Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 0 din data: 22/07/2019

Inapoi
1.COMUNICAT 22/07/2019
 COMUNICAT din 22 iulie 2019
privind nulitatea absolută a unor hotărâri ale comisiei judeţene pentru reconstituirea drepturlui de proprietate, hotărâri urmate de finalizarea procedurii prevăzute de Legea nr. 18/1991 prin emiterea de titluri de proprietate şi punerea în posesie a persoanelor ce au formulat cereri de reconstituire

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 iulie 2019
2.COMUNICAT 15/07/2019
 COMUNICAT din 15 iulie 2019
privind factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 iulie 2019
3.COMUNICAT 11/07/2019
 COMUNICAT din 11 iulie 2019
privind încheierea definitivă pronunţată de judecătorul de cameră preliminară prin care s-a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 iulie 2019
4.COMUNICAT 10/07/2019
 COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 165 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 în legătură cu verificarea condiţiei ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 iulie 2019
5.COMUNICAT 10/07/2019
 COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind aplicarea OUG nr. 57/2015 pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenţie naţională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv a Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 iulie 2019
6.COMUNICAT 10/07/2019
 COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 iulie 2019
7.COMUNICAT 09/07/2019
 COMUNICAT din 9 iulie 2019
privind situaţia unei companii naţionale la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 iulie 2019
8.COMUNICAT 08/07/2019
 COMUNICAT din 8 iulie 2019
privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 123/2012

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 iulie 2019
9.COMUNICAT 03/07/2019
 COMUNICAT din 3 iulie 2019
privind completurile de judecată specializate pentru judecarea în primă instanţă a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, conform celor prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 iulie 2019
10.COMUNICAT 02-07-2019
 COMUNICAT din 2 iulie 2019
privind dispoziţiile art. 7 din O.U.G. 194/2002; art. 18 alin. (1) din O.U.G. 105/2001

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iulie 2019
11.COMUNICAT 02/07/2019
 COMUNICAT din 2 iulie 2019
privind infracţiunea prev. de art. 336 alin. (1) C. pen., raportat la decizia Curţii Constituţionale nr. 732/2014

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iulie 2019
12.COMUNICAT 28-06-2019
 COMUNICAT din 28 iunie 2019
privind art. 28 alin. (1) şi (2) coroborat cu prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991; art. 56^1 din Legea nr. 350/2001 raportat la prevederile art. 28 alin. (1)-(2) şi ale art. 32 din Legea nr. 50/1991

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 iunie 2019
13.COMUNICAT 28-06-2019
 COMUNICAT din 28 iunie 2019
privind interpretarea art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă anterior modificării aduse prin Legea nr. 310/2018

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 iunie 2019
14.COMUNICAT 28-06-2019
 COMUNICAT din 28 iunie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 61 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 101/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 iunie 2019
15.COMUNICAT 27-06-2019
 COMUNICAT din 27 iunie 2019
privind art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, astfel cum a fost interpretat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 23/2016, precum şi de art. 3 ind.1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 27 iunie 2019
16.COMUNICAT 14/06/2019
 COMUNICAT din 14 iunie 2019
privind executarea silită individuală în cadrul procedurii colective a insolvenţei şi cauzele asupra cărora s-a deschis procedura în condiţiile Legii nr. 85/2006

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 iunie 2019
17.COMUNICAT 14/06/2019
 COMUNICAT din 14 iunie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) şi art. 154-158 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă raportat la dispoziţiile art. 249 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 iunie 2019
18.COMUNICAT 06/06/2019
 COMUNICAT din 6 iunie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014, respectiv dacă cerinţa referitoare la cuantumul creanţelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului trebuie să fie îndeplinită şi în cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de lichidatorul desemnat în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 iunie 2019
19.COMUNICAT 05/06/2019
 COMUNICAT din 5 iunie 2019
privind interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o) din Codul penal, în cazul dispunerii unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 iunie 2019
20.COMUNICAT 04/06/2019
 COMUNICAT din 4 iunie 2019
referitor la sintagma ”cu posibilitatea de prelungire cu până la un an” din cuprinsul art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 iunie 2019
21.COMUNICAT 03/06/2019
 COMUNICAT din 3 iunie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor Notei finale nr. 1 care prevede că „Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate din direcţiile de sănătate publică”, din cadrul Anexei II, Cap. I, pct. 2 din Legea nr. 153/2017 în sensul că se aplică sau nu şi funcţionarilor publici din direcţiile de sănătate publică, dacă aceştia pot fi încadraţi în categoria „personal de specialitate”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 iunie 2019
22.COMUNICAT 30/05/2019
 COMUNICAT din 30 mai 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 22, Secţiunea 6, Cap. VIII, Anexa V din Legea cadru nr. 153/2017, respectiv dacă sintagma "specialist din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al celorlalte parchete" are în vedere categoria specialiştilor din parchete sau are în vedere şi categoria specialiştilor antifraudă detaşaţi în cadrul aceloraşi parchete în funcţia de specialist, în baza art. 3 alin. (3) din OUG nr. 74/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 30 mai 2019
23.COMUNICAT 28/05/2019
 COMUNICAT din 28 mai 2019
privind dispoziţiile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, forma în vigoare anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 mai 2019
24.COMUNICAT 23/05/2019
 COMUNICAT din 23 mai 2019
privind chestiunea dacă Serviciul de Probaţiune face parte din categoria subiecţilor procesuali la care hotărârea atacată se referă, în sensul art. 425^1 alin. (2) rap. la art. 34 C. proc. pen.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 mai 2019
25.COMUNICAT 23/05/2019
 COMUNICAT din 23 mai 2019
privind interpretarea şi aplicarea art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 mai 2019
26.COMUNICAT 21/05/2019
 COMUNICAT din 21 mai 2019
privind dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 mai 2019
27.COMUNICAT 21/05/2019
 COMUNICAT din 21 mai 2019
privind dispoziţiile art. 14 alin. (4) din Anexa VII la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 mai 2019
28.COMUNICAT 21/05/2019
 COMUNICAT din 21 mai 2019
privind dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi sintagma „cu excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special” din art. 61 din OUG nr. 158/2005

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 mai 2019
29.COMUNICAT 20/05/2019
 COMUNICAT din 20 mai 2019
privind infracţiunea prevăzută de art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, comisă în modalitatea alternativă a folosirii sau prezentării cu rea-credinţă de documente false

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2019
30.COMUNICAT 20/05/2019
 COMUNICAT din 20 mai 2019
privind aplicarea termenului de 60 zile prevăzut de art. II din Legea nr. 368/2013 în privinţa unui dosar de despăgubire netransmis Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, considerat dosar soluţionat, în sensul Legii nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2019
31.COMUNICAT 20/05/2019
 COMUNICAT din 20 mai 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 233/2018, privind scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2019
32.COMUNICAT 20/05/2019
 COMUNICAT din 20 mai 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 83^2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, introdus prin Legea nr. 118/2014, din perspectiva aplicării în timp

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2019
33.COMUNICAT 16/05/2019
 COMUNICAT din 16 mai 2019
privind dispoziţiile art. 491 alin. (1) şi art. 472 alin. (1) C. proc. civ. referitoare la obiectul recursului incident

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 mai 2019
34.COMUNICAT 14/05/2019
 COMUNICAT din 14 mai 2019
privind competenţa funcţională de soluţionare a căii de atac împotriva încheierii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 mai 2019
35.COMUNICAT 06/05/2019
 COMUNICAT din 6 mai 2019
privind noţiunea de ”vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România”, în lumina art. 334 alin. (4) C. pen.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 mai 2019
36.COMUNICAT 23/04/2019
 COMUNICAT din 23 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 5 şi art. 12 din Anexa I Capitolul I lit. B din Legea nr. 153/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 aprilie 2019
37.COMUNICAT 19/04/2019
 COMUNICAT din 19 aprilie 2019
privind aplicarea caracterului imperativ sau de recomandare al prevederilor H.G. nr. 363/2010, care reglementează standardele de cost

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 aprilie 2019
38.COMUNICAT 19/04/2019
 COMUNICAT din 19 aprilie 2019
privind executarea sau suspendarea pedepsei amenzii aplicată alături de pedeapsa închisorii ce a fost suspendată sub supraveghere – art. 62 şi art. 91 C. pen.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 aprilie 2019
39.COMUNICAT 19/04/2019
 COMUNICAT din 19 aprilie 2019
privind invocarea de către instanţa învestită prin hotărâre de declinare a competenţei a necompetenţei materiale/funcţionale, fără a-şi verifica competenţa materială/funcţională în temeiul dispoziţiilor de drept aplicabile, doar cu motivarea că instanţa care a declinat competenţa în favoarea sa nu a invocat excepţia necompetenţei materiale în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 131 C. proc. civ.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 aprilie 2019
40.COMUNICAT 17/04/2019
 COMUNICAT din 17 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 38 – 39 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 aprilie 2019
41.COMUNICAT 16/04/2019
 COMUNICAT din 16 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 126 alin. (4) - (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 aprilie 2019
42.COMUNICAT 16/04/2019
 COMUNICAT din 16 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 377 alin. (4) teza întâi şi art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 aprilie 2019
43.COMUNICAT 16/04/2019
 COMUNICAT din 16 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală, care exclude posibilitatea de a face contestaţie împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 aprilie 2019
44.COMUNICAT 12/04/2019
 COMUNICAT din 12 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 43 alin. (2) C. pen.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 aprilie 2019
45.COMUNICAT 09/04/2019
 COMUNICAT din 9 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 19 alin. (13) şi alin. (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 aprilie 2019
46.COMUNICAT 09/04/2019
 COMUNICAT din 9 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 33, 34 şi 35 din Legea nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 aprilie 2019
47.COMUNICAT 09/04/2019
 COMUNICAT din 9 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 aprilie 2019
48.COMUNICAT 05/04/2019
 COMUNICAT din 5 aprilie 2019
privind următoarele chestiuni de drept: termenul de introducere a cererii de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate stabilit de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, respectiv aplicarea acestui termen pentru Legea nr. 341/2004

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 aprilie 2019
49.COMUNICAT 04/04/2019
 COMUNICAT din 4 aprilie 2019
privind aplicarea prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 aprilie 2019
50.COMUNICAT 01/04/2019
 COMUNICAT din 1 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. a) raportat la art. 31 coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, referitoare la termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 aprilie 2019
51.COMUNICAT 29-03-2019
 COMUNICAT din 29 martie 2019
privind nota 1 pct. 2 capitolul I din Anexa II la Legea cadru nr. 153/2017, art. 5 alin. (4) din Ordinul nr. 1078/2010 al Ministrului Sănătăţii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 martie 2019
52.COMUNICAT 27-03-2019
 COMUNICAT din 27 martie 2019
privind art. 57 al. (1) din Legea nr. 263/2010 raportat la art. 30 al. (1) lit. b) din aceeaşi lege şi art. 4 din HG nr. 583/2001

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 27 martie 2019
53.COMUNICAT 26-03-2019
 COMUNICAT din 26 martie 2019
privind existenţa şi întinderea dreptului titularilor de librete C.E.C. de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme de a obţine din partea C.E.C. Bank şi a statului român despăgubiri pentru sumele depuse pe aceste mijloace de economisire, despăgubiri constând în restituirea sumelor depuse şi a dobânzii aferente, actualizate în raport de indicele inflaţiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 26 martie 2019
54.COMUNICAT 25-03-2019
 COMUNICAT din 25 martie 2019
privind termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită aplicabil creanţelor stabilite în favoarea autorităţilor publice cu titlu de despăgubiri civile datorate de cadrele militare în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 martie 2019
55.COMUNICAT 22-03-2019
 COMUNICAT din 22 martie 2019
privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispoziţiile art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 martie 2019
56.COMUNICAT 21-03-2019
 COMUNICAT din 21 martie 2019
privind art. 308 Cod procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, coroborat cu art. 549 ind. 1 din Codul de procedură penală adoptat prin Legea nr. 135/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 martie 2019
57.COMUNICAT 15-03-2019
 COMUNICAT din 15 martie 2019
privind art. 11 alin. (1) din Legea 284/2010 - acodarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă/serviciu şi plata drepturilor salariale aferente, cu luarea în considerare şi a perioadei de studii în unitatea de învăţământ militar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 martie 2019
58.COMUNICAT 21-03-2019
 COMUNICAT din 14 martie 2019
privind interpretarea art. 21 din Legea nr. 165/2013, alin. (5) al acestui articol, art. 35 alin. (3) din Legea nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 martie 2019
59.COMUNICAT 11/03/2019
 COMUNICAT din 11 martie 2019
privind admisibilitatea cererilor de încuviinţare a executării silite pornite de instituţiile de credit împotriva Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM prin invocarea ca titlu executoriu a contractelor de garantare, raportat la dispoziţiile art. 11 alin. (4) din OUG nr. 92/2013 şi art. 11 alin. (5) din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 8/2014

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 martie 2019
60.COMUNICAT 11/03/2019
 COMUNICAT din 11 martie 2019
privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală în cazul suspecţilor sau inculpaţilor minori care au împlinit vârsta de 16 ani

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 martie 2019
61.COMUNICAT 08/03/2019
 COMUNICAT din 8 martie 2019
privind aplicarea şi interpretarea art. 3^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma în vigoare la data de 1.02.2017, prin raportare la prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 99/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 martie 2019
62.COMUNICAT 07/03/2019
 COMUNICAT din 7 martie 2019
privind aplicarea prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 130/2015

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 martie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty