Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 607 din data: 21/06/2022

Inapoi
1.DECIZIE 67 24/02/2022
 DECIZIA nr. 67 din 24 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
2.HOTĂRÂRE 784 16/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 784 din 16 iunie 2022
privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
3.HOTĂRÂRE 91 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 91 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare şi rectificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice pentru atenuarea consecinţelor agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra activităţilor de pescuit şi pentru diminuarea efectelor perturbării pieţei cauzate de respectiva agresiune militară asupra lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură - COM(2022) 179 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
4.HOTĂRÂRE 92 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 92 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind diligenţa necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor şi de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 - COM(2022) 71 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
5.HOTĂRÂRE 93 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 93 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice - COM(2022) 105 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
6.HOTĂRÂRE 94 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 94 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/954 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanţii ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală sau care au reşedinţă legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 55 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
7.HOTĂRÂRE 95 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 95 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea şi vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 50 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
8.HOTĂRÂRE 96 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 96 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.938 al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale - COM(2022) 135 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
9.HOTĂRÂRE 97 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 97 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în ceea ce priveşte disciplina în materie de decontare, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar şi cerinţele pentru depozitarii centrali de titluri de valoare din ţările terţe - COM(2022) 120 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
10.HOTĂRÂRE 98 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 98 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2005/29/CE şi 2011/83/UE în ceea ce priveşte consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziţiei verzi printr-o mai bună protecţie împotriva practicilor neloiale şi o mai bună informare - COM(2022) 143 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
11.HOTĂRÂRE 99 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 99 din 15 iunie 2022
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Primirea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina: pregătirea Europei pentru a răspunde nevoilor acestora - COM(2022) 131 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022
12.HOTĂRÂRE 100 15/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 100 din 15 iunie 2022
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Solidaritatea europeană cu refugiaţii şi cu persoanele care fug de războiul din Ucraina - COM(2022) 107 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty