Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2226z5a din data:01/07/2022

Inapoi

Actualizarea 2226z5a

1. ORDIN 77 30/06/2022
 ORDIN nr. 77 din 30 iunie 2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 30 iunie 2022

2. ORD DE URGENŢĂ 103 30/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 iunie 2022
privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022

3. ORD DE URGENŢĂ 104 30/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 30 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 30 iunie 2022

4. ORD DE URGENŢĂ 105 30/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 iunie 2022
privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 30 iunie 2022

5. ORD DE URGENŢĂ 106 30/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 iunie 2022
pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 30 iunie 2022

6. ORD DE URGENŢĂ 107 30/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 1 iulie 2022

7. ORD DE URGENŢĂ 108 30/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 30 iunie 2022
privind decarbonizarea sectorului energetic

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 1 iulie 2022

8. ORDIN 2047 30/06/2022
 ORDIN nr. 2.047 din 30 iunie 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 1 iulie 2022

9. ORDIN 1203 30/06/2022
 ORDIN nr. 1.203 din 30 iunie 2022
pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iunie 2022

10. REGULAMENT 30/06/2022
 REGULAMENT din 30 iunie 2022
privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iunie 2022

11. HOTĂRÂRE 853 30/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 853 din 30 iunie 2022
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN 1 (zona Tureni)", judeţul Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 1 iulie 2022

12. ORDIN 1190 30/06/2022
 ORDIN nr. 1.190 din 30 iunie 2022
pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022

13. PROCEDURĂ 30/06/2022
 PROCEDURĂ din 30 iunie 2022
de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022

14. ORDIN 4625 30/06/2022
 ORDIN nr. 4.625 din 30 iunie 2022
pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022

15. PROCEDURĂ 30/06/2022
 PROCEDURĂ din 30 iunie 2022
de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022

16. HOTĂRÂRE 851 30/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 851 din 30 iunie 2022
privind aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României şi Fondul European de Investiţii, semnat la Luxemburg la 18 mai 2022 şi la Bucureşti la 25 mai 2022, de modificare a Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iunie 2022

17. ORDIN 93 29/06/2022
 ORDIN nr. 93 din 29 iunie 2022
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 30 iunie 2022

18. ORDIN 94 29/06/2022
 ORDIN nr. 94 din 29 iunie 2022
pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 30 iunie 2022

19. HOTĂRÂRE 58 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 58 din 29 iunie 2022
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 69/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 30 iunie 2022

20. HOTĂRÂRE 59 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 59 din 29 iunie 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile şi circulare - COM(2022)141

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 30 iunie 2022

21. HOTĂRÂRE 60 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 60 din 29 iunie 2022
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 30 iunie 2022

22. ORD DE URGENŢĂ 98 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unui alt act normativ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 30 iunie 2022

23. ORD DE URGENŢĂ 100 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 29 iunie 2022
privind aprobarea şi implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 30 iunie 2022

24. ORD DE URGENŢĂ 101 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 29 iunie 2022
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 30 iunie 2022

25. HOTĂRÂRE 842 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 842 din 29 iunie 2022
privind aprobarea Strategiei naţionale a locuirii pentru perioada 2022-2050

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 30 iunie 2022

26. ORD DE URGENŢĂ 99 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 iunie 2022
privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 30 iunie 2022

27. SCHEMĂ 29/06/2022
 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT nr. 99 din 29 iunie 2022
IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 30 iunie 2022

28. ORD DE URGENŢĂ 102 29/06/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 30 iunie 2022

29. ORDIN 97 29/06/2022
 ORDIN nr. 97 din 29 iunie 2022
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 1 iulie 2022

30. METODOLOGIE 29/06/2022
 METODOLOGIE din 29 iunie 2022
de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 1 iulie 2022

31. LEGE 190 28/06/2022
 LEGE nr. 190 din 28 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 30 iunie 2022

32. DECRET 926 28/06/2022
 DECRET nr. 926 din 28 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 30 iunie 2022

33. LEGE 191 28/06/2022
 LEGE nr. 191 din 28 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 30 iunie 2022

34. DECRET 927 28/06/2022
 DECRET nr. 927 din 28 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 30 iunie 2022

35. ORDIN 1699 27/06/2022
 ORDIN nr. 1.699 din 27 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 30 iunie 2022

36. ORDIN 424 27/06/2022
 ORDIN nr. 424 din 27 iunie 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 1 iulie 2022

37. HOTĂRÂRE 823 23/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 823 din 23 iunie 2022
privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la proiectul "Programul regional pentru Europa de Sud-Est" al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 30 iunie 2022

38. HOTĂRÂRE 824 23/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 824 din 23 iunie 2022
privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale pentru anii 2020, 2021 şi 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 30 iunie 2022

39. ORDIN 1368 17/06/2022
 ORDIN nr. 1.368 din 17 iunie 2022
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 30 iunie 2022

40. ACORD 25/05/2022
 ACORD din 25 mai 2022
încheiat între Guvernul României şi Fondul European de Investiţii, semnat la Luxemburg la 18 mai 2022 şi la Bucureşti la 25 mai 2022, de modificare a Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iunie 2022

41. DECIZIE 117 15/03/2022
 DECIZIA nr. 117 din 15 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022

42. DECIZIE 24 27/01/2022
 DECIZIA nr. 24 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 30 iunie 2022

JURISPRUDENTA
43. SENTINTA 2390 15/04/2019
 SENTINTA nr. 2390 din 15 aprilie 2019
stabilire program vizitare minor
JUDECATORIA BRAILA


44. SENTINTA 48 08/04/2019
 SENTINTA nr. 48 din 08 aprilie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA PANCIU


45. SENTINTA 2437 03/04/2019
 SENTINTA nr. 2437 din 03 aprilie 2019
uzucapiune
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


46. SENTINTA 199 13/03/2019
 SENTINTA nr. 199 din 13 martie 2019
fond funciar
JUDECATORIA PANCIU


47. DECIZIE 66 07/03/2019
 DECIZIE nr. 66 din 07 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL ARAD


48. SENTINTA 982 06/03/2019
 SENTINTA nr. 982 din 06 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SUCEAVA


49. DECIZIE 233 26/02/2019
 DECIZIE nr. 233 din 26 februarie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL BRASOV


50. SENTINTA 250 26/02/2019
 SENTINTA nr. 250 din 26 februarie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL MURES


51. SENTINTA 180 05/02/2019
 SENTINTA nr. 180 din 05 februarie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013
JUDECATORIA TULCEA


52. SENTINTA 63 07/01/2019
 SENTINTA nr. 63 din 07 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TIMISOARA


53. DECIZIE 6 26/11/2019
 DECIZIE nr. 6 din 26 noiembrie 2019
partaj judiciar
TRIBUNALUL MEHEDINTI


54. DECIZIE 538 04/11/2019
 DECIZIE nr. 538 din 04 noiembrie 2019
despagubire
CURTEA DE APEL TARGU MURES


55. SENTINTA 1598 19/12/2019
 SENTINTA nr. 1598 din 19 decembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA TARGU NEAMT


56. DECIZIE 4908 04/12/2019
 DECIZIE nr. 4908 din 04 decembrie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


57. DECIZIE 2399 25/06/2019
 DECIZIE nr. 2399 din 25 iunie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI


58. DECIZIE 1548 30/10/2019
 DECIZIE nr. 1548 din 30 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS


59. SENTINTA 1641 20/11/2019
 SENTINTA nr. 1641 din 20 noiembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA DOROHOI


60. DECIZIE 922 10/10/2019
 DECIZIE nr. 922 din 10 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BOTOSANI


61. SENTINTA 16932 11/12/2019
 SENTINTA nr. 16932 din 11 decembrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


62. DECIZIE 4604 20/11/2019
 DECIZIE nr. 4604 din 20 noiembrie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


63. DECIZIE 901 12/12/2019
 DECIZIE nr. 901 din 12 decembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL BACAU


64. SENTINTA 1165 10/12/2019
 SENTINTA nr. 1165 din 10 decembrie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL SUCEAVA


65. SENTINTA 138 23/10/2019
 SENTINTA nr. 138 din 23 octombrie 2019
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)
JUDECATORIA PANCIU


66. DECIZIE 1289 04/10/2019
 DECIZIE nr. 1289 din 04 octombrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


67. SENTINTA 9979 08/10/2019
 SENTINTA nr. 9979 din 08 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


68. DECIZIE 3 08/01/2020
 DECIZIE nr. 3 din 08 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL GORJ


69. DECIZIE 2022 14/06/2019
 DECIZIE nr. 2022 din 14 iunie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI


70. SENTINTA 72 22/01/2020
 SENTINTA nr. 72 din 22 ianuarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA VASLUI


71. SENTINTA 6285 11/11/2019
 SENTINTA nr. 6285 din 11 noiembrie 2019
reziliere contract
JUDECATORIA BACAU


72. SENTINTA 1221 30/01/2020
 SENTINTA nr. 1221 din 30 ianuarie 2020
încuviintare executare silita
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


73. SENTINTA 686 27/01/2020
 SENTINTA nr. 686 din 27 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CONSTANTA


74. INCHEIERE 3680 05/11/2019
 INCHEIERE nr. 3680 din 05 noiembrie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI


75. SENTINTA 152 23/01/2020
 SENTINTA nr. 152 din 23 ianuarie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA IASI


76. SENTINTA 587 17/02/2020
 SENTINTA nr. 587 din 17 februarie 2020
anulare act administrativ
TRIBUNALUL BUCURESTI


77. SENTINTA 108 28/01/2020
 SENTINTA nr. 108 din 28 ianuarie 2020
pretentii
JUDECATORIA ZARNESTI


78. SENTINTA 273 02/03/2020
 SENTINTA nr. 273 din 02 martie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC


79. SENTINTA 141 03/03/2020
 SENTINTA nr. 141 din 03 martie 2020
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUZAU


80. SENTINTA 1633 04/07/2019
 SENTINTA nr. 1633 din 04 iulie 2019
marca
TRIBUNALUL BUCURESTI


81. DECIZIE 361 11/03/2020
 DECIZIE nr. 361 din 11 martie 2020
Completare/lamurire dispozitiv
TRIBUNALUL TIMIS


82. DECIZIE 293 04/03/2020
 DECIZIE nr. 293 din 04 martie 2020
plângere contraventionala
TRIBUNALUL VASLUI


83. DECIZIE 2956 21/11/2019
 DECIZIE nr. 2956 din 21 noiembrie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL PLOIESTI


84. DECIZIE 50 13/04/2020
 DECIZIE nr. 50 din 13 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL MURES


85. SENTINTA 421 27/01/2020
 SENTINTA nr. 421 din 27 ianuarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BACAU


86. SENTINTA 2222 02/04/2020
 SENTINTA nr. 2222 din 02 aprilie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


87. DECIZIE 1201 26/11/2019
 DECIZIE nr. 1201 din 26 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BACAU


88. SENTINTA 391 02/04/2020
 SENTINTA nr. 391 din 02 aprilie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL CONSTANTA


89. DECIZIE 293 27/03/2020
 DECIZIE nr. 293 din 27 martie 2020
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI


90. DECIZIE 50 22/05/2020
 DECIZIE nr. 50 din 22 mai 2020
mentinere masura de arestare preventiva
CURTEA DE APEL IASI


91. SENTINTA 388 20/05/2020
 SENTINTA nr. 388 din 20 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MORENI


92. SENTINTA 421 02/06/2020
 SENTINTA nr. 421 din 02 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA FAGARAS


93. SENTINTA 1178 29/05/2020
 SENTINTA nr. 1178 din 29 mai 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SATU MARE


94. SENTINTA 3837 13/07/2020
 SENTINTA nr. 3837 din 13 iulie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


95. SENTINTA 3327 14/07/2020
 SENTINTA nr. 3327 din 14 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA TARGU JIU


96. SENTINTA 6536 07/07/2020
 SENTINTA nr. 6536 din 07 iulie 2020
Completare/lamurire dispozitiv
JUDECATORIA TIMISOARA


97. DECIZIE 350 24/06/2020
 DECIZIE nr. 350 din 24 iunie 2020
anulare act emis de autoritati publice locale
TRIBUNALUL BRASOV


98. DECIZIE 179 17/06/2020
 DECIZIE nr. 179 din 17 iunie 2020
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


99. SENTINTA 3994 30/07/2020
 SENTINTA nr. 3994 din 30 iulie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI


100. SENTINTA 8866 21/07/2020
 SENTINTA nr. 8866 din 21 iulie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


101. SENTINTA 3072 30/07/2020
 SENTINTA nr. 3072 din 30 iulie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA ORADEA


102. SENTINTA 4983 07/08/2020
 SENTINTA nr. 4983 din 07 august 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


103. SENTINTA 1952 29/07/2020
 SENTINTA nr. 1952 din 29 iulie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


104. SENTINTA 1105 20/08/2020
 SENTINTA nr. 1105 din 20 august 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA ADJUD


105. SENTINTA 963 24/09/2020
 SENTINTA nr. 963 din 24 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MEDIAS


106. SENTINTA 1301 25/09/2020
 SENTINTA nr. 1301 din 25 septembrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA BRASOV


107. SENTINTA 3031 02/10/2020
 SENTINTA nr. 3031 din 02 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SUCEAVA


108. DECIZIE 897 08/10/2020
 DECIZIE nr. 897 din 08 octombrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL PLOIESTI


109. SENTINTA 1527 22/10/2020
 SENTINTA nr. 1527 din 22 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CALARASI


110. SENTINTA 6438 19/10/2020
 SENTINTA nr. 6438 din 19 octombrie 2020
validare poprire
JUDECATORIA PLOIESTI


111. SENTINTA 1272 01/09/2020
 SENTINTA nr. 1272 din 01 septembrie 2020
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)
TRIBUNALUL HUNEDOARA


112. SENTINTA 2563 18/03/2020
 SENTINTA nr. 2563 din 18 martie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


113. DECIZIE 2740 13/10/2020
 DECIZIE nr. 2740 din 13 octombrie 2020
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


114. DECIZIE 765 17/09/2020
 DECIZIE nr. 765 din 17 septembrie 2020
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL OLT


115. SENTINTA 2872 04/11/2020
 SENTINTA nr. 2872 din 04 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPINA


116. INCHEIERE 8319 27/10/2020
 INCHEIERE nr. 8319 din 27 octombrie 2020
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


117. SENTINTA 3600 03/12/2020
 SENTINTA nr. 3600 din 03 decembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL ILFOV


118. SENTINTA 2104 30/10/2020
 SENTINTA nr. 2104 din 30 octombrie 2020
consiliu de familie
JUDECATORIA ALBA IULIA


119. SENTINTA 10932 16/11/2020
 SENTINTA nr. 10932 din 16 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


120. SENTINTA 386 10/12/2020
 SENTINTA nr. 386 din 10 decembrie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA BLAJ


121. SENTINTA 11901 18/12/2020
 SENTINTA nr. 11901 din 18 decembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA


122. SENTINTA 6 13/01/2021
 SENTINTA nr. 6 din 13 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


123. DECIZIE 276 28/07/2020
 DECIZIE nr. 276 din 28 iulie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL BOTOSANI


124. SENTINTA 260 29/01/2021
 SENTINTA nr. 260 din 29 ianuarie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA SATU MARE


125. SENTINTA 189 28/01/2021
 SENTINTA nr. 189 din 28 ianuarie 2021
pretentii
JUDECATORIA ALEXANDRIA


126. DECIZIE 56 01/03/2021
 DECIZIE nr. 56 din 01 martie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA


127. DECIZIE 280 08/03/2021
 DECIZIE nr. 280 din 08 martie 2021
litigiu privind regimul strainilor
CURTEA DE APEL BUCURESTI


128. SENTINTA 230 08/03/2021
 SENTINTA nr. 230 din 08 martie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA GHERLA


129. SENTINTA 287 11/03/2021
 SENTINTA nr. 287 din 11 martie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA ORADEA


130. SENTINTA 495 04/03/2021
 SENTINTA nr. 495 din 04 martie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA CAMPINA


131. DECIZIE 139 25/03/2021
 DECIZIE nr. 139 din 25 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL GIURGIU


132. SENTINTA 2464 25/02/2021
 SENTINTA nr. 2464 din 25 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


133. DECIZIE 83 08/01/2021
 DECIZIE nr. 83 din 08 ianuarie 2021
anulare act
TRIBUNALUL BUCURESTI


134. SENTINTA 1453 01/03/2021
 SENTINTA nr. 1453 din 01 martie 2021
anulare act
TRIBUNALUL BUCURESTI


135. SENTINTA 342 31/03/2021
 SENTINTA nr. 342 din 31 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA COSTESTI


136. SENTINTA 249 24/02/2021
 SENTINTA nr. 249 din 24 februarie 2021
succesiune
JUDECATORIA DOROHOI


137. SENTINTA 1001 23/04/2021
 SENTINTA nr. 1001 din 23 aprilie 2021
alte cereri privind executarea silita
TRIBUNALUL IASI


138. SENTINTA 5152 31/03/2021
 SENTINTA nr. 5152 din 31 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


139. DECIZIE 348 21/04/2021
 DECIZIE nr. 348 din 21 aprilie 2021
obligatia de a face
TRIBUNALUL MEHEDINTI


140. SENTINTA 4205 26/04/2021
 SENTINTA nr. 4205 din 26 aprilie 2021
transformare amenda
JUDECATORIA GALATI


141. SENTINTA 344 22/01/2021
 SENTINTA nr. 344 din 22 ianuarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA ORADEA


142. SENTINTA 721 24/11/2020
 SENTINTA nr. 721 din 24 noiembrie 2020
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
JUDECATORIA LUGOJ


143. DECIZIE 134 23/02/2021
 DECIZIE nr. 134 din 23 februarie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL BIHOR


144. SENTINTA 3693 26/04/2021
 SENTINTA nr. 3693 din 26 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


145. SENTINTA 424 02/06/2021
 SENTINTA nr. 424 din 02 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA MORENI


146. DECIZIE 486 09/07/2021
 DECIZIE nr. 486 din 09 iulie 2021
contestatie
TRIBUNALUL IASI


147. SENTINTA 826 13/05/2021
 SENTINTA nr. 826 din 13 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL NEAMT


148. SENTINTA 542 17/05/2021
 SENTINTA nr. 542 din 17 mai 2021
dizolvare societate
TRIBUNALUL GALATI


149. DECIZIE 413 25/05/2021
 DECIZIE nr. 413 din 25 mai 2021
Completare/lamurire dispozitiv
TRIBUNALUL BACAU


150. DECIZIE 2681 07/06/2021
 DECIZIE nr. 2681 din 07 iunie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


151. SENTINTA 1098 30/06/2021
 SENTINTA nr. 1098 din 30 iunie 2021
obligatie de a face
TRIBUNALUL BRASOV


152. SENTINTA 1006 06/07/2021
 SENTINTA nr. 1006 din 06 iulie 2021
modificare masuri privind copilul
JUDECATORIA MEDGIDIA


153. SENTINTA 6025 28/06/2021
 SENTINTA nr. 6025 din 28 iunie 2021
pretentii
JUDECATORIA CRAIOVA


154. DECIZIE 318 14/07/2021
 DECIZIE nr. 318 din 14 iulie 2021
restabilirea echilibrului contractual
CURTEA DE APEL BRASOV


155. SENTINTA 1444 16/09/2021
 SENTINTA nr. 1444 din 16 septembrie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat
JUDECATORIA BACAU


156. DECIZIE 3211 14/09/2021
 DECIZIE nr. 3211 din 14 septembrie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI


157. DECIZIE 111 23/09/2021
 DECIZIE nr. 111 din 23 septembrie 2021
obligatia de a face
CURTEA DE APEL ORADEA


158. DECIZIE 2197 15/09/2021
 DECIZIE nr. 2197 din 15 septembrie 2021
litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)
CURTEA DE APEL CRAIOVA


159. DECIZIE 1327 13/10/2021
 DECIZIE nr. 1327 din 13 octombrie 2021
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI


160. DECIZIE 1219 29/09/2021
 DECIZIE nr. 1219 din 29 septembrie 2021
contestatie decizie de concediere
CURTEA DE APEL TIMISOARA


161. SENTINTA 1162 25/10/2021
 SENTINTA nr. 1162 din 25 octombrie 2021
actiune în constatare
TRIBUNALUL IALOMITA


162. DECIZIE 1355 26/10/2021
 DECIZIE nr. 1355 din 26 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GORJ


163. DECIZIE 1819 25/10/2021
 DECIZIE nr. 1819 din 25 octombrie 2021
fond funciar
TRIBUNALUL GORJ


164. SENTINTA 11455 03/11/2021
 SENTINTA nr. 11455 din 03 noiembrie 2021
actiune în constatare
JUDECATORIA IASI


165. SENTINTA 10875 01/11/2021
 SENTINTA nr. 10875 din 01 noiembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA GALATI


166. SENTINTA 12123 03/11/2021
 SENTINTA nr. 12123 din 03 noiembrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA


167. DECIZIE 2549 08/11/2021
 DECIZIE nr. 2549 din 08 noiembrie 2021
drepturi banesti
CURTEA DE APEL PLOIESTI


168. SENTINTA 1035 12/11/2021
 SENTINTA nr. 1035 din 12 noiembrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA JIBOU


169. SENTINTA 10485 23/12/2020
 SENTINTA nr. 10485 din 23 decembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


170. SENTINTA 865 24/11/2021
 SENTINTA nr. 865 din 24 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL CONSTANTA


171. INCHEIERE 10562 14/10/2021
 INCHEIERE nr. 10562 din 14 octombrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


172. SENTINTA 1770 03/11/2021
 SENTINTA nr. 1770 din 03 noiembrie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
TRIBUNALUL CONSTANTA


173. SENTINTA 7058 18/11/2021
 SENTINTA nr. 7058 din 18 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA TARGU JIU


174. DECIZIE 627 08/12/2021
 DECIZIE nr. 627 din 08 decembrie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL GORJ


175. DECIZIE 1903 08/12/2021
 DECIZIE nr. 1903 din 08 decembrie 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


176. SENTINTA 969 10/11/2021
 SENTINTA nr. 969 din 10 noiembrie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA CALAFAT


177. SENTINTA 13189 09/12/2021
 SENTINTA nr. 13189 din 09 decembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


178. SENTINTA 10724 13/12/2021
 SENTINTA nr. 10724 din 13 decembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


179. SENTINTA 11122 19/11/2021
 SENTINTA nr. 11122 din 19 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


180. SENTINTA 615 11/03/2021
 SENTINTA nr. 615 din 11 martie 2021
validare poprire
JUDECATORIA TULCEA


181. SENTINTA 48 09/01/2019
 SENTINTA nr. 48 din 09 ianuarie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


182. INCHEIERE 67 29/01/2019
 INCHEIERE nr. 67 din 29 ianuarie 2019
validare poprire
TRIBUNALUL GALATI


183. SENTINTA 1782 06/06/2019
 SENTINTA nr. 1782 din 06 iunie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA CRAIOVA


184. DECIZIE 1312 04/04/2019
 DECIZIE nr. 1312 din 04 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


185. SENTINTA 1053 05/06/2019
 SENTINTA nr. 1053 din 05 iunie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA BRASOV


186. SENTINTA 329 18/04/2019
 SENTINTA nr. 329 din 18 aprilie 2019
furtul (art.228 NCP)
JUDECATORIA BUZAU


187. SENTINTA 3724 05/06/2019
 SENTINTA nr. 3724 din 05 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


188. SENTINTA 1308 08/05/2019
 SENTINTA nr. 1308 din 08 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TULCEA


189. SENTINTA 1326 25/04/2019
 SENTINTA nr. 1326 din 25 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA CRAIOVA


190. SENTINTA 1966 23/05/2019
 SENTINTA nr. 1966 din 23 mai 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA TARGU MURES


191. SENTINTA 2827 10/07/2019
 SENTINTA nr. 2827 din 10 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA


192. DECIZIE 635 05/06/2019
 DECIZIE nr. 635 din 05 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SUCEAVA


193. DECIZIE 1917 03/07/2019
 DECIZIE nr. 1917 din 03 iulie 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL PLOIESTI


194. DECIZIE 1174 06/09/2019
 DECIZIE nr. 1174 din 06 septembrie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL GORJ


195. SENTINTA 612 14/03/2019
 SENTINTA nr. 612 din 14 martie 2019
pretentii
JUDECATORIA ALEXANDRIA


196. SENTINTA 3586 07/06/2019
 SENTINTA nr. 3586 din 07 iunie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA BUFTEA


197. SENTINTA 2017 06/09/2019
 SENTINTA nr. 2017 din 06 septembrie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL DOLJ


198. DECIZIE 456 03/10/2019
 DECIZIE nr. 456 din 03 octombrie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)
TRIBUNALUL OLT


199. SENTINTA 1119 19/09/2019
 SENTINTA nr. 1119 din 19 septembrie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)
JUDECATORIA SATU MARE


200. SENTINTA 2901 18/09/2019
 SENTINTA nr. 2901 din 18 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA TIMISOARA


201. SENTINTA 316 18/09/2019
 SENTINTA nr. 316 din 18 septembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
TRIBUNALUL GIURGIU


202. SENTINTA 213 06/08/2019
 SENTINTA nr. 213 din 06 august 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL ARAD


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty