Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 1035 din data: 24/12/2019

Inapoi
1.LEGE 243 20/12/2019
 LEGE nr. 243 din 20 decembrie 2019
privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
2.DECRET 1087 20/12/2019
 DECRET nr. 1.087 din 20 decembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
3.HOTĂRÂRE 976 20/12/2019
 HOTĂRÂRE nr. 976 din 20 decembrie 2019
privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
4.DECIZIE 544 23/12/2019
 DECIZIE nr. 544 din 23 decembrie 2019
pentru revocarea domnului Cătălin Ţibuleac din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
5.DECIZIE 545 23/12/2019
 DECIZIE nr. 545 din 23 decembrie 2019
pentru numirea domnului Ion Munteanu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
6.DECIZIE 546 23/12/2019
 DECIZIE nr. 546 din 23 decembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Claudiţa Selavărdeanu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
7.ORDIN 1927 23/12/2019
 ORDIN nr. 1.927 din 23 decembrie 2019
pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
8.ORDIN 1159 19/12/2019
 ORDIN nr. 1.159 din 19 decembrie 2019
pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
9.ORDIN 1929 23/12/2019
 ORDIN nr. 1.929 din 23 decembrie 2019
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
10.ORDIN 233 16/12/2019
 ORDIN nr. 233 din 16 decembrie 2019
privind aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019
11.METODOLOGIE 16/12/2019
 METODOLOGIE din 16 decembrie 2019
pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 24 decembrie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty