Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 161 din data: 27/02/2020

Inapoi
1.DECIZIE 778 28/11/2019
 DECIZIA nr. 778 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020
2.ORD DE URGENŢĂ 27 04/02/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020
3.ORDIN 692 20/02/2020
 ORDIN nr. 692 din 20 februarie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020
4.DECIZIE 143 27/02/2020
 DECIZIE nr. 143 din 27 februarie 2020
privind numirea domnului Dumitru Beianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020
5.HOTĂRÂRE 8 26/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 8 din 26 februarie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2021 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele aferente şi aplicarea regulamentelor respective în anul 2021-COM (2019) 581 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020
6.HOTĂRÂRE 7 26/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 7 din 26 februarie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte disciplina financiară începând cu exerciţiul financiar 2021 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 - COM (2019) 580 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020
7.HOTĂRÂRE 6 26/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 6 din 26 februarie 2020
referitoare la raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare - COM (2019) 499 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020
8.HOTĂRÂRE 5 26/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 5 din 26 februarie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2020 - COM (2019) 486 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020
9.DECIZIE 197 20/02/2020
 DECIZIE nr. 197 din 20 februarie 2020
privind sancţionarea cu avertisment scris şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară doamnei Basgan Cristiana-Viorela - membru al Consiliului de administraţie la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020
10.DECIZIE 5 20/02/2020
 DECIZIE nr. 5 din 20 februarie 2020
privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.917/2019 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Călimăneşti Sud, judeţul Vâlcea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi oraşul Călimăneşti, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 252/2019 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty