Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 349 din data: 06/04/2021

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 347 25/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 347 din 25 martie 2021
pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 4, aflate pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş, precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
2.HOTĂRÂRE 354 25/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 354 din 25 martie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
3.HOTĂRÂRE 356 25/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 356 din 25 martie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare, consolidare, modernizare şi extindere Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
4.HOTĂRÂRE 357 25/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 357 din 25 martie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire Sală de Sport Polivalentă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
5.HOTĂRÂRE 358 25/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 358 din 25 martie 2021
privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
6.HOTĂRÂRE 394 31/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 394 din 31 martie 2021
privind acordarea cetăţeniei române domnului S. I.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
7.ORDIN 76 26/03/2021
 ORDIN nr. 76 din 26 martie 2021
pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 100/2020

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
8.ORDIN 348 31/03/2021
 ORDIN nr. 348 din 31 martie 2021
privind completarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
9.ORDIN 430 31/03/2021
 ORDIN nr. 430 din 31 martie 2021
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
10.ORDIN 3563 29/03/2021
 ORDIN nr. 3.563 din 29 martie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
11.HOTĂRÂRE 1 31/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 31 martie 2021
pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty