Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2143z4a din data:21/10/2021

Inapoi

Actualizarea 2143z4a

1. DECIZIE 513 20/10/2021
 DECIZIE nr. 513 din 20 octombrie 2021
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

2. DECIZIE 514 20/10/2021
 DECIZIE nr. 514 din 20 octombrie 2021
privind eliberarea domnului Gigi Gavrilă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

3. DECIZIE 515 20/10/2021
 DECIZIE nr. 515 din 20 octombrie 2021
pentru numirea domnului Ştefan-Adrian Roşeanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

4. DECIZIE 516 20/10/2021
 DECIZIE nr. 516 din 20 octombrie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Marilena Voicu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

5. ORDIN 7851 20/10/2021
 ORDIN nr. 7.851 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Gura Ocniţei, cu satele aparţinătoare Gura Ocniţei, Adânca, Ochiuri, Săcueni, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 20 octombrie 2021

6. ORDIN 7852 20/10/2021
 ORDIN nr. 7.852 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Petreşti, cu satele aparţinătoare Petreşti, Coada Izvorului, Ghergheşti, Greci, Ioneşti, Potlogeni-Deal, Puntea de Greci, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 20 octombrie 2021

7. ORDIN 7853 20/10/2021
 ORDIN nr. 7.853 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Tărtăşeşti, cu satele aparţinătoare Tărtăşeşti, Bâldana, Gulia, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 20 octombrie 2021

8. ORDIN 7854 20/10/2021
 ORDIN nr. 7.854 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comunele Rogova şi Hinova, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 20 octombrie 2021

9. ORDIN 2223 20/10/2021
 ORDIN nr. 2.223 din 20 octombrie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 20 octombrie 2021

10. ORDIN 7855 20/10/2021
 ORDIN nr. 7.855 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 20 octombrie 2021

11. ORDIN 7856 20/10/2021
 ORDIN nr. 7.856 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mătăsaru, cu satele aparţinătoare Creţuleşti, Mătăsaru, Odaia Turcului, Poroinica, Puţu cu Salcie, Sălcioara, Teţcoiu, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 20 octombrie 2021

12. ORDIN 7857 20/10/2021
 ORDIN nr. 7.857 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Vişineşti, cu satele aparţinătoare Vişineşti, Dospineşti, Sultanu, Urseiu, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 20 octombrie 2021

13. ORDIN 7849 19/10/2021
 ORDIN nr. 7.849 din 19 octombrie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Axintele, cu satele aparţinătoare Axintele, Bărbătescu şi Horia, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

14. ORDIN 2214 19/10/2021
 ORDIN nr. 2.214 din 19 octombrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1003 din 20 octombrie 2021

15. HOTĂRÂRE 120 18/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 120 din 18 octombrie 2021
referitoare la Programul de convergenţă pentru 2021-2024 format din: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Coordonarea politicilor economice în 2021: depăşirea crizei provocate de pandemia de COVID-19, sprijinirea redresării şi modernizarea economiei noastre - COM (2021) 500 final; Recomandare de Recomandare a Consiliului în vederea încetării situaţiei de deficit public excesiv din România - COM (2021) 530 final; Recomandare de Recomandare a Consiliului prin care se emite un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2021 - COM (2021) 523 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 20 octombrie 2021

16. HOTĂRÂRE 121 18/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 121 din 18 octombrie 2021
referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea şi funcţionarea unui mecanism de evaluare şi monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.053/2013 - COM (2021) 278 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 20 octombrie 2021

17. HOTĂRÂRE 122 18/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 122 din 18 octombrie 2021
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce priveşte utilizarea documentelor cu informaţii esenţiale de către societăţile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) - COM (2021) 399 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 20 octombrie 2021

18. HOTĂRÂRE 1096 06/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 6 octombrie 2021
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 iulie 2021 şi la Paris la 23 august 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

19. HOTĂRÂRE 1067 04/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 4 octombrie 2021
privind înscrierea unor imobile situate în comuna Luna, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1833, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

20. RAPORT 18650 04/10/2021
 RAPORT nr. 18.650 din 4 octombrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Dreptăţii Demnităţii Solidarităţii Naţionale în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

21. RAPORT 18347 28/09/2021
 RAPORT nr. 18.347 din 28 septembrie 2021
privind verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Unităţii Sociale din România în anii 2019-2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

22. RAPORT 18281 27/09/2021
 RAPORT nr. 18.281 din 27 septembrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Arădenilor în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

23. RAPORT 17723 15/09/2021
 RAPORT nr. 17.723 din 15 septembrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Regalist Român în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

24. RAPORT 17724 15/09/2021
 RAPORT nr. 17.724 din 15 septembrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Botoşănenilor în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

25. RAPORT 17730 15/09/2021
 RAPORT nr. 17.730 din 15 septembrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ialomiţenilor în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

26. AMENDAMENT 22/07/2021
 AMENDAMENT din 22 iulie 2021
convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 iulie 2021 şi la Paris la 23 august 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1002 din 20 octombrie 2021

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty