Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2227z2a din data:05/07/2022

Inapoi

Actualizarea 2227z2a

1. DECIZIE 395 04/07/2022
 DECIZIE nr. 395 din 4 iulie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

2. DECIZIE 396 04/07/2022
 DECIZIE nr. 396 din 4 iulie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Cupă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

3. DECIZIE 397 04/07/2022
 DECIZIE nr. 397 din 4 iulie 2022
privind eliberarea domnului Claudiu-Emanuel Simion, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

4. DECIZIE 398 04/07/2022
 DECIZIE nr. 398 din 4 iulie 2022
privind acordarea autorizării Regiei Autonome RASIROM în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

5. DECIZIE 399 04/07/2022
 DECIZIE nr. 399 din 4 iulie 2022
privind acordarea autorizării Societăţii STIMPEX - S.A. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

6. LEGE 194 04/07/2022
 LEGE nr. 194 din 4 iulie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022

7. DECRET 938 04/07/2022
 DECRET nr. 938 din 4 iulie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022

8. LEGE 195 04/07/2022
 LEGE nr. 195 din 4 iulie 2022
pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022

9. DECRET 939 04/07/2022
 DECRET nr. 939 din 4 iulie 2022
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022

10. LEGE 196 04/07/2022
 LEGE nr. 196 din 4 iulie 2022
privind completarea art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022

11. DECRET 940 04/07/2022
 DECRET nr. 940 din 4 iulie 2022
pentru promulgarea Legii privind completarea art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022

12. DECRET 941 04/07/2022
 DECRET nr. 941 din 4 iulie 2022
privind rechemarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022

13. DECRET 942 04/07/2022
 DECRET nr. 942 din 4 iulie 2022
privind rechemarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022

14. ORDIN 442 30/06/2022
 ORDIN nr. 442 din 30 iunie 2022
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

15. HOTĂRÂRE 103 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 103 din 29 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 - COM(2022) 150 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

16. HOTĂRÂRE 104 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 104 din 29 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 - COM(2022) 151 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

17. HOTĂRÂRE 105 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 105 din 29 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite de la instalaţii industriale şi înfiinţarea Portalului emisiilor industriale - COM(2022) 157 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

18. HOTĂRÂRE 106 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 106 din 29 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 în ceea ce priveşte o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepţional şi temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia - COM(2022) 242 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

19. HOTĂRÂRE 107 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 107 din 29 iunie 2022
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile şi circulare - COM(2022) 141 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

20. HOTĂRÂRE 847 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 847 din 29 iunie 2022
privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2022 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

21. HOTĂRÂRE 845 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 845 din 29 iunie 2022
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

22. ORDIN 1724 29/06/2022
 ORDIN nr. 1.724 din 29 iunie 2022
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

23. HOTĂRÂRE 837 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 837 din 29 iunie 2022
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 4 iulie 2022

24. HOTĂRÂRE 839 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 839 din 29 iunie 2022
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Ungheni (România)-Ungheni (Republica Moldova), semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 4 iulie 2022

25. HOTĂRÂRE 841 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 841 din 29 iunie 2022
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 4 iulie 2022

26. DECIZIE 1078 29/06/2022
 DECIZIE nr. 1.078 din 29 iunie 2022
privind abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 616/2002 pentru aprobarea Codului tehnic al sectorului gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 4 iulie 2022

27. ORDIN 3081 24/06/2022
 ORDIN nr. 3.081 din 24 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, conform Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 4 iulie 2022

28. DECIZIE 32 06/06/2022
 DECIZIA nr. 32 din 6 iunie 2022
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă nedeclararea la organul fiscal competent (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, direcţia generală a finanţelor publice) a veniturilor obţinute din vânzarea de autoturisme second-hand şi evidenţiate în acte contabile primare, în condiţiile declarării acestora la direcţia de taxe şi impozite locale, se circumscrie laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare (ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile) sau întruneşte elementele de tipicitate ale contravenţiei prevăzute de art. 219 alin. (1) lit. b) combinat cu art. 219 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume).

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

29. ACORD 11/02/2022
 ACORD din 11 februarie 2022
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Ungheni (România)-Ungheni (Republica Moldova)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 4 iulie 2022

30. DECIZIE 725 02/11/2021
 DECIZIA nr. 725 din 2 noiembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 4 iulie 2022

31. DECIZIE 726 02/11/2021
 DECIZIA nr. 726 din 2 noiembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 4 iulie 2022

32. DECIZIE 729 02/11/2021
 DECIZIA nr. 729 din 2 noiembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 şi ale art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 4 iulie 2022

33. DECIZIE 721 02/11/2021
 DECIZIA nr. 721 din 2 noiembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (3) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 4 iulie 2022

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty