Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 662 din data: 27/07/2020

Inapoi
1.LEGE 156 24/07/2020
 LEGE nr. 156 din 24 iulie 2020
pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
2.DECRET 418 24/07/2020
 DECRET nr. 418 din 24 iulie 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
3.LEGE 157 24/07/2020
 LEGE nr. 157 din 24 iulie 2020
pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
4.DECRET 419 24/07/2020
 DECRET nr. 419 din 24 iulie 2020
privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
5.ORDIN 233 13/07/2020
 ORDIN nr. 233 din 13 iulie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 32/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în România

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
6.HOTĂRÂRE 67 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 67 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/797 şi a Directivei (UE) 2016/798 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei lor de transpunere - COM (2020) 179 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
7.HOTĂRÂRE 68 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele destinate alocării specifice pentru Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor - COM (2020) 206 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
8.HOTĂRÂRE 69 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 69 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1.313/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii - COM (2020) 220 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
9.HOTĂRÂRE 70 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 70 din 30 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu privind cea de-a doua evaluare a aplicării restricţiei temporare privind călătoriile către UE - COM (2020) 222 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
10.HOTĂRÂRE 71 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 71 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru soluţionarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 - COM (2020) 223 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
11.HOTĂRÂRE 72 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 72 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene - COM (2020) 225 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
12.HOTĂRÂRE 73 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 73 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce priveşte dispoziţiile sale tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 - COM (2020) 233 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
13.HOTĂRÂRE 74 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 74 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 şi (UE) 2019/876 în ceea ce priveşte o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 310 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
14.HOTĂRÂRE 75 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 75 din 30 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea naturii în vieţile noastre - COM (2020) 380 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
15.HOTĂRÂRE 76 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 76 din 30 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Strategie "De la fermă la consumator" pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic - COM (2020) 381 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
16.HOTĂRÂRE 77 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 77 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1.017 în ceea ce priveşte crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate - COM (2020) 404 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
17.HOTĂRÂRE 78 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 78 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui program de acţiune a Uniunii în domeniul sănătăţii pentru perioada 2021-2027 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 ("programul «UE pentru sănătate»") - COM (2020) 405 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
18.HOTĂRÂRE 79 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 79 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.601 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanţiei FEDD şi a Fondului de garantare FEDD - COM (2020) 407 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
19.HOTĂRÂRE 80 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 80 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă - COM (2020) 408 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
20.HOTĂRÂRE 81 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 81 din 30 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic - COM (2020) 409 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
21.HOTĂRÂRE 82 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 82 din 30 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020 - COM (2020) 440 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020
22.DECIZIE 245 04/06/2020
 DECIZIA nr. 245 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty