Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 970 din data: 02/12/2019

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 62 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 62 din 27 noiembrie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană - Aprofundarea uniunii economice şi monetare a Europei: o evaluare a situaţiei la patru ani de la Raportul celor cinci preşedinţi - Contribuţia Comisiei Europene la summitul zonei euro din 21 iunie 2019 - COM (2019) 279 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
2.HOTĂRÂRE 63 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 63 din 27 noiembrie 2019
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 şi a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce priveşte perioadele lor de aplicare - COM (2019) 396 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
3.HOTĂRÂRE 64 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 64 din 27 noiembrie 2019
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) - COM (2019) 397 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
4.HOTĂRÂRE 65 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 65 din 27 noiembrie 2019
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile de ocupare a forţei de muncă (SPOFM) - COM (2019) 620 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
5.HOTĂRÂRE 66 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 66 din 27 noiembrie 2019
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistenţă financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord - COM (2019) 399 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
6.HOTĂRÂRE 67 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 67 din 27 noiembrie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Intensificarea acţiunii UE pentru protejarea şi refacerea pădurilor la nivel mondial - COM (2019) 352 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
7.HOTĂRÂRE 68 27/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 27 noiembrie 2019
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei noi asistenţe macrofinanciare pentru Regatul Haşemit al Iordaniei - COM (2019) 411 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
8.DECIZIE 552 26/09/2019
 DECIZIA nr. 552 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28, art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30, art. 108 şi art. 109 alin. (6) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
9.HOTĂRÂRE 827 28/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 827 din 28 noiembrie 2019
privind rechemarea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
10.HOTĂRÂRE 829 28/11/2019
 HOTĂRÂRE nr. 829 din 28 noiembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
11.ORDIN 409 27/11/2019
 ORDIN nr. 409 din 27 noiembrie 2019
pentru suspendarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
12.ORDIN 4887 22/11/2019
 ORDIN nr. 4.887/C din 22 noiembrie 2019
pentru modificarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019
13.ORDIN 16647 15/11/2019
 ORDIN nr. 16.647 din 15 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 14.409/2019

EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 2 decembrie 2019

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty