Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 0 din data: 17/04/2019

Inapoi
1.COMUNICAT 17/04/2019
 COMUNICAT din 17 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 38 – 39 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 aprilie 2019
2.COMUNICAT 16/04/2019
 COMUNICAT din 16 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 126 alin. (4) - (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 aprilie 2019
3.COMUNICAT 16/04/2019
 COMUNICAT din 16 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 377 alin. (4) teza întâi şi art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 aprilie 2019
4.COMUNICAT 16/04/2019
 COMUNICAT din 16 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală, care exclude posibilitatea de a face contestaţie împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 aprilie 2019
5.COMUNICAT 12/04/2019
 COMUNICAT din 12 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 43 alin. (2) C. pen.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 aprilie 2019
6.COMUNICAT 09/04/2019
 COMUNICAT din 9 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 19 alin. (13) şi alin. (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 aprilie 2019
7.COMUNICAT 09/04/2019
 COMUNICAT din 9 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 33, 34 şi 35 din Legea nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 aprilie 2019
8.COMUNICAT 09/04/2019
 COMUNICAT din 9 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 aprilie 2019
9.COMUNICAT 05/04/2019
 COMUNICAT din 5 aprilie 2019
privind următoarele chestiuni de drept: termenul de introducere a cererii de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate stabilit de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, respectiv aplicarea acestui termen pentru Legea nr. 341/2004

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 aprilie 2019
10.COMUNICAT 04/04/2019
 COMUNICAT din 4 aprilie 2019
privind aplicarea prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 aprilie 2019
11.COMUNICAT 01/04/2019
 COMUNICAT din 1 aprilie 2019
privind dispoziţiileart. 26 alin. (1) lit. a) raportat la art. 31 coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, referitoare la termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 aprilie 2019
12.COMUNICAT 29-03-2019
 COMUNICAT din 29 martie 2019
privind nota 1 pct. 2 capitolul I din Anexa II la Legea cadru nr. 153/2017, art. 5 alin. (4) din Ordinul nr. 1078/2010 al Ministrului Sănătăţii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 martie 2019
13.COMUNICAT 27-03-2019
 COMUNICAT din 27 martie 2019
privind art. 57 al. (1) din Legea nr. 263/2010 raportat la art. 30 al. (1) lit. b) din aceeaşi lege şi art. 4 din HG nr. 583/2001

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 27 martie 2019
14.COMUNICAT 26-03-2019
 COMUNICAT din 26 martie 2019
privind existenţa şi întinderea dreptului titularilor de librete C.E.C. de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme de a obţine din partea C.E.C. Bank şi a statului român despăgubiri pentru sumele depuse pe aceste mijloace de economisire, despăgubiri constând în restituirea sumelor depuse şi a dobânzii aferente, actualizate în raport de indicele inflaţiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 26 martie 2019
15.COMUNICAT 25-03-2019
 COMUNICAT din 25 martie 2019
privind termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită aplicabil creanţelor stabilite în favoarea autorităţilor publice cu titlu de despăgubiri civile datorate de cadrele militare în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 martie 2019
16.COMUNICAT 22-03-2019
 COMUNICAT din 22 martie 2019
privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispoziţiile art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 martie 2019
17.COMUNICAT 21-03-2019
 COMUNICAT din 21 martie 2019
privind art. 308 Cod procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, coroborat cu art. 549 ind. 1 din Codul de procedură penală adoptat prin Legea nr. 135/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 martie 2019
18.COMUNICAT 15-03-2019
 COMUNICAT din 15 martie 2019
privind art. 11 alin. (1) din Legea 284/2010 - acodarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă/serviciu şi plata drepturilor salariale aferente, cu luarea în considerare şi a perioadei de studii în unitatea de învăţământ militar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 martie 2019
19.COMUNICAT 21-03-2019
 COMUNICAT din 14 martie 2019
privind interpretarea art. 21 din Legea nr. 165/2013, alin. (5) al acestui articol, art. 35 alin. (3) din Legea nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 martie 2019
20.COMUNICAT 11/03/2019
 COMUNICAT din 11 martie 2019
privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală în cazul suspecţilor sau inculpaţilor minori care au împlinit vârsta de 16 ani

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 martie 2019
21.COMUNICAT 11/03/2019
 COMUNICAT din 11 martie 2019
privind admisibilitatea cererilor de încuviinţare a executării silite pornite de instituţiile de credit împotriva Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM prin invocarea ca titlu executoriu a contractelor de garantare, raportat la dispoziţiile art. 11 alin. (4) din OUG nr. 92/2013 şi art. 11 alin. (5) din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 8/2014

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 martie 2019
22.COMUNICAT 08/03/2019
 COMUNICAT din 8 martie 2019
privind aplicarea şi interpretarea art. 3^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma în vigoare la data de 1.02.2017, prin raportare la prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 99/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 martie 2019
23.COMUNICAT 07/03/2019
 COMUNICAT din 7 martie 2019
privind aplicarea prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 130/2015

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 martie 2019
24.COMUNICAT 01/03/2019
 COMUNICAT din 1 martie 2019
privind prevederile art. 3 şi 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 martie 2019
25.COMUNICAT 25/02/2019
 COMUNICAT din 25 februarie 2019
privind interpretarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, art. 1 din Protocolul 1 CEDO, art. 12 din HG nr. 131/1991, art. 4 alin. (1) din Codul Silvic (Legea nr. 26/1996), art. 29 alin. (3^1) din Legea nr. 1/2000

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 februarie 2019
26.COMUNICAT 22/02/2019
 COMUNICAT din 22 februarie 2019
privind interpretarea art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991, respectiv dacă aceste prevederi se coroborează/întregesc cu Ordinul nr. 119/2014 privind mediul de viaţă al populaţiei în ceea ce priveşte limita de presiune acustică/nivelul de zgomot

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 februarie 2019
27.COMUNICAT 21/02/2019
 COMUNICAT din 21 februarie 2019
privind prevederile art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă în ceea ce priveşte momentul până la care se dispune suspendarea executării silite

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 februarie 2019
28.COMUNICAT 21/02/2019
 COMUNICAT din 21 februarie 2019
privind dispoziţiile art. 31 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 februarie 2019
29.COMUNICAT 20/02/2019
 COMUNICAT din 20 februarie 2019
privind calcularea termenului de supraveghere stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 Cod penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 februarie 2019
30.COMUNICAT 18/02/2019
 COMUNICAT din 18 februarie 2019
privind semnarea hotărârii judecătoreşti potrivit dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 februarie 2019
31.COMUNICAT 15/02/2019
 COMUNICAT din 15 februarie 2019
privind dispoziţiile art. 48-49 şi art. 55 alin. (1) din Legea nr. 136/1995, respectiv dispoziţiile art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 februarie 2019
32.COMUNICAT 15/02/2019
 COMUNICAT din 15 februarie 2019
privind aplicarea art. 539 alin. (2) C. proc. pen. în situaţia în care instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de achitare nu s-a pronunţat cu privire la caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 februarie 2019
33.COMUNICAT 13/02/2019
 COMUNICAT din 13 februarie 2019
privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, raportat la art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă şi interpretarea art. 211 lit. c) din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, ambele cu aplicarea art. 12 din Decretul nr. 167/1958, respectiv art. 2.526 Cod civil

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 februarie 2019
34.COMUNICAT 13/02/2019
 COMUNICAT din 13 februarie 2019
privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 714 şi art. 95 din C. proc. civ.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 februarie 2019
35.COMUNICAT 13/02/2019
 COMUNICAT din 13 februarie 2019
privind dispoziţiile art. 174 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 februarie 2019
36.COMUNICAT 13/02/2019
 COMUNICAT din 13 februarie 2019
privind dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, raportate la art. 281 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 februarie 2019
37.COMUNICAT 08/02/2019
 COMUNICAT din 8 februarie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 263/2010 şi art. 2 lit. b) din HG nr. 1284/2011, respectiv a art. 30 alin. (1) lit. e), raportat la Anexa nr. 2, şi alin. (2) din Legea nr. 263/2010 şi a art. II din Legea nr. 325/2015, în privinţa încadrării unor locuri de muncă în condiţii speciale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 februarie 2019
38.COMUNICAT 06/02/2019
 COMUNICAT din 6 februarie 2019
privind regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, inclusiv sub aspectul revocării

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 februarie 2019
39.COMUNICAT 06/02/2019
 COMUNICAT din 6 februarie 2019
privind dispoziţiile art. 27 alin. (1) din OG nr. 137/2000

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 februarie 2019
40.COMUNICAT 01/02/2019
 COMUNICAT din 1 februarie 2019
privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ. privind calea de atac împotriva hotărârilor prin care au fost soluţionate cereri de revizuire

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 februarie 2019
41.COMUNICAT 01-02-2019
 COMUNICAT din 1 februarie 2019
privind dispoziţiile art. 421 pct. 2 lit. b) teza a II - a C. proc. pen., respectiv noţiunea de faptă, din sintagma ”(…) instanţa nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare (…)”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 februarie 2019
42.COMUNICAT 01-02-2019
 COMUNICAT din 1 februarie 2019
privind subiectul activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, art. 273 C. pen.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 februarie 2019
43.COMUNICAT 29/01/2019
 COMUNICAT din 29 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 233^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 ianuarie 2019
44.COMUNICAT 29/01/2019
 COMUNICAT din 29 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 34 şi ale art. 35 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 ianuarie 2019
45.COMUNICAT 22/01/2019
 COMUNICAT din 22 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 şi Legea nr. 10/2001

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 ianuarie 2019
46.COMUNICAT 22/01/2019
 COMUNICAT din 22 ianuarie 2019
privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 ianuarie 2019
47.COMUNICAT 21/01/2019
 COMUNICAT din 21 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017 şi art. 44 din Legea nr. 153/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 ianuarie 2019
48.COMUNICAT 21/01/2019
 COMUNICAT din 21 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 598 lit. d) Cod procedură penală, art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) şi (5) Cod penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 ianuarie 2019
49.COMUNICAT 21/01/2019
 COMUNICAT din 21 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 75 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 338 alin. (1) şi alin. (3) Cod penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 ianuarie 2019
50.COMUNICAT 18/01/2019
 COMUNICAT din 18 ianuarie 2019
privind pronunţarea unei hotărâri prin care să se stabilească competenţa soluţionării cererii prin care persoana privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza Legii nr. 169/2017 privind restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară şi cumulat cu pedeapsa în a cărei executare se află

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 ianuarie 2019
51.COMUNICAT 18/01/2019
 COMUNICAT din 18 ianuarie 2019
privind soluţionarea propunerii de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale în cazul în care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii insfracţiunii de nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, prevăzută de art. 342 alin. (6) C. pen.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 ianuarie 2019
52.COMUNICAT 18/01/2019
 COMUNICAT din 18 ianuarie 2019
privind încetarea procesului penal în cazul infracţiunii prevăzute de art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) din Codul penal atunci când acţiunea penală a fost pusă în mişcare prin plângerea prealabilă a persoanei vătămate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 ianuarie 2019
53.COMUNICAT 14/01/2019
 COMUNICAT din 14 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 38 din Codul muncii coroborat cu art. 254 din Codul muncii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 ianuarie 2019
54.COMUNICAT 14/01/2019
 COMUNICAT din 14 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 82 alin. (1) raportat la art. 84 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 ianuarie 2019
55.COMUNICAT 14/01/2019
 COMUNICAT din 14 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. III alin. (2^4) din Legea nr. 169/1997

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 ianuarie 2019
56.COMUNICAT 14/01/2019
 COMUNICAT din 14 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 336 Cod penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 ianuarie 2019
57.COMUNICAT 10/01/2019
 COMUNICAT din 10 ianuarie 2019
privind admisibilitatea contestaţiilor introduse de proprietarii expropriaţi în temeiul Legii nr. 255/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 ianuarie 2019
58.COMUNICAT 08/01/2019
 COMUNICAT din 8 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 688 alin. (2) C. proc. civ. şi a art. 1.155 alin. (2) C. civ.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 ianuarie 2019
59.COMUNICAT 08/01/2019
 COMUNICAT din 8 ianuarie 2019
privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 492 din Codul civil din 1864, art. 579 alin. (1) şi art. 577 alin. (2) din Codul civil, art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 şi art. 37 alin. (1) din Legea nr. 7/1996

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 ianuarie 2019
60.COMUNICAT 07/01/2019
 COMUNICAT din 7 ianuarie 2019
privind întreruperea termenului de prescripţie extinctivă în materia răspunderii penale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 ianuarie 2019
61.COMUNICAT 07/01/2019
 COMUNICAT din 7 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, art. 67 alin. (3) şi art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, art. 3 alin. (1) lit. c^2) din OUG nr. 43/2002

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 ianuarie 2019
62.COMUNICAT 03/01/2019
 COMUNICAT din 3 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 107 alin. (3) din Legea nr. 263/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 ianuarie 2019
63.COMUNICAT 03/01/2019
 COMUNICAT din 3 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 155 alin. (1) Cod penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 ianuarie 2019
64.COMUNICAT 03/01/2019
 COMUNICAT din 3 ianuarie 2019
privind situaţia impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate în procedură, pentru perioada ulterioară deschiderii acesteia, respectiv ordinea lor de prioritate la distribuiri

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN:

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty