Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2227z3b din data:06/07/2022

Inapoi

Actualizarea 2227z3b

1. ORDIN 4183 04/07/2022
 ORDIN nr. 4.183 din 4 iulie 2022
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 6 iulie 2022

2. REGULAMENT 04/07/2022
 REGULAMENT-CADRU din 4 iulie 2022
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 6 iulie 2022

3. ANEXĂ 30/06/2022
 ANEXĂ din 30 iunie 2022
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 bis din 4 iulie 2022

4. ANEXĂ 29/06/2022
 ANEXĂ din 29 iunie 2022
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 bis din 4 iulie 2022

5. HOTĂRÂRE 848 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 848 din 29 iunie 2022
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţul Cluj, închirierea unor părţi din imobilele 1191, 2833 şi 3190 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 6 iulie 2022

6. HOTĂRÂRE 849 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 849 din 29 iunie 2022
privind darea în folosinţă gratuită Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional "George Enescu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

7. METODOLOGIE 28/06/2022
 METODOLOGIE din 28 iunie 2022
privind organizarea taberelor studenţeşti

EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 bis din 5 iulie 2022

8. HOTĂRÂRE 825 23/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 825 din 23 iunie 2022
pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 6 iulie 2022

9. ORDIN 714 22/06/2022
 ORDIN nr. 714 din 22 iunie 2022
privind stabilirea cuantumului taxei de apel pentru soluţionarea cauzelor de către Comisia de apel prevăzută de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 6 iulie 2022

10. ORDIN 467 06/06/2022
 ORDIN nr. 467 din 6 iunie 2022
privind aprobarea Procedurii de lucru pentru stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

11. PROCEDURĂ 06/06/2022
 PROCEDURĂ DE LUCRU din 6 iunie 2022
pentru stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

12. ORDIN 3915 27/05/2022
 ORDIN nr. 3.915 din 27 mai 2022
privind extinderea activităţii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal nr. 2 din comuna Sântandrei, structură arondată a Şcolii Gimnaziale nr. 1 din comuna Sântandrei

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

13. ORDIN 3916 27/05/2022
 ORDIN nr. 3.916 din 27 mai 2022
privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Troiţa" din municipiul Timişoara

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

14. ORDIN 3917 27/05/2022
 ORDIN nr. 3.917 din 27 mai 2022
privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "primar" (alternativa educaţională Step by step) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Bucecea" din oraşul Bucecea

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

15. ORDIN 3918 27/05/2022
 ORDIN nr. 3.918 din 27 mai 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei "Sfântul Ioan Bosco" din municipiul Bacău pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Saleziană "Don Bosco" din municipiul Bacău

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

16. ORDIN 3919 27/05/2022
 ORDIN nr. 3.919 din 27 mai 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Părinţi în Dialog" din municipiul Timişoara pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Babel" din municipiul Timişoara

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

17. ORDIN 3920 27/05/2022
 ORDIN nr. 3.920 din 27 mai 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Babel" din municipiul Timişoara

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

18. ORDIN 3921 27/05/2022
 ORDIN nr. 3.921 din 27 mai 2022
privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal nr. 4, structură arondată Colegiului Naţional "Bethlen Gabor" din oraşul Aiud

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

19. DECIZIE 30 25/05/2022
 DECIZIA nr. 30 din 25 mai 2022
referitoare la interpretarea art. 89 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 6 iulie 2022

20. ACORD 18/05/2022
 ACORD DE CONTRIBUŢIE din 18 mai 2022
dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 bis din 5 iulie 2022

21. HOTĂRÂRE 16/11/2021
 HOTĂRÂREA din 16 noiembrie 2021
în Cauza Toma împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 6 iulie 2022

22. DECIZIE 724 02/11/2021
 DECIZIA nr. 724 din 2 noiembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne" din cuprinsul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 6 iulie 2022

JURISPRUDENTA
23. SENTINTA 1327 03/12/2019
 SENTINTA nr. 1327 din 03 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA DEVA


24. SENTINTA 1811 26/09/2019
 SENTINTA nr. 1811 din 26 septembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA RESITA


25. SENTINTA 5310 17/10/2019
 SENTINTA nr. 5310 din 17 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BUZAU


26. DECIZIE 507 01/10/2019
 DECIZIE nr. 507 din 01 octombrie 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL PLOIESTI


27. SENTINTA 1921 30/10/2019
 SENTINTA nr. 1921 din 30 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA PASCANI


28. DECIZIE 1524 11/11/2019
 DECIZIE nr. 1524 din 11 noiembrie 2019
anulare act emis de autoritati publice locale
CURTEA DE APEL CLUJ


29. SENTINTA 4833 10/12/2019
 SENTINTA nr. 4833 din 10 decembrie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES


30. SENTINTA 5223 27/11/2019
 SENTINTA nr. 5223 din 27 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SUCEAVA


31. DECIZIE 1378 06/12/2019
 DECIZIE nr. 1378 din 06 decembrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL ALBA


32. SENTINTA 704 07/11/2019
 SENTINTA nr. 704 din 07 noiembrie 2019
ultrajul (art.257 NCP)
JUDECATORIA ALBA IULIA


33. DECIZIE 1027 09/10/2019
 DECIZIE nr. 1027 din 09 octombrie 2019
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)
CURTEA DE APEL TIMISOARA


34. SENTINTA 6711 30/10/2019
 SENTINTA nr. 6711 din 30 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUFTEA


35. SENTINTA 1311 23/10/2019
 SENTINTA nr. 1311 din 23 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PATARLAGELE


36. SENTINTA 885 28/10/2019
 SENTINTA nr. 885 din 28 octombrie 2019
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)
JUDECATORIA ONESTI


37. DECIZIE 192 16/10/2019
 DECIZIE nr. 192 din 16 octombrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


38. DECIZIE 3547 12/12/2019
 DECIZIE nr. 3547 din 12 decembrie 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL CRAIOVA


39. DECIZIE 882 17/10/2019
 DECIZIE nr. 882 din 17 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL MURES


40. DECIZIE 3539 29/10/2019
 DECIZIE nr. 3539 din 29 octombrie 2019
Radieri ca urmare a dizolvarii
TRIBUNALUL ILFOV


41. SENTINTA 925 18/10/2019
 SENTINTA nr. 925 din 18 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VALCEA


42. SENTINTA 14139 24/10/2019
 SENTINTA nr. 14139 din 24 octombrie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


43. DECIZIE 21 14/01/2020
 DECIZIE nr. 21 din 14 ianuarie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL CLUJ


44. SENTINTA 53 16/01/2020
 SENTINTA nr. 53 din 16 ianuarie 2020
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI


45. SENTINTA 7395 18/12/2019
 SENTINTA nr. 7395 din 18 decembrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI


46. SENTINTA 7152 18/12/2019
 SENTINTA nr. 7152 din 18 decembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA ORADEA


47. SENTINTA 351 11/02/2020
 SENTINTA nr. 351 din 11 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


48. SENTINTA 134 11/02/2020
 SENTINTA nr. 134 din 11 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TOPLITA


49. INCHEIERE 2289 18/10/2019
 INCHEIERE nr. 2289 din 18 octombrie 2019
legea 10/2001
TRIBUNALUL BUCURESTI


50. DECIZIE 107 13/02/2020
 DECIZIE nr. 107 din 13 februarie 2020
alte cereri
CURTEA DE APEL TIMISOARA


51. SENTINTA 141 12/02/2020
 SENTINTA nr. 141 din 12 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TOPLITA


52. SENTINTA 43 03/03/2020
 SENTINTA nr. 43 din 03 martie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
JUDECATORIA PASCANI


53. DECIZIE 108 04/02/2020
 DECIZIE nr. 108 din 04 februarie 2020
reconstituire vechime
CURTEA DE APEL CLUJ


54. SENTINTA 45 11/03/2020
 SENTINTA nr. 45 din 11 martie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA TARGU NEAMT


55. SENTINTA 687 12/03/2020
 SENTINTA nr. 687 din 12 martie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


56. DECIZIE 47 13/02/2020
 DECIZIE nr. 47 din 13 februarie 2020
înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului
CURTEA DE APEL SUCEAVA


57. DECIZIE 183 10/03/2020
 DECIZIE nr. 183 din 10 martie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL MURES


58. SENTINTA 641 01/04/2020
 SENTINTA nr. 641 din 01 aprilie 2020
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE


59. SENTINTA 2973 27/03/2020
 SENTINTA nr. 2973 din 27 martie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA


60. SENTINTA 413 25/03/2020
 SENTINTA nr. 413 din 25 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA VASLUI


61. SENTINTA 941 12/03/2020
 SENTINTA nr. 941 din 12 martie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PITESTI


62. SENTINTA 306 27/05/2020
 SENTINTA nr. 306 din 27 mai 2020
Completare/lamurire dispozitiv
TRIBUNALUL ARGES


63. SENTINTA 2343 03/06/2020
 SENTINTA nr. 2343 din 03 iunie 2020
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI


64. SENTINTA 338 09/06/2020
 SENTINTA nr. 338 din 09 iunie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


65. DECIZIE 194 25/06/2020
 DECIZIE nr. 194 din 25 iunie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


66. DECIZIE 237 18/06/2020
 DECIZIE nr. 237 din 18 iunie 2020
legea 10/2001
TRIBUNALUL CLUJ


67. DECIZIE 206 25/06/2020
 DECIZIE nr. 206 din 25 iunie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


68. DECIZIE 280 19/06/2020
 DECIZIE nr. 280 din 19 iunie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


69. DECIZIE 657 17/06/2020
 DECIZIE nr. 657 din 17 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL PRAHOVA


70. DECIZIE 377 09/07/2020
 DECIZIE nr. 377 din 09 iulie 2020
alte cereri
CURTEA DE APEL TIMISOARA


71. SENTINTA 1453 21/07/2020
 SENTINTA nr. 1453 din 21 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPULUNG


72. SENTINTA 207 26/06/2020
 SENTINTA nr. 207 din 26 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SATU MARE


73. DECIZIE 140 16/07/2020
 DECIZIE nr. 140 din 16 iulie 2020
contestatie creante
TRIBUNALUL BOTOSANI


74. DECIZIE 491 23/07/2020
 DECIZIE nr. 491 din 23 iulie 2020
pretentii
TRIBUNALUL MURES


75. SENTINTA 963 20/07/2020
 SENTINTA nr. 963 din 20 iulie 2020
nerespectarea regimului armelor si munitiilor (art.342 NCP)
JUDECATORIA VASLUI


76. SENTINTA 1653 24/07/2020
 SENTINTA nr. 1653 din 24 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL CONSTANTA


77. SENTINTA 6127 21/09/2020
 SENTINTA nr. 6127 din 21 septembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


78. SENTINTA 4197 22/09/2020
 SENTINTA nr. 4197 din 22 septembrie 2020
obligare emitere act administrativ
TRIBUNALUL BUCURESTI


79. DECIZIE 65 10/06/2020
 DECIZIE nr. 65 din 10 iunie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL CONSTANTA


80. SENTINTA 1446 15/10/2020
 SENTINTA nr. 1446 din 15 octombrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA BRASOV


81. SENTINTA 4128 15/10/2020
 SENTINTA nr. 4128 din 15 octombrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL BUCURESTI


82. SENTINTA 1134 23/10/2020
 SENTINTA nr. 1134 din 23 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CALAFAT


83. SENTINTA 1368 27/10/2020
 SENTINTA nr. 1368 din 27 octombrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA HARLAU


84. SENTINTA 1712 29/09/2020
 SENTINTA nr. 1712 din 29 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL HUNEDOARA


85. DECIZIE 279 02/11/2020
 DECIZIE nr. 279 din 02 noiembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL GORJ


86. SENTINTA 8241 06/10/2020
 SENTINTA nr. 8241 din 06 octombrie 2020
pretentii
JUDECATORIA CONSTANTA


87. SENTINTA 5962 06/10/2020
 SENTINTA nr. 5962 din 06 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PLOIESTI


88. SENTINTA 8494 12/11/2020
 SENTINTA nr. 8494 din 12 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


89. SENTINTA 5997 23/07/2020
 SENTINTA nr. 5997 din 23 iulie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CONSTANTA


90. SENTINTA 5283 13/11/2020
 SENTINTA nr. 5283 din 13 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUZAU


91. DECIZIE 662 17/11/2020
 DECIZIE nr. 662 din 17 noiembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL BUZAU


92. DECIZIE 4424 20/11/2020
 DECIZIE nr. 4424 din 20 noiembrie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


93. SENTINTA 2736 24/11/2020
 SENTINTA nr. 2736 din 24 noiembrie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL HUNEDOARA


94. DECIZIE 1213 11/11/2020
 DECIZIE nr. 1213 din 11 noiembrie 2020
omorul (art.188 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


95. SENTINTA 1415 23/11/2020
 SENTINTA nr. 1415 din 23 noiembrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA RACARI


96. SENTINTA 1990 03/12/2020
 SENTINTA nr. 1990 din 03 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA OLTENITA


97. DECIZIE 11 18/01/2021
 DECIZIE nr. 11 din 18 ianuarie 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BRASOV


98. SENTINTA 652 16/06/2020
 SENTINTA nr. 652 din 16 iunie 2020
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI


99. DECIZIE 14 20/01/2021
 DECIZIE nr. 14 din 20 ianuarie 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BRASOV


100. SENTINTA 1577 27/07/2020
 SENTINTA nr. 1577 din 27 iulie 2020
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI


101. DECIZIE 6 27/01/2021
 DECIZIE nr. 6 din 27 ianuarie 2021
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)
CURTEA DE APEL PITESTI


102. SENTINTA 937 02/02/2021
 SENTINTA nr. 937 din 02 februarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI


103. SENTINTA 10072 17/12/2020
 SENTINTA nr. 10072 din 17 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


104. DECIZIE 48 10/02/2021
 DECIZIE nr. 48 din 10 februarie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
TRIBUNALUL IASI


105. SENTINTA 1081 15/02/2021
 SENTINTA nr. 1081 din 15 februarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


106. DECIZIE 342 24/03/2021
 DECIZIE nr. 342 din 24 martie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL TIMIS


107. SENTINTA 5355 02/04/2021
 SENTINTA nr. 5355 din 02 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


108. SENTINTA 73 13/04/2021
 SENTINTA nr. 73 din 13 aprilie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE


109. DECIZIE 362 25/03/2021
 DECIZIE nr. 362 din 25 martie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL NEAMT


110. SENTINTA 1118 21/04/2021
 SENTINTA nr. 1118 din 21 aprilie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BARLAD


111. DECIZIE 194 18/02/2021
 DECIZIE nr. 194 din 18 februarie 2021
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL CONSTANTA


112. SENTINTA 2568 02/04/2021
 SENTINTA nr. 2568 din 02 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


113. SENTINTA 299 10/02/2021
 SENTINTA nr. 299 din 10 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


114. SENTINTA 1254 22/02/2021
 SENTINTA nr. 1254 din 22 februarie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA FOCSANI


115. DECIZIE 167 28/04/2021
 DECIZIE nr. 167 din 28 aprilie 2021
amenda pentru neexecutarea hotarârii judecatoresti (art.24 din Legea nr.554/2004 )
CURTEA DE APEL BUCURESTI


116. SENTINTA 5539 07/04/2021
 SENTINTA nr. 5539 din 07 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA BUFTEA


117. DECIZIE 409 19/05/2021
 DECIZIE nr. 409 din 19 mai 2021
alte cereri
TRIBUNALUL OLT


118. SENTINTA 5112 05/05/2021
 SENTINTA nr. 5112 din 05 mai 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


119. DECIZIE 1294 02/06/2021
 DECIZIE nr. 1294 din 02 iunie 2021
pretentii
CURTEA DE APEL PLOIESTI


120. DECIZIE 599 21/07/2021
 DECIZIE nr. 599 din 21 iulie 2021
suspendare executare act administrativ
CURTEA DE APEL ORADEA


121. SENTINTA 1041 20/05/2021
 SENTINTA nr. 1041 din 20 mai 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA PASCANI


122. SENTINTA 953 29/07/2021
 SENTINTA nr. 953 din 29 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GAESTI


123. SENTINTA 2904 02/06/2021
 SENTINTA nr. 2904 din 02 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA ORADEA


124. SENTINTA 379 20/05/2021
 SENTINTA nr. 379 din 20 mai 2021
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


125. SENTINTA 1741 30/06/2021
 SENTINTA nr. 1741 din 30 iunie 2021
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA CALARASI


126. SENTINTA 620 17/05/2021
 SENTINTA nr. 620 din 17 mai 2021
pretentii
JUDECATORIA TARGU NEAMT


127. DECIZIE 336 11/06/2021
 DECIZIE nr. 336 din 11 iunie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL SATU MARE


128. DECIZIE 3 24/05/2021
 DECIZIE nr. 3 din 24 mai 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL BIHOR


129. SENTINTA 12435 20/08/2021
 SENTINTA nr. 12435 din 20 august 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


130. SENTINTA 817 15/09/2021
 SENTINTA nr. 817 din 15 septembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA LUDUS


131. INCHEIERE 5159 04/06/2021
 INCHEIERE nr. 5159 din 04 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


132. SENTINTA 1484 24/09/2021
 SENTINTA nr. 1484 din 24 septembrie 2021
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)
JUDECATORIA BRASOV


133. SENTINTA 4516 23/09/2021
 SENTINTA nr. 4516 din 23 septembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA GIURGIU


134. DECIZIE 1310 27/09/2021
 DECIZIE nr. 1310 din 27 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL GORJ


135. SENTINTA 193 15/09/2021
 SENTINTA nr. 193 din 15 septembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA VANJU MARE


136. SENTINTA 606 30/09/2021
 SENTINTA nr. 606 din 30 septembrie 2021
suspendare executare act administrativ
TRIBUNALUL SUCEAVA


137. SENTINTA 7976 28/09/2021
 SENTINTA nr. 7976 din 28 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV


138. SENTINTA 1815 09/08/2021
 SENTINTA nr. 1815 din 09 august 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA VASLUI


139. SENTINTA 2087 26/08/2021
 SENTINTA nr. 2087 din 26 august 2021
fond funciar
TRIBUNALUL BUCURESTI


140. SENTINTA 6189 15/09/2021
 SENTINTA nr. 6189 din 15 septembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA FOCSANI


141. SENTINTA 14763 26/10/2021
 SENTINTA nr. 14763 din 26 octombrie 2021
pretentii
JUDECATORIA BUFTEA


142. DECIZIE 871 07/06/2021
 DECIZIE nr. 871 din 07 iunie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL GIURGIU


143. DECIZIE 199 22/09/2021
 DECIZIE nr. 199 din 22 septembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL PRAHOVA


144. SENTINTA 9164 15/12/2021
 SENTINTA nr. 9164 din 15 decembrie 2021
ordin de protectie
JUDECATORIA FOCSANI


145. SENTINTA 3061 08/12/2021
 SENTINTA nr. 3061 din 08 decembrie 2021
actiune în constatare
TRIBUNALUL ALBA


146. SENTINTA 3006 22/12/2021
 SENTINTA nr. 3006 din 22 decembrie 2021
prestatie tabulara
JUDECATORIA ALBA IULIA


147. SENTINTA 173 11/01/2022
 SENTINTA nr. 173 din 11 ianuarie 2022
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


148. SENTINTA 2920 14/10/2021
 SENTINTA nr. 2920 din 14 octombrie 2021
pretentii
JUDECATORIA BOTOSANI


149. SENTINTA 8 13/01/2022
 SENTINTA nr. 8 din 13 ianuarie 2022
nulitate act
TRIBUNALUL SIBIU


150. DECIZIE 5 07/01/2019
 DECIZIE nr. 5 din 07 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
CURTEA DE APEL SUCEAVA


151. DECIZIE 2 15/01/2019
 DECIZIE nr. 2 din 15 ianuarie 2019
antrenare raspundere
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


152. INCHEIERE 347 06/02/2019
 INCHEIERE nr. 347 din 06 februarie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA GIURGIU


153. DECIZIE 122 23/01/2019
 DECIZIE nr. 122 din 23 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CLUJ


154. SENTINTA 326 22/04/2019
 SENTINTA nr. 326 din 22 aprilie 2019
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
TRIBUNALUL NEAMT


155. SENTINTA 861 16/05/2019
 SENTINTA nr. 861 din 16 mai 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA MOINESTI


156. SENTINTA 3040 28/05/2019
 SENTINTA nr. 3040 din 28 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SIBIU


157. SENTINTA 410 28/01/2019
 SENTINTA nr. 410 din 28 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA ORADEA


158. SENTINTA 4359 10/06/2019
 SENTINTA nr. 4359 din 10 iunie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


159. SENTINTA 3900 29/05/2019
 SENTINTA nr. 3900 din 29 mai 2019
obligare emitere act administrativ
TRIBUNALUL BUCURESTI


160. SENTINTA 3955 17/04/2019
 SENTINTA nr. 3955 din 17 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


161. DECIZIE 333 10/06/2019
 DECIZIE nr. 333 din 10 iunie 2019
înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului
CURTEA DE APEL PITESTI


162. SENTINTA 5040 15/04/2019
 SENTINTA nr. 5040 din 15 aprilie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CRAIOVA


163. SENTINTA 4494 24/06/2019
 SENTINTA nr. 4494 din 24 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU JIU


164. SENTINTA 1623 06/09/2019
 SENTINTA nr. 1623 din 06 septembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
JUDECATORIA BRASOV


165. DECIZIE 642 23/07/2019
 DECIZIE nr. 642 din 23 iulie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)
CURTEA DE APEL TARGU MURES


166. SENTINTA 1455 06/08/2019
 SENTINTA nr. 1455 din 06 august 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
JUDECATORIA PLOIESTI


167. SENTINTA 8214 05/07/2019
 SENTINTA nr. 8214 din 05 iulie 2019
pretentii
JUDECATORIA IASI


168. SENTINTA 1465 30/05/2019
 SENTINTA nr. 1465 din 30 mai 2019
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI


169. SENTINTA 927 09/09/2019
 SENTINTA nr. 927 din 09 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA TOPOLOVENI


170. SENTINTA 11097 17/10/2019
 SENTINTA nr. 11097 din 17 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CONSTANTA


171. SENTINTA 8720 04/10/2019
 SENTINTA nr. 8720 din 04 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV


172. SENTINTA 6936 25/09/2019
 SENTINTA nr. 6936 din 25 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI


173. DECIZIE 1258 17/09/2019
 DECIZIE nr. 1258 din 17 septembrie 2019
pensie întretinere
TRIBUNALUL GORJ


174. SENTINTA 182 16/09/2019
 SENTINTA nr. 182 din 16 septembrie 2019
mandat european de arestare
CURTEA DE APEL CLUJ


175. SENTINTA 1031 12/09/2019
 SENTINTA nr. 1031 din 12 septembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA ORADEA


176. SENTINTA 808 10/09/2019
 SENTINTA nr. 808 din 10 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA VANJU MARE


177. SENTINTA 5868 09/09/2019
 SENTINTA nr. 5868 din 09 septembrie 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


178. SENTINTA 8405 27/08/2019
 SENTINTA nr. 8405 din 27 august 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


179. SENTINTA 556 30/07/2019
 SENTINTA nr. 556 din 30 iulie 2019
alte cereri
JUDECATORIA TURNU MAGURELE


180. SENTINTA 4515 14/06/2019
 SENTINTA nr. 4515 din 14 iunie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


181. SENTINTA 2757 03/06/2019
 SENTINTA nr. 2757 din 03 iunie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RAMNICU VALCEA


182. SENTINTA 505 15/05/2019
 SENTINTA nr. 505 din 15 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC


183. SENTINTA 725 08/05/2019
 SENTINTA nr. 725 din 08 mai 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA HUNEDOARA


184. SENTINTA 392 25/04/2019
 SENTINTA nr. 392 din 25 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BECLEAN


185. SENTINTA 1844 18/04/2019
 SENTINTA nr. 1844 din 18 aprilie 2019
pretentii
JUDECATORIA ARAD


186. INCHEIERE 1747 18/04/2019
 INCHEIERE nr. 1747 din 18 aprilie 2019
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)
JUDECATORIA BAIA MARE


187. DECIZIE 572 12/04/2019
 DECIZIE nr. 572 din 12 aprilie 2019
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CLUJ


188. DECIZIE 1889 10/04/2019
 DECIZIE nr. 1889 din 10 aprilie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie
CURTEA DE APEL PITESTI


189. SENTINTA 230 10/04/2019
 SENTINTA nr. 230 din 10 aprilie 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA BUHUSI


190. SENTINTA 561 05/04/2019
 SENTINTA nr. 561 din 05 aprilie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL IASI


191. DECIZIE 370 15/03/2019
 DECIZIE nr. 370 din 15 martie 2019
pretentii
TRIBUNALUL GORJ


192. SENTINTA 318 14/03/2019
 SENTINTA nr. 318 din 14 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU NEAMT


193. DECIZIE 1136 04/03/2019
 DECIZIE nr. 1136 din 04 martie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie
CURTEA DE APEL PITESTI


194. DECIZIE 247 01/03/2019
 DECIZIE nr. 247 din 01 martie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL PLOIESTI


195. SENTINTA 1157 27/02/2019
 SENTINTA nr. 1157 din 27 februarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA TARGU JIU


196. SENTINTA 102 26/02/2019
 SENTINTA nr. 102 din 26 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL GALATI


197. SENTINTA 1729 20/02/2019
 SENTINTA nr. 1729 din 20 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


198. SENTINTA 886 20/02/2019
 SENTINTA nr. 886 din 20 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


199. SENTINTA 121 14/02/2019
 SENTINTA nr. 121 din 14 februarie 2019
anulare act de control taxe si impozite
TRIBUNALUL SUCEAVA


200. SENTINTA 172 13/02/2019
 SENTINTA nr. 172 din 13 februarie 2019
fond funciar
JUDECATORIA SAVENI


201. DECIZIE 180 12/02/2019
 DECIZIE nr. 180 din 12 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL HUNEDOARA


202. DECIZIE 78 05/02/2019
 DECIZIE nr. 78 din 05 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN


203. SENTINTA 145 08/01/2019
 SENTINTA nr. 145 din 08 ianuarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA BAIA MARE


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty