Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2138z1a din data:13/09/2021

Inapoi

Actualizarea 2138z1a

1. DECRET 970 10/09/2021
 DECRET nr. 970 din 10 septembrie 2021
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 mai 2021

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

2. DECRET 971 10/09/2021
 DECRET nr. 971 din 10 septembrie 2021
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

3. DECRET 972 10/09/2021
 DECRET nr. 972 din 10 septembrie 2021
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

4. DECRET 973 10/09/2021
 DECRET nr. 973 din 10 septembrie 2021
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

5. DECRET 974 10/09/2021
 DECRET nr. 974 din 10 septembrie 2021
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

6. DECRET 975 10/09/2021
 DECRET nr. 975 din 10 septembrie 2021
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

7. DECRET 976 10/09/2021
 DECRET nr. 976 din 10 septembrie 2021
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

8. DECRET 977 10/09/2021
 DECRET nr. 977 din 10 septembrie 2021
privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

9. DECRET 978 10/09/2021
 DECRET nr. 978 din 10 septembrie 2021
privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

10. ORDIN 7467 10/09/2021
 ORDIN nr. 7.467 din 10 septembrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comunele Bătarci, Bixad, Cămărzana, Călineşti-Oaş, Gherţa Mică, Târşolţ şi Turţ, judeţul Satu Mare

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 10 septembrie 2021

11. HOTĂRÂRE 975 09/09/2021
 HOTĂRÂRE nr. 975 din 9 septembrie 2021
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 10 septembrie 2021

12. HOTĂRÂRE 976 09/09/2021
 HOTĂRÂRE nr. 976 din 9 septembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

13. HOTĂRÂRE 9 09/09/2021
 HOTĂRÂRE nr. 9 din 9 septembrie 2021
pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie 2021 din municipiul Codlea, judeţul Braşov

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

14. HOTĂRÂRE 68 09/09/2021
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 9 septembrie 2021
privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

15. RECTIFICARE 932 09/09/2021
 RECTIFICARE nr. 932 din 9 septembrie 2021

referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

16. ORDIN 831 07/09/2021
 ORDIN nr. 831 din 7 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 10 septembrie 2021

17. NORMĂ 24 25/08/2021
 NORMĂ nr. 24 din 25 august 2021
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 10 septembrie 2021

18. ORDIN 4988 23/08/2021
 ORDIN nr. 4.988 din 23 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Aripi pentru Succes" din municipiul Sibiu pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "FRAM" din municipiul Sibiu

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

19. ORDIN 4986 23/08/2021
 ORDIN nr. 4.986 din 23 august 2021
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Cartea cu Poveşti" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 10 septembrie 2021

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty