Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2115z4a din data:08/04/2021

Inapoi

Actualizarea 2115z4a

1. COMUNICAT 07/04/2021
 COMUNICAT din 7 aprilie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 aprilie 2021

2. COMUNICAT 07/04/2021
 COMUNICAT din 7 aprilie 2021
privind excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) şi ale art. 406 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 aprilie 2021

3. ORDIN 462 06/04/2021
 ORDIN nr. 462 din 6 aprilie 2021
pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

4. REGULAMENT 06/04/2021
 REGULAMENT din 6 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

5. REGULAMENT 06/04/2021
 REGULAMENT din 6 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

6. REGULAMENT 06/04/2021
 REGULAMENT din 6 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

7. REGULAMENT 06/04/2021
 REGULAMENT din 6 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

8. REGULAMENT 06/04/2021
 REGULAMENT din 6 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

9. REGULAMENT 06/04/2021
 REGULAMENT din 6 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

10. ORDIN 474 02/04/2021
 ORDIN nr. 474 din 2 aprilie 2021
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 8 aprilie 2021

11. ORDIN 197 02/04/2021
 ORDIN nr. 197 din 2 aprilie 2021
pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

12. REGULAMENT 02/04/2021
 REGULAMENT din 2 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

13. REGULAMENT 02/04/2021
 REGULAMENT din 2 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

14. REGULAMENT 02/04/2021
 REGULAMENT din 2 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

15. REGULAMENT 02/04/2021
 REGULAMENT din 2 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

16. REGULAMENT 02/04/2021
 REGULAMENT din 2 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

17. REGULAMENT 02/04/2021
 REGULAMENT din 2 aprilie 2021
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021

18. HOTĂRÂRE 400 31/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 400 din 31 martie 2021
privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 2434, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

19. HOTĂRÂRE 401 31/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 401 din 31 martie 2021
privind aprobarea închirierii unor părţi din imobilul 389, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

20. HOTĂRÂRE 402 31/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 402 din 31 martie 2021
privind închirierea unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

21. HOTĂRÂRE 395 31/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 395 din 31 martie 2021
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

22. ORDIN 53 31/03/2021
 ORDIN nr. 53 din 31 martie 2021
privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

23. HOTĂRÂRE 388 31/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 388 din 31 martie 2021
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 8 aprilie 2021

24. HOTĂRÂRE 364 25/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 364 din 25 martie 2021
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

25. ORDIN 231 23/03/2021
 ORDIN nr. 231 din 23 martie 2021
pentru aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

26. RAPORT 5878 09/03/2021
 RAPORT nr. 5.878 din 9 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

27. RAPORT 5675 04/03/2021
 RAPORT nr. 5.675 din 4 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa Renaşterea Naţională, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

28. RAPORT 5361 02/03/2021
 RAPORT nr. 5.361 din 2 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ormenişan Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

29. RAPORT 5368 02/03/2021
 RAPORT nr. 5.368 din 2 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gorea Horaţiu Simion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

30. RAPORT 4567 22/02/2021
 RAPORT nr. 4.567 din 22 februarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Mişcarea Populară, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

31. RAPORT 4611 22/02/2021
 RAPORT nr. 4.611 din 22 februarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Uniunea Salvaţi România, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

32. DECIZIE 11 18/02/2021
 DECIZIA nr. 11 din 18 februarie 2021
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: dacă formularea cuprinsă în art. 335 alin. (3) din Codul penal, respectiv, "cu aceeaşi pedeapsă", face trimitere la pedeapsa prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal sau face trimitere la pedeapsa prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul penal, art. 335 alin. (2) din Codul penal sau art. 336 din Codul penal, în funcţie de elementul material alternativ al faptei comise

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 8 aprilie 2021

33. RAPORT 3900 12/02/2021
 RAPORT nr. 3.900 din 12 februarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Popular Maghiar din Transilvania - Erdély Magyar Néppárt, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

34. RAPORT 3681 11/02/2021
 RAPORT nr. 3.681 din 11 februarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

35. RAPORT 3296 05/02/2021
 RAPORT nr. 3.296 din 5 februarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Alianţei Maghiare din Transilvania - Erdélyi Magyar Szövetség, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 8 aprilie 2021

36. DECIZIE 29 19/01/2021
 DECIZIA nr. 29 din 19 ianuarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. a) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

37. RAPORT 33105 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.105 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Kiss Laszlo, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

38. RAPORT 33142 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.142 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gyorffy Gabor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

39. RAPORT 33155 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.155 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Keresztes Balazs, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

40. RAPORT 33179 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.179 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lukacs Gabor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

41. RAPORT 33180 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.180 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lorincz Levente, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

42. RAPORT 33195 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.195 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Kerekes Peter-Tivadar, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

43. RAPORT 33200 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.200 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Manolache Ludovic, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

44. RAPORT 33201 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.201 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iojiban Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

45. RAPORT 33218 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.218 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Kádár László Csongor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

46. RAPORT 33219 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.219 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Kovács Károly, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

47. RAPORT 33221 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.221 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Jimboreanu Ovidiu-Dorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

48. RAPORT 33231 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.231 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Molnár József, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

49. RAPORT 33228 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.228 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Karácsony Sándor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

50. RAPORT 33255 29/12/2020
 RAPORT nr. 33.255 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Márton Zoltán, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 8 aprilie 2021

JURISPRUDENTA
51. SENTINTA 4043 04/07/2019
 SENTINTA nr. 4043 din 04 iulie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI


52. SENTINTA 1765 07/10/2019
 SENTINTA nr. 1765 din 07 octombrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA PLOIESTI


53. SENTINTA 1010 23/10/2019
 SENTINTA nr. 1010 din 23 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL BRASOV


54. SENTINTA 1205 30/10/2019
 SENTINTA nr. 1205 din 30 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA RUPEA


55. SENTINTA 5894 09/10/2019
 SENTINTA nr. 5894 din 09 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


56. SENTINTA 307 03/10/2019
 SENTINTA nr. 307 din 03 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA MOTRU


57. DECIZIE 1151 06/11/2019
 DECIZIE nr. 1151 din 06 noiembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


58. DECIZIE 793 20/12/2019
 DECIZIE nr. 793 din 20 decembrie 2019
plângere contraventionala
TRIBUNALUL COVASNA


59. SENTINTA 6886 31/10/2019
 SENTINTA nr. 6886 din 31 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU JIU


60. SENTINTA 9585 24/10/2019
 SENTINTA nr. 9585 din 24 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV


61. SENTINTA 6891 22/10/2019
 SENTINTA nr. 6891 din 22 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA FOCSANI


62. SENTINTA 12310 12/11/2019
 SENTINTA nr. 12310 din 12 noiembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA CONSTANTA


63. SENTINTA 44 10/01/2020
 SENTINTA nr. 44 din 10 ianuarie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
JUDECATORIA GHERLA


64. SENTINTA 9535 03/12/2019
 SENTINTA nr. 9535 din 03 decembrie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA PLOIESTI


65. DECIZIE 18 10/01/2020
 DECIZIE nr. 18 din 10 ianuarie 2020
contestatie creante
CURTEA DE APEL SUCEAVA


66. DECIZIE 761 04/12/2019
 DECIZIE nr. 761 din 04 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL ILFOV


67. DECIZIE 4368 06/12/2019
 DECIZIE nr. 4368 din 06 decembrie 2019
Radieri ca urmare a dizolvarii
TRIBUNALUL ILFOV


68. DECIZIE 11 14/01/2020
 DECIZIE nr. 11 din 14 ianuarie 2020
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor
CURTEA DE APEL TIMISOARA


69. SENTINTA 9191 19/12/2019
 SENTINTA nr. 9191 din 19 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


70. SENTINTA 8117 04/12/2019
 SENTINTA nr. 8117 din 04 decembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA FOCSANI


71. DECIZIE 181 30/01/2020
 DECIZIE nr. 181 din 30 ianuarie 2020
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL IASI


72. SENTINTA 135 04/02/2020
 SENTINTA nr. 135 din 04 februarie 2020
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
JUDECATORIA PITESTI


73. SENTINTA 2666 03/07/2019
 SENTINTA nr. 2666 din 03 iulie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU MURES


74. SENTINTA 1952 12/02/2020
 SENTINTA nr. 1952 din 12 februarie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


75. DECIZIE 1957 17/12/2019
 DECIZIE nr. 1957 din 17 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRASOV


76. DECIZIE 338 10/03/2020
 DECIZIE nr. 338 din 10 martie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL TIMIS


77. DECIZIE 382 06/03/2020
 DECIZIE nr. 382 din 06 martie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL PRAHOVA


78. SENTINTA 30 14/01/2020
 SENTINTA nr. 30 din 14 ianuarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA LEHLIU-GARA


79. SENTINTA 3080 25/03/2020
 SENTINTA nr. 3080 din 25 martie 2020
pretentii
JUDECATORIA IASI


80. SENTINTA 1572 03/03/2020
 SENTINTA nr. 1572 din 03 martie 2020
întoarcere executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


81. SENTINTA 391 06/02/2020
 SENTINTA nr. 391 din 06 februarie 2020
fond funciar
JUDECATORIA BUZAU


82. DECIZIE 122 25/03/2020
 DECIZIE nr. 122 din 25 martie 2020
revocare masura preventiva (art.242 NCPP)
TRIBUNALUL CLUJ


83. DECIZIE 95 13/02/2020
 DECIZIE nr. 95 din 13 februarie 2020
pretentii
TRIBUNALUL NEAMT


84. SENTINTA 2088 28/02/2020
 SENTINTA nr. 2088 din 28 februarie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA


85. DECIZIE 118 21/05/2020
 DECIZIE nr. 118 din 21 mai 2020
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


86. SENTINTA 198 04/06/2020
 SENTINTA nr. 198 din 04 iunie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


87. DECIZIE 565 02/07/2020
 DECIZIE nr. 565 din 02 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL BRASOV


88. DECIZIE 508 03/07/2020
 DECIZIE nr. 508 din 03 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CLUJ


89. DECIZIE 164 08/07/2020
 DECIZIE nr. 164 din 08 iulie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL GALATI


90. DECIZIE 394 07/07/2020
 DECIZIE nr. 394 din 07 iulie 2020
obligatie de a face
CURTEA DE APEL GALATI


91. INCHEIERE 2417 16/07/2020
 INCHEIERE nr. 2417 din 16 iulie 2020
desfiintare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
JUDECATORIA BAIA MARE


92. SENTINTA 4455 24/07/2020
 SENTINTA nr. 4455 din 24 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BRASOV


93. DECIZIE 367 01/07/2020
 DECIZIE nr. 367 din 01 iulie 2020
drepturi banesti
TRIBUNALUL GALATI


94. SENTINTA 483 20/07/2020
 SENTINTA nr. 483 din 20 iulie 2020
stabilire program vizitare minor
JUDECATORIA VATRA DORNEI


95. SENTINTA 6509 05/08/2020
 SENTINTA nr. 6509 din 05 august 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA IASI


96. DECIZIE 768 15/07/2020
 DECIZIE nr. 768 din 15 iulie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic
TRIBUNALUL VASLUI


97. DECIZIE 419 15/07/2020
 DECIZIE nr. 419 din 15 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL ILFOV


98. SENTINTA 5430 19/08/2020
 SENTINTA nr. 5430 din 19 august 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


99. SENTINTA 2015 02/09/2020
 SENTINTA nr. 2015 din 02 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GIURGIU


100. DECIZIE 630 25/06/2020
 DECIZIE nr. 630 din 25 iunie 2020
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI


101. SENTINTA 968 10/09/2020
 SENTINTA nr. 968 din 10 septembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA CONSTANTA


102. SENTINTA 883 09/09/2020
 SENTINTA nr. 883 din 09 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MORENI


103. SENTINTA 7194 08/09/2020
 SENTINTA nr. 7194 din 08 septembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI


104. SENTINTA 638 16/09/2020
 SENTINTA nr. 638 din 16 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL DOLJ


105. SENTINTA 2697 08/10/2020
 SENTINTA nr. 2697 din 08 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE


106. SENTINTA 6973 30/09/2020
 SENTINTA nr. 6973 din 30 septembrie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


107. SENTINTA 634 15/09/2020
 SENTINTA nr. 634 din 15 septembrie 2020
tâlharie (art.233 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


108. DECIZIE 3403 12/10/2020
 DECIZIE nr. 3403 din 12 octombrie 2020
despagubiri
CURTEA DE APEL BUCURESTI


109. DECIZIE 366 20/10/2020
 DECIZIE nr. 366 din 20 octombrie 2020
Completare/lamurire dispozitiv
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


110. SENTINTA 4052 12/06/2020
 SENTINTA nr. 4052 din 12 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


111. DECIZIE 349 20/05/2020
 DECIZIE nr. 349 din 20 mai 2020
drept de autor si drepturi conexe
CURTEA DE APEL BUCURESTI


112. SENTINTA 2878 16/10/2020
 SENTINTA nr. 2878 din 16 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE


113. SENTINTA 8603 16/10/2020
 SENTINTA nr. 8603 din 16 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI


114. SENTINTA 8716 29/10/2020
 SENTINTA nr. 8716 din 29 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


115. SENTINTA 1822 24/11/2020
 SENTINTA nr. 1822 din 24 noiembrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA PLOIESTI


116. SENTINTA 6277 24/11/2020
 SENTINTA nr. 6277 din 24 noiembrie 2020
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI


117. SENTINTA 1394 10/11/2020
 SENTINTA nr. 1394 din 10 noiembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA TECUCI


118. DECIZIE 545 03/11/2020
 DECIZIE nr. 545 din 03 noiembrie 2020
anulare act administrativ
TRIBUNALUL SIBIU


119. DECIZIE 417 22/10/2020
 DECIZIE nr. 417 din 22 octombrie 2020
contestatie act administrativ fiscal
TRIBUNALUL BRAILA


120. DECIZIE 994 08/10/2020
 DECIZIE nr. 994 din 08 octombrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


121. DECIZIE 1245 07/12/2020
 DECIZIE nr. 1245 din 07 decembrie 2020
nulitate act
CURTEA DE APEL ORADEA


122. SENTINTA 1188 03/12/2020
 SENTINTA nr. 1188 din 03 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ALESD


123. SENTINTA 3890 07/12/2020
 SENTINTA nr. 3890 din 07 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


124. SENTINTA 5723 29/10/2020
 SENTINTA nr. 5723 din 29 octombrie 2020
succesiune
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


125. SENTINTA 2718 28/10/2020
 SENTINTA nr. 2718 din 28 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA RADAUTI


126. SENTINTA 225 22/12/2020
 SENTINTA nr. 225 din 22 decembrie 2020
ultrajul (art.257 NCP)
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE


127. DECIZIE 143 18/11/2020
 DECIZIE nr. 143 din 18 noiembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL DOLJ


128. DECIZIE 545 17/12/2020
 DECIZIE nr. 545 din 17 decembrie 2020
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
TRIBUNALUL DOLJ


129. DECIZIE 142 15/01/2021
 DECIZIE nr. 142 din 15 ianuarie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL OLT


130. DECIZIE 53 19/01/2021
 DECIZIE nr. 53 din 19 ianuarie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL SUCEAVA


131. SENTINTA 81 14/01/2021
 SENTINTA nr. 81 din 14 ianuarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TURDA


132. SENTINTA 48 20/01/2021
 SENTINTA nr. 48 din 20 ianuarie 2021
furtul (art.228 NCP)
JUDECATORIA ORADEA


133. DECIZIE 164 09/02/2021
 DECIZIE nr. 164 din 09 februarie 2021
refuz solutionare cerere
CURTEA DE APEL IASI


134. DECIZIE 26 09/02/2021
 DECIZIE nr. 26 din 09 februarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BOTOSANI


135. SENTINTA 186 04/03/2021
 SENTINTA nr. 186 din 04 martie 2021
partaj judiciar
JUDECATORIA GURA HUMORULUI


136. DECIZIE 660 04/02/2021
 DECIZIE nr. 660 din 04 februarie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


137. SENTINTA 2914 03/03/2021
 SENTINTA nr. 2914 din 03 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


138. DECIZIE 145 15/03/2021
 DECIZIE nr. 145 din 15 martie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL TIMIS


139. SENTINTA 896 26/02/2021
 SENTINTA nr. 896 din 26 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU MURES


140. SENTINTA 655 04/02/2021
 SENTINTA nr. 655 din 04 februarie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


141. SENTINTA 953 10/03/2021
 SENTINTA nr. 953 din 10 martie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL CONSTANTA


142. DECIZIE 301 22/03/2021
 DECIZIE nr. 301 din 22 martie 2021
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


143. DECIZIE 40 14/01/2019
 DECIZIE nr. 40 din 14 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL ILFOV


144. DECIZIE 4 07/01/2019
 DECIZIE nr. 4 din 07 ianuarie 2019
pretentii
TRIBUNALUL TIMIS


145. INCHEIERE 722 07/02/2019
 INCHEIERE nr. 722 din 07 februarie 2019
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar
TRIBUNALUL BUCURESTI


146. DECIZIE 165 11/02/2019
 DECIZIE nr. 165 din 11 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS


147. SENTINTA 262 22/01/2019
 SENTINTA nr. 262 din 22 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE


148. SENTINTA 557 18/03/2019
 SENTINTA nr. 557 din 18 martie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA HARLAU


149. DECIZIE 292 18/02/2019
 DECIZIE nr. 292 din 18 februarie 2019
pretentii
TRIBUNALUL DOLJ


150. SENTINTA 127 12/03/2019
 SENTINTA nr. 127 din 12 martie 2019
contestatie act administrativ fiscal
TRIBUNALUL ALBA


151. SENTINTA 389 11/03/2019
 SENTINTA nr. 389 din 11 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA


152. DECIZIE 226 26/03/2019
 DECIZIE nr. 226 din 26 martie 2019
ordin de protectie
TRIBUNALUL TULCEA


153. SENTINTA 1734 21/03/2019
 SENTINTA nr. 1734 din 21 martie 2019
pretentii
JUDECATORIA ORADEA


154. DECIZIE 37 15/05/2019
 DECIZIE nr. 37 din 15 mai 2019
succesiune
TRIBUNALUL OLT


155. DECIZIE 227 29/03/2019
 DECIZIE nr. 227 din 29 martie 2019
pretentii
TRIBUNALUL HARGHITA


156. DECIZIE 885 07/05/2019
 DECIZIE nr. 885 din 07 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL VRANCEA


157. SENTINTA 717 15/03/2019
 SENTINTA nr. 717 din 15 martie 2019
despagubire
TRIBUNALUL BUCURESTI


158. DECIZIE 440 20/05/2019
 DECIZIE nr. 440 din 20 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL TIMIS


159. SENTINTA 3398 15/05/2019
 SENTINTA nr. 3398 din 15 mai 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


160. DECIZIE 605 16/04/2019
 DECIZIE nr. 605 din 16 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL NEAMT


161. SENTINTA 211 28/02/2019
 SENTINTA nr. 211 din 28 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA MANGALIA


162. DECIZIE 306 15/04/2019
 DECIZIE nr. 306 din 15 aprilie 2019
drepturi banesti
CURTEA DE APEL TIMISOARA


163. SENTINTA 5765 24/05/2019
 SENTINTA nr. 5765 din 24 mai 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BAIA MARE


164. SENTINTA 3033 09/05/2019
 SENTINTA nr. 3033 din 09 mai 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA TARGU JIU


165. SENTINTA 1058 05/06/2019
 SENTINTA nr. 1058 din 05 iunie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA BRASOV


166. SENTINTA 3188 03/05/2019
 SENTINTA nr. 3188 din 03 mai 2019
ordin de protectie
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


167. SENTINTA 946 23/05/2019
 SENTINTA nr. 946 din 23 mai 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
JUDECATORIA TULCEA


168. SENTINTA 5242 26/06/2019
 SENTINTA nr. 5242 din 26 iunie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)
JUDECATORIA PLOIESTI


169. SENTINTA 825 20/08/2019
 SENTINTA nr. 825 din 20 august 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA GURA HUMORULUI


170. SENTINTA 73 14/03/2019
 SENTINTA nr. 73 din 14 martie 2019
rezolutiune contract
TRIBUNALUL BIHOR


171. DECIZIE 1320 14/10/2019
 DECIZIE nr. 1320 din 14 octombrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


172. SENTINTA 5979 11/10/2019
 SENTINTA nr. 5979 din 11 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


173. DECIZIE 1037 27/09/2019
 DECIZIE nr. 1037 din 27 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IASI


174. SENTINTA 1570 23/09/2019
 SENTINTA nr. 1570 din 23 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MEDIAS


175. DECIZIE 1299 17/09/2019
 DECIZIE nr. 1299 din 17 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA


176. DECIZIE 632 17/09/2019
 DECIZIE nr. 632 din 17 septembrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL DAMBOVITA


177. DECIZIE 426 12/09/2019
 DECIZIE nr. 426 din 12 septembrie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL GALATI


178. SENTINTA 813 11/09/2019
 SENTINTA nr. 813 din 11 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC


179. SENTINTA 8147 10/09/2019
 SENTINTA nr. 8147 din 10 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


180. SENTINTA 823 19/08/2019
 SENTINTA nr. 823 din 19 august 2019
evacuare
JUDECATORIA GURA HUMORULUI


181. DECIZIE 1137 11/07/2019
 DECIZIE nr. 1137 din 11 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CLUJ


182. SENTINTA 105 10/07/2019
 SENTINTA nr. 105 din 10 iulie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA CAMPENI


183. INCHEIERE 7008 04/07/2019
 INCHEIERE nr. 7008 din 04 iulie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


184. SENTINTA 4497 04/07/2019
 SENTINTA nr. 4497 din 04 iulie 2019
validare poprire
JUDECATORIA BUFTEA


185. DECIZIE 1806 11/06/2019
 DECIZIE nr. 1806 din 11 iunie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL PLOIESTI


186. SENTINTA 50 07/06/2019
 SENTINTA nr. 50 din 07 iunie 2019
omorul (art.188 NCP)
TRIBUNALUL SALAJ


187. SENTINTA 2225 22/05/2019
 SENTINTA nr. 2225 din 22 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BOTOSANI


188. SENTINTA 1567 07/05/2019
 SENTINTA nr. 1567 din 07 mai 2019
pretentii
JUDECATORIA SATU MARE


189. SENTINTA 530 15/04/2019
 SENTINTA nr. 530 din 15 aprilie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN


190. DECIZIE 1453 11/04/2019
 DECIZIE nr. 1453 din 11 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


191. DECIZIE 446 09/04/2019
 DECIZIE nr. 446 din 09 aprilie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BOTOSANI


192. SENTINTA 767 04/04/2019
 SENTINTA nr. 767 din 04 aprilie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SLOBOZIA


193. SENTINTA 474 05/03/2019
 SENTINTA nr. 474 din 05 martie 2019
alte cereri
JUDECATORIA FAGARAS


194. SENTINTA 1918 22/02/2019
 SENTINTA nr. 1918 din 22 februarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA


195. DECIZIE 92 21/01/2019
 DECIZIE nr. 92 din 21 ianuarie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL PITESTI


196. DECIZIE 65 11/01/2019
 DECIZIE nr. 65 din 11 ianuarie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL PITESTI


197. SENTINTA 7748 11/11/2019
 SENTINTA nr. 7748 din 11 noiembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty