Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 0 din data: 17/10/2019

Inapoi
1.COMUNICAT 17/10/2019
 COMUNICAT din 17 octombrie 2019
privind sintagma ”pe bază de abonament” cuprinsă la art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 octombrie 2019
2.COMUNICAT 14/10/2019
 COMUNICAT din 14 octombrie 2019
privind atacarea în justiţie, cu acţiune în anulare, a hotărârilor adoptate de adunarea specială a acţionarilor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 octombrie 2019
3.COMUNICAT 08/10/2019
 COMUNICAT din 8 octombrie 2019
privind faza procesuală de la care se reia procesul penal în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 13 din 3 iulie 2017, pronunţată în recurs în interesul legii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 octombrie 2019
4.COMUNICAT 08/10/2019
 COMUNICAT din 8 octombrie 2019
privind sistemul de pensii private ale notarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 octombrie 2019
5.COMUNICAT 02/10/2019
 COMUNICAT din 2 octombrie 2019
privind posibilitatea/incompatibilitatea judecătorului care a participat la judecarea unei cauze de a participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie)

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 octombrie 2019
6.COMUNICAT 02/10/2019
 COMUNICAT din 2 octombrie 2019
privind caracterul de titlu executoriu al contractului de împrumut atestat de avocat, respectiv atestarea unui act de către avocat în lipsa unui contract de asistenţă juridică

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 octombrie 2019
7.COMUNICAT 01/10/2019
 COMUNICAT din 1 octombrie 2019
referitor la măsurile asigurătorii prevăzute de art. 213 alin. (8) din Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 octombrie 2019
8.COMUNICAT 01/10/2019
 COMUNICAT din 1 octombrie 2019
privind începerea curgerii termenelor stabilite prin art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 octombrie 2019
9.COMUNICAT 30/09/2019
 COMUNICAT din 30 septembrie 2019
privind înţelesul sintagmei ”săvârşirea faptei” în cazul infracţiunii de abandon de familie, relevantă pentru calcularea termenului de introducere a plângerii prealabile

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 30 septembrie 2019
10.COMUNICAT 26/09/2019
 COMUNICAT din 26 septembrie 2019
privind taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 26 septembrie 2019
11.COMUNICAT 26/09/2019
 COMUNICAT din 26 septembrie 2019
privind încadrarea ca motiv de recurs a criticilor ce vizează exclusiv cuantumul şi modul de acordare a cheltuielilor de judecată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 26 septembrie 2019
12.COMUNICAT 24/09/2019
 COMUNICAT din 24 septembrie 2019
privind hotărârile consiliului local privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 septembrie 2019
13.COMUNICAT 24/09/2019
 COMUNICAT din 24 septembrie 2019
privind soluţia legislativă care exclude bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 septembrie 2019
14.COMUNICAT 20/09/2019
 COMUNICAT din 20 septembrie 2019
privind compensarea în cazul cazării în condiţii necorespunzătoare a persoanelor private de libertate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 septembrie 2019
15.COMUNICAT 20/09/2019
 COMUNICAT din 20 septembrie 2019
privind includerea indemnizaţiei de hrană acordate salariaţilor bugetari din domeniul sănătăţii, începând din 01.01.2018, în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 septembrie 2019
16.COMUNICAT 17/09/2019
 COMUNICAT din 17 septembrie 2019
privind persoanele care au obţinut hotărâri judecătoreşti pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, respectiv posibilitatea instanţei de judecată de a obliga comisia locală şi comisia judeţeană la atribuirea unui teren în compensare pe izlaz

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 septembrie 2019
17.COMUNICAT 06/09/2019
 COMUNICAT din 6 septembrie 2019
privind executarea silită prin poprire a sumelor destinate plăţii drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unităţile de trezorerie şi societăţi bancare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 septembrie 2019
18.COMUNICAT 03/09/2019
 COMUNICAT din 3 septembrie 2019
privind dreptul la măsuri reparatorii recunoscut prin hotărâre judecătorească definitivă, în favoarea unor cesionari

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 septembrie 2019
19.COMUNICAT 23/08/2019
 COMUNICAT din 23 august 2019
privind analiza impreviziunii în contextul Legii nr. 77/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 august 2019
20.COMUNICAT 19/08/2019
 COMUNICAT din 19 august 2019
privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 57 din Codul muncii, cu referire specială la condiţiile în care se poate constata nulitatea absolută a unui act adiţional la contractul individual de muncă, precum şi a efectelor nulităţii, atunci când încheierea actului adiţional reprezintă o măsură de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 august 2019
21.COMUNICAT 12/08/2019
 COMUNICAT din 12 august 2019
privind sintagma „dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi” cuprinsă în art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 august 2019
22.COMUNICAT 09/08/2019
 COMUNICAT din 9 august 2019
privind întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, ulterior publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 august 2019
23.COMUNICAT 05/08/2019
 COMUNICAT din 5 august 2019
privind respectarea dreptului la un proces echitabil al inculpatului în situaţia în care instanţa se pronunţă asupra nulităţii absolute, cu consecinţa excluderii unor mijloace de probă, doar prin hotărârea prin care soluţionează şi fondul cauzei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 august 2019
24.COMUNICAT 01/08/2019
 COMUNICAT din 1 august 2019
privind posibilitatea instanţei de judecată de a lua act de acordul de mediere, prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 august 2019
25.COMUNICAT 31/07/2019
 COMUNICAT din 31 iulie 2019
privind reţinerea în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real, a infracţiunilor de contrabandă calificată şi constituirea unui grup infracţional organizat, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată, ce constituie infracţiunea scop a grupului infracţional

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 31 iulie 2019
26.COMUNICAT 25/07/2019
 COMUNICAT din 25 iulie 2019
privind reţinerea în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real, a infracţiunilor de contrabandă calificată şi constituirea unui grup infracţional organizat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 iulie 2019
27.COMUNICAT 24/07/2019
 COMUNICAT din 24 iulie 2019
privind susceptibilitatea atacării cu o cale de atac a hotărârii primei instanţe prin care s-a respins cererea de fixare a sumei definitive, ce i se datorează creditorului, în temeiul art. 906 alin. (4) C. proc. civ.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 iulie 2019
28.COMUNICAT 24/07/2019
 COMUNICAT din 24 iulie 2019
privind calitatea procesuală pasivă a Ministerului Justiţiei în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică pentru care este ordonator principal de credite, având ca obiect plata unor drepturi de natură salarială

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 iulie 2019
29.COMUNICAT 24/07/2019
 COMUNICAT din 24 iulie 2019
privind admisibilitatea procedurii ordonanţei preşedinţiale în materia suspendării executării unei garanţii de bună execuţie, anexă la un contract de achiziţie publică

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 iulie 2019
30.COMUNICAT 22/07/2019
 COMUNICAT din 22 iulie 2019
privind nulitatea absolută a unor hotărâri ale comisiei judeţene pentru reconstituirea drepturlui de proprietate, hotărâri urmate de finalizarea procedurii prevăzute de Legea nr. 18/1991 prin emiterea de titluri de proprietate şi punerea în posesie a persoanelor ce au formulat cereri de reconstituire

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 iulie 2019
31.COMUNICAT 15/07/2019
 COMUNICAT din 15 iulie 2019
privind factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 iulie 2019
32.COMUNICAT 11/07/2019
 COMUNICAT din 11 iulie 2019
privind încheierea definitivă pronunţată de judecătorul de cameră preliminară prin care s-a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 iulie 2019
33.COMUNICAT 10/07/2019
 COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 165 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 în legătură cu verificarea condiţiei ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 iulie 2019
34.COMUNICAT 10/07/2019
 COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind aplicarea OUG nr. 57/2015 pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenţie naţională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv a Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 iulie 2019
35.COMUNICAT 10/07/2019
 COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 iulie 2019
36.COMUNICAT 09/07/2019
 COMUNICAT din 9 iulie 2019
privind situaţia unei companii naţionale la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 iulie 2019
37.COMUNICAT 08/07/2019
 COMUNICAT din 8 iulie 2019
privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 123/2012

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 iulie 2019
38.COMUNICAT 03/07/2019
 COMUNICAT din 3 iulie 2019
privind completurile de judecată specializate pentru judecarea în primă instanţă a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, conform celor prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 iulie 2019
39.COMUNICAT 02-07-2019
 COMUNICAT din 2 iulie 2019
privind dispoziţiile art. 7 din O.U.G. 194/2002; art. 18 alin. (1) din O.U.G. 105/2001

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iulie 2019
40.COMUNICAT 02/07/2019
 COMUNICAT din 2 iulie 2019
privind infracţiunea prev. de art. 336 alin. (1) C. pen., raportat la decizia Curţii Constituţionale nr. 732/2014

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iulie 2019
41.COMUNICAT 28-06-2019
 COMUNICAT din 28 iunie 2019
privind art. 28 alin. (1) şi (2) coroborat cu prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991; art. 56^1 din Legea nr. 350/2001 raportat la prevederile art. 28 alin. (1)-(2) şi ale art. 32 din Legea nr. 50/1991

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 iunie 2019
42.COMUNICAT 28-06-2019
 COMUNICAT din 28 iunie 2019
privind interpretarea art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă anterior modificării aduse prin Legea nr. 310/2018

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 iunie 2019
43.COMUNICAT 28-06-2019
 COMUNICAT din 28 iunie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 61 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 101/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 iunie 2019
44.COMUNICAT 27-06-2019
 COMUNICAT din 27 iunie 2019
privind art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, astfel cum a fost interpretat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 23/2016, precum şi de art. 3 ind.1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 27 iunie 2019
45.COMUNICAT 14/06/2019
 COMUNICAT din 14 iunie 2019
privind executarea silită individuală în cadrul procedurii colective a insolvenţei şi cauzele asupra cărora s-a deschis procedura în condiţiile Legii nr. 85/2006

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 iunie 2019
46.COMUNICAT 14/06/2019
 COMUNICAT din 14 iunie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) şi art. 154-158 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă raportat la dispoziţiile art. 249 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 iunie 2019
47.COMUNICAT 06/06/2019
 COMUNICAT din 6 iunie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014, respectiv dacă cerinţa referitoare la cuantumul creanţelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului trebuie să fie îndeplinită şi în cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de lichidatorul desemnat în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 iunie 2019
48.COMUNICAT 05/06/2019
 COMUNICAT din 5 iunie 2019
privind interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o) din Codul penal, în cazul dispunerii unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 iunie 2019
49.COMUNICAT 04/06/2019
 COMUNICAT din 4 iunie 2019
referitor la sintagma ”cu posibilitatea de prelungire cu până la un an” din cuprinsul art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 iunie 2019
50.COMUNICAT 03/06/2019
 COMUNICAT din 3 iunie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor Notei finale nr. 1 care prevede că „Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate din direcţiile de sănătate publică”, din cadrul Anexei II, Cap. I, pct. 2 din Legea nr. 153/2017 în sensul că se aplică sau nu şi funcţionarilor publici din direcţiile de sănătate publică, dacă aceştia pot fi încadraţi în categoria „personal de specialitate”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 iunie 2019
51.COMUNICAT 30/05/2019
 COMUNICAT din 30 mai 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 22, Secţiunea 6, Cap. VIII, Anexa V din Legea cadru nr. 153/2017, respectiv dacă sintagma "specialist din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al celorlalte parchete" are în vedere categoria specialiştilor din parchete sau are în vedere şi categoria specialiştilor antifraudă detaşaţi în cadrul aceloraşi parchete în funcţia de specialist, în baza art. 3 alin. (3) din OUG nr. 74/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 30 mai 2019
52.COMUNICAT 28/05/2019
 COMUNICAT din 28 mai 2019
privind dispoziţiile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, forma în vigoare anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 mai 2019
53.COMUNICAT 23/05/2019
 COMUNICAT din 23 mai 2019
privind chestiunea dacă Serviciul de Probaţiune face parte din categoria subiecţilor procesuali la care hotărârea atacată se referă, în sensul art. 425^1 alin. (2) rap. la art. 34 C. proc. pen.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 mai 2019
54.COMUNICAT 23/05/2019
 COMUNICAT din 23 mai 2019
privind interpretarea şi aplicarea art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 mai 2019
55.COMUNICAT 21/05/2019
 COMUNICAT din 21 mai 2019
privind dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 mai 2019
56.COMUNICAT 21/05/2019
 COMUNICAT din 21 mai 2019
privind dispoziţiile art. 14 alin. (4) din Anexa VII la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 mai 2019
57.COMUNICAT 21/05/2019
 COMUNICAT din 21 mai 2019
privind dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi sintagma „cu excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special” din art. 61 din OUG nr. 158/2005

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 mai 2019
58.COMUNICAT 20/05/2019
 COMUNICAT din 20 mai 2019
privind infracţiunea prevăzută de art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, comisă în modalitatea alternativă a folosirii sau prezentării cu rea-credinţă de documente false

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2019
59.COMUNICAT 20/05/2019
 COMUNICAT din 20 mai 2019
privind aplicarea termenului de 60 zile prevăzut de art. II din Legea nr. 368/2013 în privinţa unui dosar de despăgubire netransmis Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, considerat dosar soluţionat, în sensul Legii nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2019
60.COMUNICAT 20/05/2019
 COMUNICAT din 20 mai 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 233/2018, privind scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2019
61.COMUNICAT 20/05/2019
 COMUNICAT din 20 mai 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 83^2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, introdus prin Legea nr. 118/2014, din perspectiva aplicării în timp

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2019
62.COMUNICAT 16/05/2019
 COMUNICAT din 16 mai 2019
privind dispoziţiile art. 491 alin. (1) şi art. 472 alin. (1) C. proc. civ. referitoare la obiectul recursului incident

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 mai 2019
63.COMUNICAT 14/05/2019
 COMUNICAT din 14 mai 2019
privind competenţa funcţională de soluţionare a căii de atac împotriva încheierii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 mai 2019
64.COMUNICAT 06/05/2019
 COMUNICAT din 6 mai 2019
privind noţiunea de ”vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România”, în lumina art. 334 alin. (4) C. pen.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 mai 2019
65.COMUNICAT 23/04/2019
 COMUNICAT din 23 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 5 şi art. 12 din Anexa I Capitolul I lit. B din Legea nr. 153/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 aprilie 2019
66.COMUNICAT 19/04/2019
 COMUNICAT din 19 aprilie 2019
privind aplicarea caracterului imperativ sau de recomandare al prevederilor H.G. nr. 363/2010, care reglementează standardele de cost

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 aprilie 2019
67.COMUNICAT 19/04/2019
 COMUNICAT din 19 aprilie 2019
privind executarea sau suspendarea pedepsei amenzii aplicată alături de pedeapsa închisorii ce a fost suspendată sub supraveghere – art. 62 şi art. 91 C. pen.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 aprilie 2019
68.COMUNICAT 19/04/2019
 COMUNICAT din 19 aprilie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty