Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 0 din data: 23/12/2019

Inapoi
1.COMUNICAT 23/12/2019
 COMUNICAT din 23 decembrie 2019
privind ordinea de sancţionare a pluralităţii intermediare şi a concursului de infracţiuni

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 decembrie 2019
2.COMUNICAT 23/12/2019
 COMUNICAT din 23 decembrie 2019
privind indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor de care beneficiază personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 decembrie 2019
3.COMUNICAT 23/12/2019
 COMUNICAT din 23 decembrie 2019
privind stagiul de cotizare necesar pentru transformarea unei pensii anticipate în pensie pentru limită de vârstă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 decembrie 2019
4.COMUNICAT 20/12/2019
 COMUNICAT din 20 decembrie 2019
privind aplicarea măsurii reparatorie a compensării cu bunuri oferite în echivalent în privinţa terenurilor agricole care nu pot fi restituite pe vechiul amplasament, ci doar pe un alt amplasament

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 decembrie 2019
5.COMUNICAT 16/12/2019
 COMUNICAT din 16 decembrie 2019
privind categoriile de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 decembrie 2019
6.COMUNICAT 13/12/2019
 COMUNICAT din 13 decembrie 2019
privind reluarea cercetării cauzei în situaţia invocării unui caz de nulitate absolută ce atrage competenţa unei instanţe superioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 decembrie 2019
7.COMUNICAT 13/12/2019
 COMUNICAT din 13 decembrie 2019
Contencios subiectiv sau contencios obiectiv. Organism social interesat-asociaţie, invocarea interesului legitim public trebuie sau nu să fie subsidiară invocării unui interes legitim privat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 decembrie 2019
8.COMUNICAT 06/12/2019
 COMUNICAT din 6 decembrie 2019
privind dreptul adunării generale ordinare a acţionarilor unei societăţi pe acţiuni de a aproba situaţiile financiare anuale şi de a distribui profitul societăţii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 decembrie 2019
9.COMUNICAT 05/12/2019
 COMUNICAT din 5 decembrie 2019
privind problema dacă asociaţiile sportive pot beneficia de sume de la bugetele locale doar în baza unor contracte de finanţare sau este posibilă şi legală acordarea de sume din bugetele locale şi prin intermediul cotizaţiilor, fără încheierea unor contracte de finanţare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 decembrie 2019
10.COMUNICAT 05/12/2019
 COMUNICAT din 5 decembrie 2019
privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi daune sănătăţii propriei persoane” din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 decembrie 2019
11.COMUNICAT 04/12/2019
 COMUNICAT din 4 decembrie 2019
privind condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a se dispune revocarea unui ordin de protecţie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 decembrie 2019
12.COMUNICAT 29/11/2019
 COMUNICAT din 29 noiembrie 2019
privind sesiile, ca instituţii juridice specifice dreptului civil din Transilvania, raportate la calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 noiembrie 2019
13.COMUNICAT 29/11/2019
 COMUNICAT din 29 noiembrie 2019
privind dreptul de regres al societăţii de asigurare în situaţia plăţii indemnizaţiei către propriul asigurat CASCO

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 noiembrie 2019
14.COMUNICAT 29/11/2019
 COMUNICAT din 29 noiembrie 2019
privind întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanţare nerambursabilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 noiembrie 2019
15.COMUNICAT 27/11/2019
 COMUNICAT din 27 noiembrie 2019
privind calculul prejudiciului în privinţa infracţiunii de tăiere ilegală de arbori având ca obiect pomi de Crăciun

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 27 noiembrie 2019
16.COMUNICAT 27/11/2019
 COMUNICAT din 27 noiembrie 2019
privind veniturile la fondul de mediu constând în contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 27 noiembrie 2019
17.COMUNICAT 21/11/2019
 COMUNICAT din 21 noiembrie 2019
privind tratamentul sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni atunci când primul sau/şi al doilea termen al pluralităţii intermediare este format dintr-un concurs de infracţiuni

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 noiembrie 2019
18.COMUNICAT 21/11/2019
 COMUNICAT din 21 noiembrie 2019
privind considerarea cauzei speciale de reducere a pedepsei pentru martorul denunţător ca fiind un caz de micşorare a pedepsei, în procedura contestaţiei la executare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 noiembrie 2019
19.COMUNICAT 20/11/2019
 COMUNICAT din 20 noiembrie 2019
privind situaţia Cabinetului Individual de Psihologie de a fi considerat asociaţie, fundaţie sau societate comercială

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 noiembrie 2019
20.COMUNICAT 20/11/2019
 COMUNICAT din 20 noiembrie 2019
privind încadrarea juridică a infracţiunii de furt calificat săvârşită prin scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 noiembrie 2019
21.COMUNICAT 20/11/2019
 COMUNICAT din 20 noiembrie 2019
privind analiza comparativă a nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată cu cel al cuantumului salariului de funcţie al poliţiştilor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 noiembrie 2019
22.COMUNICAT 15/11/2019
 COMUNICAT din 15 noiembrie 2019
privind compatibilitatea daunelor moratorii în cazul obligaţiilor băneşti cu despăgubirea stabilită în procedura prevăzută de legea specială, prin hotărâre judecătorească definitivă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 noiembrie 2019
23.COMUNICAT 13/11/2019
 COMUNICAT din 13 noiembrie 2019
privind asimilarea deciziei zilnice pe unitate prin care se dispune îndeplinirea atribuţiilor specifice unei funcţii de conducere cu împuternicirea în funcţia de conducere prevăzută de lege

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 noiembrie 2019
24.COMUNICAT 11/11/2019
 COMUNICAT din 11 noiembrie 2019
privind existenţa obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru drepturile acordate persoanelor care deţin titlul de Luptători cu Rol Determinant

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 noiembrie 2019
25.COMUNICAT 11/11/2019
 COMUNICAT din 11 noiembrie 2019
privind invocarea compensaţiei legale a datoriilor reciproce dintre un creditor înscris la masa credală şi ale debitorului aflat în insolvenţă, de către un alt creditor înscris la masa credală, care nu este parte la raportul juridic, respectiv compatibilitatea renunţării la compensare în procedura insolvenţei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 noiembrie 2019
26.COMUNICAT 05/11/2019
 COMUNICAT din 5 noiembrie 2019
privind includerea sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică în categoria sporurilor al căror cuantum se menţine în plată, pentru perioada 1 martie 2017 - 31 decembrie 2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 noiembrie 2019
27.COMUNICAT 31/10/2019
 COMUNICAT din 31 octombrie 2019
în legătură cu sintagma ”înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 este constituţională, în ceea ce priveşte beneficiarii pensiilor de invaliditate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 31 octombrie 2019
28.COMUNICAT 30/10/2019
 COMUNICAT din 30 octombrie 2019
privind opozabilitatea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în folosul sau împotriva unuia dintre coproprietari

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 30 octombrie 2019
29.COMUNICAT 29/10/2019
 COMUNICAT din 29 octombrie 2019
privind sintagma ”al exemplarelor cu potenţial agresiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din OUG nr. 55/2002

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 octombrie 2019
30.COMUNICAT 25/10/2019
 COMUNICAT din 25 octombrie 2019
privind măsurile preventive privative de libertate şi caracterul nelegal al arestării unei persoane ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 octombrie 2019
31.COMUNICAT 25/10/2019
 COMUNICAT din 25 octombrie 2019
privind obligaţiile utilizatorului în cazul transportului bunurilor precum deşeuri lemnoase, rumeguş, tocătură lemnoasă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 octombrie 2019
32.COMUNICAT 23/10/2019
 COMUNICAT din 23 octombrie 2019
privind clarificarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 165/2013, sub aspectul corelării obligaţiei de stabilire a numărului cererilor înregistrate şi nesoluţionate, de afişare a acestor date şi de publicare a lor pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (alin. 3) de termenele înăuntrul cărora entităţile învestite de lege aveau obligaţia soluţionării cererilor (alin. 1)

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 octombrie 2019
33.COMUNICAT 23/10/2019
 COMUNICAT din 23 octombrie 2019
privind situaţia ca martorul denunţător beneficiar al unei cauze de nepedepsire, să poată fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă sau al celei de favorizarea făptuitorului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 octombrie 2019
34.COMUNICAT 22/10/2019
 COMUNICAT din 22 octombrie 2019
privind sintagma ”atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru” din cuprinsul dispoziţiilor art. 27 pct. 11 din Norma ASF nr. 23/2014

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 octombrie 2019
35.COMUNICAT 18/10/2019
 COMUNICAT din 18 octombrie 2019
privind cumularea reducerii vârstei standard de pensionare prevăzută de art. 58 cu reducerea prevăzută de art. 55 din Legea nr. 263/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 octombrie 2019
36.COMUNICAT 17/10/2019
 COMUNICAT din 17 octombrie 2019
privind sintagma ”pe bază de abonament” cuprinsă la art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 octombrie 2019
37.COMUNICAT 14/10/2019
 COMUNICAT din 14 octombrie 2019
privind atacarea în justiţie, cu acţiune în anulare, a hotărârilor adoptate de adunarea specială a acţionarilor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 octombrie 2019
38.COMUNICAT 08/10/2019
 COMUNICAT din 8 octombrie 2019
privind sistemul de pensii private ale notarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 octombrie 2019
39.COMUNICAT 08/10/2019
 COMUNICAT din 8 octombrie 2019
privind faza procesuală de la care se reia procesul penal în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 13 din 3 iulie 2017, pronunţată în recurs în interesul legii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 octombrie 2019
40.COMUNICAT 02/10/2019
 COMUNICAT din 2 octombrie 2019
privind caracterul de titlu executoriu al contractului de împrumut atestat de avocat, respectiv atestarea unui act de către avocat în lipsa unui contract de asistenţă juridică

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 octombrie 2019
41.COMUNICAT 02/10/2019
 COMUNICAT din 2 octombrie 2019
privind posibilitatea/incompatibilitatea judecătorului care a participat la judecarea unei cauze de a participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie)

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 octombrie 2019
42.COMUNICAT 01/10/2019
 COMUNICAT din 1 octombrie 2019
referitor la măsurile asigurătorii prevăzute de art. 213 alin. (8) din Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 octombrie 2019
43.COMUNICAT 01/10/2019
 COMUNICAT din 1 octombrie 2019
privind începerea curgerii termenelor stabilite prin art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 octombrie 2019
44.COMUNICAT 30/09/2019
 COMUNICAT din 30 septembrie 2019
privind înţelesul sintagmei ”săvârşirea faptei” în cazul infracţiunii de abandon de familie, relevantă pentru calcularea termenului de introducere a plângerii prealabile

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 30 septembrie 2019
45.COMUNICAT 26/09/2019
 COMUNICAT din 26 septembrie 2019
privind taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 26 septembrie 2019
46.COMUNICAT 26/09/2019
 COMUNICAT din 26 septembrie 2019
privind încadrarea ca motiv de recurs a criticilor ce vizează exclusiv cuantumul şi modul de acordare a cheltuielilor de judecată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 26 septembrie 2019
47.COMUNICAT 24/09/2019
 COMUNICAT din 24 septembrie 2019
privind soluţia legislativă care exclude bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 septembrie 2019
48.COMUNICAT 24/09/2019
 COMUNICAT din 24 septembrie 2019
privind hotărârile consiliului local privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 septembrie 2019
49.COMUNICAT 20/09/2019
 COMUNICAT din 20 septembrie 2019
privind includerea indemnizaţiei de hrană acordate salariaţilor bugetari din domeniul sănătăţii, începând din 01.01.2018, în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 septembrie 2019
50.COMUNICAT 20/09/2019
 COMUNICAT din 20 septembrie 2019
privind compensarea în cazul cazării în condiţii necorespunzătoare a persoanelor private de libertate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 septembrie 2019
51.COMUNICAT 17/09/2019
 COMUNICAT din 17 septembrie 2019
privind persoanele care au obţinut hotărâri judecătoreşti pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, respectiv posibilitatea instanţei de judecată de a obliga comisia locală şi comisia judeţeană la atribuirea unui teren în compensare pe izlaz

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 septembrie 2019
52.COMUNICAT 06/09/2019
 COMUNICAT din 6 septembrie 2019
privind executarea silită prin poprire a sumelor destinate plăţii drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unităţile de trezorerie şi societăţi bancare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 septembrie 2019
53.COMUNICAT 03/09/2019
 COMUNICAT din 3 septembrie 2019
privind dreptul la măsuri reparatorii recunoscut prin hotărâre judecătorească definitivă, în favoarea unor cesionari

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 septembrie 2019
54.COMUNICAT 23/08/2019
 COMUNICAT din 23 august 2019
privind analiza impreviziunii în contextul Legii nr. 77/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 august 2019
55.COMUNICAT 19/08/2019
 COMUNICAT din 19 august 2019
privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 57 din Codul muncii, cu referire specială la condiţiile în care se poate constata nulitatea absolută a unui act adiţional la contractul individual de muncă, precum şi a efectelor nulităţii, atunci când încheierea actului adiţional reprezintă o măsură de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 august 2019
56.COMUNICAT 12/08/2019
 COMUNICAT din 12 august 2019
privind sintagma „dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi” cuprinsă în art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 august 2019
57.COMUNICAT 09/08/2019
 COMUNICAT din 9 august 2019
privind întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, ulterior publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 august 2019
58.COMUNICAT 05/08/2019
 COMUNICAT din 5 august 2019
privind respectarea dreptului la un proces echitabil al inculpatului în situaţia în care instanţa se pronunţă asupra nulităţii absolute, cu consecinţa excluderii unor mijloace de probă, doar prin hotărârea prin care soluţionează şi fondul cauzei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 august 2019
59.COMUNICAT 01/08/2019
 COMUNICAT din 1 august 2019
privind posibilitatea instanţei de judecată de a lua act de acordul de mediere, prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 august 2019
60.COMUNICAT 31/07/2019
 COMUNICAT din 31 iulie 2019
privind reţinerea în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real, a infracţiunilor de contrabandă calificată şi constituirea unui grup infracţional organizat, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată, ce constituie infracţiunea scop a grupului infracţional

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 31 iulie 2019
61.COMUNICAT 25/07/2019
 COMUNICAT din 25 iulie 2019
privind reţinerea în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real, a infracţiunilor de contrabandă calificată şi constituirea unui grup infracţional organizat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 iulie 2019
62.COMUNICAT 24/07/2019
 COMUNICAT din 24 iulie 2019
privind admisibilitatea procedurii ordonanţei preşedinţiale în materia suspendării executării unei garanţii de bună execuţie, anexă la un contract de achiziţie publică

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 iulie 2019
63.COMUNICAT 24/07/2019
 COMUNICAT din 24 iulie 2019
privind susceptibilitatea atacării cu o cale de atac a hotărârii primei instanţe prin care s-a respins cererea de fixare a sumei definitive, ce i se datorează creditorului, în temeiul art. 906 alin. (4) C. proc. civ.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 iulie 2019
64.COMUNICAT 24/07/2019
 COMUNICAT din 24 iulie 2019
privind calitatea procesuală pasivă a Ministerului Justiţiei în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică pentru care este ordonator principal de credite, având ca obiect plata unor drepturi de natură salarială

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 iulie 2019
65.COMUNICAT 22/07/2019
 COMUNICAT din 22 iulie 2019
privind nulitatea absolută a unor hotărâri ale comisiei judeţene pentru reconstituirea drepturlui de proprietate, hotărâri urmate de finalizarea procedurii prevăzute de Legea nr. 18/1991 prin emiterea de titluri de proprietate şi punerea în posesie a persoanelor ce au formulat cereri de reconstituire

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 iulie 2019
66.COMUNICAT 15/07/2019
 COMUNICAT din 15 iulie 2019
privind factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 iulie 2019
67.COMUNICAT 11/07/2019
 COMUNICAT din 11 iulie 2019
privind încheierea definitivă pronunţată de judecătorul de cameră preliminară prin care s-a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 iulie 2019
68.COMUNICAT 10/07/2019
 COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 iulie 2019
69.COMUNICAT 10/07/2019
 COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 165 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 în legătură cu verificarea condiţiei ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 iulie 2019
70.COMUNICAT 10/07/2019
 COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind aplicarea OUG nr. 57/2015 pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenţie naţională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv a Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 iulie 2019
71.COMUNICAT 09/07/2019
 COMUNICAT din 9 iulie 2019
privind situaţia unei companii naţionale la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 iulie 2019
72.COMUNICAT 08/07/2019
 COMUNICAT din 8 iulie 2019
privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 123/2012

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 iulie 2019
73.COMUNICAT 03/07/2019
 COMUNICAT din 3 iulie 2019
privind completurile de judecată specializate pentru judecarea în primă instanţă a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, conform celor prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 iulie 2019
74.COMUNICAT 02-07-2019
 COMUNICAT din 2 iulie 2019
privind dispoziţiile art. 7 din O.U.G. 194/2002; art. 18 alin. (1) din O.U.G. 105/2001

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iulie 2019
75.COMUNICAT 02/07/2019
 COMUNICAT din 2 iulie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty