Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 532 din data: 22/06/2020

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 25 13/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 25 din 13 mai 2020
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) - COM (2020) 78 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
2.HOTĂRÂRE 26 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 26 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) - COM (2020) 80 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
3.HOTĂRÂRE 27 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi digitală - COM (2020) 103 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
4.HOTĂRÂRE 28 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 28 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 în ceea ce priveşte măsuri specifice de asigurare a unei flexibilităţi excepţionale pentru utilizarea fondurilor structurale şi de investiţii europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 138 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
5.HOTĂRÂRE 29 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 29 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 privind introducerea unor măsuri specifice pentru soluţionarea crizei COVID-19 - COM (2020) 141 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
6.HOTĂRÂRE 30 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 30 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului şi acvaculturii - COM (2020) 142 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
7.HOTĂRÂRE 31 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 31 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj în situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a apariţiei epidemiei de COVID-19 - COM (2020) 139 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
8.HOTĂRÂRE 32 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 32 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale în ceea ce priveşte datele aplicării anumitor dispoziţii ale sale - COM (2020) 144 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
9.HOTĂRÂRE 33 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 33 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Răspunsul la coronavirus: Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva vieţile şi mijloacele de trai - COM (2020) 143 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
10.HOTĂRÂRE 34 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 34 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind "O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025" - COM (2020) 152 final şi referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitor la punerea în aplicare a Planului de acţiune al UE 2017-2019 privind combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi - COM (2020) 101 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
11.HOTĂRÂRE 35 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 35 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului de aderare - O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest - COM (2020) 57 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
12.HOTĂRÂRE 36 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 36 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Situaţia actuală în materie de nereciprocitate în ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor - COM (2020) 119 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
13.HOTĂRÂRE 37 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 37 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu privind activarea clauzei derogatorii generale din cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere - COM (2020) 123 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
14.HOTĂRÂRE 38 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 38 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea de asistenţă macrofinanciară partenerilor vizaţi de politica de extindere şi de politica de vecinătate în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19 - COM (2020) 163 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
15.HOTĂRÂRE 39 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 39 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind măsurile temporare referitoare la adunările generale ale societăţilor europene (SE) şi ale societăţilor cooperative europene (SCE) - COM (2020) 183 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
16.DECIZIE 78 18/02/2020
 DECIZIA nr. 78 din 18 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 103 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020
17.ORDIN 1256 12/06/2020
 ORDIN nr. 1.256 din 12 iunie 2020
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 22 iunie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty