55 din 21 septembrie 2020
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 21 octombrie 2020

19. DECIZIE 53 14/09/2020
 DECIZIA nr. 53 din 14 septembrie 2020
referitoare la mecanismul de unificare a practicii judiciare reglementat de art. 519 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 20 octombrie 2020

20. ORDIN 155 10/09/2020
 ORDIN nr. 155 din 10 septembrie 2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 98/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 21 octombrie 2020

21. DECIZIE 52 20/07/2020
 DECIZIA nr. 52 din 20 iulie 2020
referitoare la interpretarea art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 21 octombrie 2020

22. DECIZIE 536 02/07/2020
 DECIZIA nr. 536 din 2 iulie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 21 octombrie 2020

23. DECIZIE 497 25/06/2020
 DECIZIA nr. 497 din 25 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 967 din 21 octombrie 2020

24. DECIZIE 490 25/06/2020
 DECIZIA nr. 490 din 25 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 39 şi ale art. II din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 21 octombrie 2020

25. DECIZIE 496 25/06/2020
 DECIZIA nr. 496 din 25 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 717 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 968 din 21 octombrie 2020

26. DECIZIE 444 23/06/2020
 DECIZIA nr. 444 din 23 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii", cuprinsă în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 965 din 20 octombrie 2020

27. DECIZIE 438 23/06/2020
 DECIZIA nr. 438 din 23 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (6^1)-(6^4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 21 octombrie 2020

28. DECIZIE 296 09/06/2020
 DECIZIA nr. 296 din 9 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua şi ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 20 octombrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty