Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 533 din data: 22/06/2020

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 40 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 40 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Către o strategie cuprinzătoare cu Africa - JOIN (2020) 4 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020
2.HOTĂRÂRE 41 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 41 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic după 2020: Consolidarea rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi - JOIN (2020) 7 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020
3.HOTĂRÂRE 42 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 42 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicare privind răspunsul UE pe plan mondial la COVID-19 - JOIN (2020) 11 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020
4.HOTĂRÂRE 43 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 43 din 12 iunie 2020
referitoare la Pachetul privind Semestrul European 2020 - COM (2020) 55 final - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind evaluarea guvernanţei economice - COM (2019) 651 final - Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raportul privind mecanismul de alertă 2020 - COM (2019) 653 final - Propunere de Raport comun privind ocuparea forţei de muncă al Comisiei Europene şi al Consiliului care însoţeşte Comunicarea Comisiei referitoare la strategia anuală privind creşterea durabilă 2020 - SDW (2020) 522 final - Document de lucru al Serviciilor Comisiei Raportul de ţară din 2020 privind România

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020
5.HOTĂRÂRE 44 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 44 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Sprijinirea Balcanilor de Vest pentru combaterea COVID-19 şi redresarea postpandemică - Contribuţia Comisiei în perspectiva reuniunii liderilor UE şi ai Balcanilor de Vest din 6 mai 2020 - COM (2020) 315 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020
6.HOTĂRÂRE 45 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 45 din 12 iunie 2020
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE privind drepturile omului şi democraţia 2020-2024 - JOIN (2020) 5 final şi referitoare la Propunerea comună de Recomandare a Consiliului către Consiliul European privind adoptarea unei decizii de stabilire a obiectivelor strategice ale Uniunii care trebuie urmărite prin Planul de acţiune al UE privind drepturile omului şi democraţie 2020-2024 - JOIN (2020) 6 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020
7.HOTĂRÂRE 46 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 46 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind valabilitatea anumitor certificate, licenţe şi autorizaţii, precum şi amânarea anumitor controale şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor - COM (2020) 176 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020
8.HOTĂRÂRE 47 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 47 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, având în vedere pandemia de COVID-19 - COM (2020) 178 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020
9.HOTĂRÂRE 48 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 48 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistenţă financiară statelor membre şi ţărilor care negociază aderarea lor la Uniune grav afectate de o urgenţă majoră de sănătate publică - COM (2020) 114 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020
10.HOTĂRÂRE 49 12/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/352 pentru a permite organelor de administrare sau autorităţilor competente să prevadă o flexibilitate în ceea ce priveşte perceperea taxei de utilizare a infrastructurii portuare în contextul pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 177 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020
11.HOTĂRÂRE 24/07/2018
 HOTĂRÂREA in 24 iulie 2018
în Cauza Societatea Profesională Notarială "Etica" împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 22 iunie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty